13. A Halál

A Halál azt üzeni, hogy megszakad a kötelék, amely a múlthoz kapcsolt, s eddigi életünk véget ér.

Dióhéjban: Hirtelen változás, valaminek a vége; halál.

Általános értelmezés:
A Halál a múlttól való teljes elszakadást, eddigi életünk végét jelképezi, de ezt a lapot úgy is értelmezhetjük, hogy szakítanunk kell régi eszméinkkel és viselkedésmódunkkal. Utalhat arra, hogy életünkben vagy életstílusunkban hatalmas változás áll be, sőt talán egy másik “létformába” jutunk; vagy arra, hogy valamelyik kapcsolatunk hamarosan véget ér, az egyik vagy a másik fél akaratából.

A Halál kaszája az aratást szimbolizálja. A magokat már régen elvetettük, s most eljött az aratás ideje. Összegyűjtjük mindazt, amit eddig megtanultunk, s továbblépünk létünk következő (ha jól vizsgázunk, magasabb) szintjére.

Ez a kártya a halálra vonatkozik, de egyben egy új élet kezdetére is. A Halál annak az embernek a végét jelzi, aki eddig voltunk – és ez olyasmi, amitől nem kell félnünk. Most kapjuk meg eddigi erőfeszítéseinkért a “bérünket”. Áldozatunk (12. Adu) és mindazok a tapasztalatok, amelyeken átmentünk, régi életünk végéhez vezettek. Mostantól egy teljesen új életbe lépünk be, amely annyira ismeretlen számunkra, hogy még el sem tudtunk képzelni.

Bár eddig nemigen foglalkoztunk a kártyák numerológiai vonatkozásaival, most érintetünk kell ezt a témát is. A tizenhármas szám önmagában nem tekinthető szerencsének vagy szerencsétlennek. A transzformációt, az átalakulást és az újjászületést szimbolizálja; itt az átalakulás a materiális síkon zajlik, s általában pozitív következményekel jár. Egyfajta határvonalról van szó a múlt és a jövő között.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): hirtelen változás, valami véget ér; halandóság. Olyan esemény, amelyet nincs mód elkerülni. Tényleges haláleset, a miénk vagy egy hozzátartozónké. Terveink dugába dőlnek. Kudarc.

Fordított jelentés (negatív): pusztítás, veszteség, kudarcba fulladt tervek; apátia, a remény vagy a hit elvesztése. Rossz irányba történő változás (habár nem feltétlenül végzetes).

Óriási fordulat várható az életünkben. Legyen rossz vagy jó, elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ne feledjük, hogy bár spirituális szempontból pozitív átalakulásra utal, ez a kártya kirakás közben rendkívül kedvezőtlen lehet.

Ha a lap ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor szembe kell néznünk egy hatalmas töréssel eddigi életünkben, és semmit sem tehetünk, hogy az átalakulási folyamatnak megálljt parancsoljunk. Szenteljünk kiemelt figyelmet a kirakásban megjelenő többi lapnak is, hogy megtudjuk, miféle változásról lehet szó. Lehet materiális, fizikai jellegű, például válás vagy munkahely elvesztése, de akár valamilyen haláleset is.

Ha anyagi helyzetünket vagy az emberi kapcsolatainkat érinti, akkor ha megtesszük a szükséges lépéseket, talán még menteni tudjuk, ami menthető. Viszont ha a kártya a mi vagy a szeretteink halálát jósolja, a többi lapból kiderülhet, miért történik mindez. Sőt, talán méga szükséges óvintézkedéseket is megtehetjük (ha például valamilyen halálos balesetről vagy öngyilkosságról van szó). De a Halál jelentheti azt is, hogy nem tehetünk mást, minthogy elfogadjuk a megváltoztathatatlant, és lélekben felkészülünk rá.

Leirás:
Sok pakliban a Halált hagyományos stílusban ábrázolják: csontvázként, kaszával a kezében. Máshol fekete páncélzatban, lovon ül. Néha vigyorog, máskor dühösnek vagy bosszúszomjasnak tűnik.

A háttér szintén sokféle lehet: a föld csupasz, mintha maga is halott lenne, sőt testrészek láthatók szétszórva rajta: fejek, kezek, lábak és csontok. Néhány kártyacsomagban különböző rendű és rangú haldoklók vagy tetemek – királyok, hajadonok, gyermekek, papok – veszik körül a Halált. Ez azt jelképezi, hogy egyetlen ember sem kerülheti ki az elmúlást, mindegy, mekkora vagyona vagy milyen társadalmi pozíciója van.