10. A Szerencsekerék

A Szerencsekerék arra tanít, hogy az életben sok dolog felett nincs hatalmunk. Ezek csak egyszerűen megtörténnek, a vak végzet rendelése szerint.

Dióhéjban: esély, vak végzet; egy olyan helyzet, amelyre nem vagyunk befolyással.

Általános értelmezés:
Mindannyian a Szerencse kerekéhez vagyunk hozzákötve. Néhányan küszködve próbálunk felmászni rá, míg mások alázuhannak róla. Egyesek pedig a tetején trónolnak, mintha rájuk nem hatna a szerencse forgandósága. Azonban a kerék mindig továbblendül, akár tudatában vagyunk, akár nem. Hogy milyen eredménnyel jár ez számunkra, pusztán véletlen kérdése, és semmi köze az egyéni érdemhez vagy érdemtelenséghez.

A kártya üzenete éppen ellentétes az Igazságosság (8. Adu) lapjáéval. Mindkét esetben az embereket részrehajlás nélkül, pártatlanul kezelik, s ez az Igazságosság esetében korrekt végeredményhez vezet: mindenki azt kapja, amit megérdemel. A Szerencsekeréknél viszont azt kapjuk, amit kapnunk kell, függetlenül attól, hogy mit érdemelnénk. És ami még rosszabb, az életünket irányító erők személytelenek – még csak nem is látnak bennünket. Olyanok vagyunk, mint a Mágus asztalán a tárgyak, amelyeket véletlenszerűen hordtak össze; bár a Mágus legalább tudatában van annak, hogy mivel zsonglőrködik, még ha saját magán kívül nem is érdekli semmi más.

A 10. Adu arra tanít minket, hogy bizonyos dolgok az életben egyszerűen csak megtörténnek. Nincs hatalmunk felettük, mivel a vak sors irányítja őket. A kerék szüntelenül forog és ennek hatását a saját életünkben is megtapasztaljuk. A siker érdekében azonban meg kell tanulnunk uralni az uralhatatlant, kicsikarni a Sorstól azt, amit akarunk, nem számít, hogy megérdemeljük-e vagy sem.

A jó szerencse titka, hogy belső, pszichikai erőinkkel képesek vagyunk kontrollálni a végzetünket, s nem engedjük, hogy arra sodorjon az élet, amerre neki tetszik. A vakszerencse nem törődik azzal, hogy ki nyer és ki veszít, egyszerűen csak forgatja a Kereket. Ha a csúcsra akarunk jutni, tudatában kell lennünk annak, hogy mi zajlik körülöttünk, és nekünk kell megmutatnunk a Keréknek, hogy merre vigyen minket.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): jó szerencse, sors, szerencse; siker, váratlan fordulat, előléptetés, vagy felemelkedés. Győzelem, jó szerencse folytán legyőzött akadályok.

Fordított jelentés (negatív): kudarc; balszerencse, problémák, váratlan sérülés.

A jövőnk most dől el. Vegyük kezünkbe a sorsunk irányítását, különben a véletlen szabja meg, hogy mi történik velünk. Ha a lap ránk (vagy a kérdezőre) utal, akkor életünk eseményei nem aszerint alakulnak, hogy mit érdemelnénk. Minden csak úgy megesik velünk. Ha nekünk ez elég, akkor nyugodtan ennyiben is hagyhatjuk. Ha nem, akkor harcolnunk kell ellene, bár sem jutalomra, sem büntetésre nem számíthatunk. A Kerék számára láthatatlanok vagyunk.

Leirás:
A legtöbb kártyacsomagban ezen a lapon egy kereket látunk, amelyet két oldalról két ember támaszt meg; néha a kerék egy sziklaormon áll. Mellette vagy hozzákötözve három alakot vehetünk észre: egyet a tetején, egy fölfelé kapaszkodik, egy pedig épp lefelé ereszkedik. Néhol a leereszkedő alak lezuhan a kerékről, sőt még a szikláról is. A keréken lévő figurák lehetnek emberek vagy állatok; sőt az állatok valamilyen szimbolikus formában vagy mitológiai lényekként jelennek meg, például mint szfinx, vagy emberi ruhába öltözött majomszerű lények. A kerék tetején lévő alakjelentőségteljesebbnek tűnik a többieknél – koronát visel, kardot tart vagy éppen misézik.

Egyes csomagokban a kerék magában áll, bár láthatóan mozgásban van; máshol egy bekötött szemű fiatal nő forgatja. Figyeljük meg, hogy ilyenkor a keréken lévő alakok egyike sem veszi észre a nőt, még az sem, aki éppen leesik a kerékről. Valójában senki, még a nő sem figyeli vagy kontrollálja tudatosan a kerék forgásának eredményét. Néhány pakliban a kereket az égből függő korongként ábrázolják, amelyen körös-körül betűk vagy szimbólumok találhatóak. Ezekben a paklikban a három, kerékhez kötözött figurán kívül még négy másik alak is feltűnik a kártya négy sarkában: felül egy ember és valamilyen madár, például griff, alul pedig egy bika és egy oroszlán. Mind a négy alaknak szárnyai vannak.