1. A mágus

A Mágus képes uralni és manipulálni a körülötte lévő embereket, tárgyakat és eseményeket.

Dióhéjban: Emberi intelligencia, világi bölcsesség. A Mágus uralja vagy szeretné uralni a világban működő erőket.

Általános értelmezés:
A Mágust néha Bűvésznek vagy Zsonglőrnek is nevezik. Ezek a megnevezések megvilágító erejű allegóriák: gondoljunk csak arra, hogy az univerzumban a teremtett dolgok úgy hevernek Isten színe előtt, mint a Bűvész asztalán a különféle holmik. Isten a teremtményeivel úgy zsonglőrködik, mint valami mutatványos. A tárgyak önmagukban csak egyedi dolgok, nem bírnak fontossággal a Mágus számára. Csak az számít, hogy irányítja, ellenőrzi és uralja őket.

Az okkult tanítások szerint a Mágus az univerzum középpontjában áll, és sugarak indulnak ki belőle minden irányban. Bármit is alkosson vagy teremtsen újjá, az elméjében levő univerzum a rajta kívül levő valós világegyetemmé válik. Vagyis más szóval, a kártyán lévő egynén képes ellenőrizni és manipulálni az embereket, dolgokat és eseményeket.

A Nagy Arkanum első lapja a spirituális megvilágosodáshoz és önfejlesztéshez vezető út első lépcsőfokát ábrázolja. Sokan azonban meg is állnak itt. A Mágus képes irányítani a világunkat s a benne nyüzsgő embereket ez sokak számára rendkívül csábító, amelynél többet nem is kivánnak.

Járjunk az ösvényen szilárd szándékkal, a növekedés és a siker reményében. Mágusként a kérdés az, hogy beérjük az anyagi világ uralásának lehetőségével, vagy spirituálisan továbblépünk. Vajon hány tárgyat tudunk egyszerre a levegőben tartani és milyen hosszú ideig?

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentése (pozitív): akaraterő, intuíció, önkontroll, önbizalom, autonómia, diplomácia. Pozitív emberi vonások, képességek: ügyesség, kezdeményezőkészség, intelligencia, éleselméjűség, értelem. Nem vagyunk másoknak alávetve. Minden, ami sikerrek visz és lehetővé teszi, hogy befolyásunk alá vonjuk a környezetünket.

Fordított jelentés (negatív): okosság, a lelkiismeret hiánya, csalás, ravaszság, körmönfontság. A kártya akkor egy intrikus, hazug sarlatánt, egy gazfickót mutat, aki kihasználja mások gyenge pontjait és visszaél a bizalmukkal. Mindez abból ered, hogy egy ilyen személy nem rendelkezik valódi önbizalommal, és külső erők rángatják ide-oda, aminek becstelenség és mentális egyensúlyhiány lehet a következménye.

Lényegében a Mágus Istenhez hasonlóan potenciális teremtő. Ha a kártya minket (vagy a kérdezőt) jelöli, akkor megvan a hatalmunk (vagy a lehetőségünk), hogy közvetlen környezetünket az uralmunk alá vonjuk. Az azonban egyenlőre nyitva marad, hogy ezt a képességet továbbfejlesztjük-e, vagy csupán erőfitogtatásra használjuk. A többi kártya adhat választ erre a kérdésre.

Leirás:
A legtöbb pakliban a Mágus férfi és egyedül látható a képen. Azonban legyen férfi vagy nő, fiatalos arcából bölcs szempár tekint ránk: kortalan lénnyel állunk szemben. Öltözéke sokféle lehet; a kártyacsomag stílusától függően az egyiptomitól a görögösön át a középkoriig terjedhet. A Mágusnak azonban mindig van öve; egyes csomagokban kígyó tekeredik a dereka köré. A Mágust általában jellegzetes testtartással ábrázolják: egyik kezét a magasba emeli (sokszor egy botot is tart benne), a másikkal lefelé mutat (ezzel a kezével is foghat valamilyen tárgyat, de lehet a marka üres is). A kéztartás jelentése itt a következő: “Amint fenn, úgy lenn.” A “kisvilág”, a mikrokozmosz magába foglalja az univerzum, a makrokozmosz teljességét. Tehát ha egyetlen teremtményt tanulmányozunk – például saját magunkat -, megérthetjük a teremtés egészét.

Általában a Mágus előtt egy alacsonyabb asztalkán (esetleg oltáron) különböző tárgyak hevernek. Néhány pakliban ezek szedett-vedett holmik, míg más csomagokban négy meghatározott tárgy látható, amelyek a Kis Arkánum szineire utalnak: egy kehely, egy kard, egy bot és egy pentákulum (kör, benne egy ötágú csillaggal; az érméknek feleltethető meg). Mivel az itt megjelenített világ, amelyen a Mágus uralkodik, a tarot világa, nem értelmetlen azt mondani, hogy ezek a tárgyak a Kis Arkanumot jelképezik. Azonban ha a kártyacsomagunkban másfajta tárgyakat látunk ezen a lapon, az sem feltétlenül jelent problémát. Bárhogy is legyen, ezek a tárgyak olyan dolgokat képviselnek, amelyeket a beavatott irányít. És ebben áll a Mágus lapjának lényegi jeelntése: uralom önmagunk és az univerzum elemei felett.