11. Az Erő

Az Erő az utunkba helyezett akadályok legyőzéséhez szükséges belső erőt szimbolizálja.

Dióhéjban: akadályok legyőzése; spirituális erő és akaraterő; győzelem a túlerő felett.

Általános értelmezés:
A kártya az utunkban álló akadályok legyőzéséhez szükséges belső erőre utal. A brutalitással nem szállhat szembe brutalitás – csak spirituális megközelítéssel védhetjük ki a fizikai támadást. Azokban a mítoszokban, ahol a hős legyőzi a fenevadat, a diadalt nem a nyers erő, hanem a helyes hozzáállás, a tisztesség és a becsület hozza meg – azaz a hős belső ereje és Istenbe vetett hite.

Az Erő lapján szereplő vadállat szimbolizálhat valamilyen külső akadályt, amely spirituális fejlődésünk útjában áll. De vonatkozhat a bennünk élő bestiára is, azaz félelmeinkre és indulatainkra, vagy a minket irányító állati ösztönökre. Ezeket csak akkor tudjuk megszelídíteni, azaz megváltoztatni, ha töretlenül hiszünk abban, hogy erősebbek vagyunk náluk. Az oroszlán jelképezi a legyőzhetetlen ellefelet, akit csak önmagunkba vetett hittel és a siker iránti elkötelezettséggel tudunk legyűrni. Tehát mint láttuk, az allegória a fizikai és spirituális sík közti harcra utal. Célunk a megvilágosodás, de ahhoz, hogy elérjük ezt, meg kell szelídítenünk állati ösztöneinket, s rá kell vennünk őket, hogy engedelmeskedjenek magasabb rendű énünk parancsainak.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): akaraterő, erkölcsi tartás, személyes életerő. Bátorság, győzelem, kitartás, határozottság, energia és kihívás. Képesség a nehézségek elviselésére. Siker.

Fordított jelentés (negatív): hatalommal való visszaélés, despotizmus. Kudarc, becstelenség; gyengeség (fizikai vagy spirituális értelemben), viszály, a harmónia hiánya.

Hamarosan próbára teszik a kitartásunkat. Ha nagyobb akaraterővel rendelkezünk, mint az ellenfelünk, akkor túléljük a csatát, s végül sikert aratunk. Ha nem, szép álmainknak vége szakad. A ygőzelem kulcsa a lelkierő, amely segít túljutni a kétségbeesés állapotán. Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, olyan próbatétellel kell szemebnéznünk, amely megmutatja, hogy mennyire vagyunk eltökéltek és erős akaratúak. A csata nem lesz könnyű, de győzhetünk, ha úgy döntünk, hogy végigcsináljuk. Csak akkor szenvedünk vereséget, ha saját akaratunkból adjuk meg magunkat.

Leirás:
Sok pakliban egy oroszlánnal birkózó fiatal nőt látunk, aki puszta kézzel győzi le a fenevadat. Más csomagokban úgy tűnik, a nő befogja az oroszlán pofáját, vagy szétfeszíti az állkapcsát. Akárhogy is, a nő képes az oroszlánra kényszeríteni az akaratát. Ezeken a lapokon a végtelenség szimbóluma is megjelenik a nő feje felett vagy a fejfedőjén.

Ritkán a nő helyett erős fiatal férfi szerepel, aki puszta kézzel harcol az oroszlánnal. Ilyenkor a férfi lábánál hever a botja, amelyet elhajított vagy elejtett, hogy fegyver nélkül szálljon szembe a fenevaddal. Lehet, hogy fogja az oroszlán száját, de az is lehet, hogy nem.

Ha a lapon egy férfi küzd az állattal, akkor valódi élethalálharc zajlik, ha viszont a nő száll szembe vele, akkor nem is annyira küzdelmet látunk, mint inkább a nő megszelídíti a vadat, méghozzá a puszta akaratával.

Legyen férfi vagy nő, mindenképpen egy magányos ember tűnik fel, aki fegyvertelenül néz szembe egy nálánál jóval erősebb ellenféllel – ilyenkor nem számíthat másra, mint saját eltökéltségére és lelkierejére.