15. Az Ördög

Ennek a kártyának az üzenete a szabad akarat hiánya. Az Ördög egy olyan intelligens erő, amely azért pusztít, hogy felborítsa az Isteni egyensúlyt.

Dióhéjban: Harc a legfőbb jó és legfőbb gonosz közt; választanunk kell rend és káosz, mint két szembenálló erő között.

Általános értelmezés:
Az Ördög a jó antitézise, azok az erők tartoznak hozzá, melyek megpróbálják feldúlni a létezés harmonikus rendjét. Az Ördögöt nem individualizmusa vagy önfejűsége teszi annyira gonosszá. Ahogy láttuk, a Mágus is megpróbálja ráerőltetni a saját akaratát az univerzumra, sőt valójában a tarot ösvényének is az a végpontja, hogy végre kézben tarthatjuk a saját sorsunkat.

Az Ördög allegóriája a szabad akarat elvesztésére utal; olyan intelligens erőről van szó, amely szüntelenül az isteni rend felbomlasztására tör. Az a célja, hogy eltörölje az Isteni Törvényt, és visszavesse a világot a káosz állapotába.

Őseink szerint a világban létezik egy rend, amelyen belül minden létező dolognak megvan a maga helye; míg az Isteni Törvény stabilizálja és fenntartja ezt a rendet, addig az Ördög megpróbálja aláásni és felborítani.

Mindegy, hogy kisértő, vagy félelmetes szörnyeteg, célja csak egy van: csábításaival eltéríteni bennünket az igaz ösvényről.

A tarot által mutatott igaz út elsődleges célja, hogy olyan közel kerüljünk az istenihez, amennyire csak lehet. Azonban spirituális fejlődésünk ezen szakaszában már akkora jártassággal rendelkezünk, hogy értékes zsákmány lehetünk a gonosz erők számára. Döntenünk kell: folytatjuk az utat a végső cél felé, vagy a bal oldali ösvényt választva megállunk ezen a ponton. De vigyázzunk, rendkívül erős kisértésekkel találhatjuk szembe magunkat! Az előző szakaszban (A Kiegyenlítődés, 14. Adu) türelemre intettek, most pedig az Ördög olyan módszert ajánl, amellyel elérhetjük, amire vágyunk minden további várakozás vagy küszködés nélkül.

A felajánlott jutalom óriási, de az ár, amelyet meg kell majd fizetnünk érte, még nagyobb. S ne feledjük: céljainkat az Ördög segítsége nélkül is elérhetjük. Valójában csak azért vagyubk érdekesek az Ördög számára, mert lehetőségeink jóval felülmúlják az övét – kivéve, ha sikerül megállítania minket.

Az ördög által megmutatott út egyáltalán nem a könnyebbik út. Láncra vert szolgái arra figyelmeztetnek, hogy ha elfogadjuk a hatalmat, amit ajánl, szabad akaratunkkal fogunk fizetni érte.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): gyűlölet, erőszak, pusztítás; zűrzavar, szerencsétlenség, balszerencse. Önként vállalt rabszolgaság; saját döntési jogkör és akarat átruházása másra. Előre elrendelés, elkerülhetetlen, de nem feltétlenül gonosz történések.

Fordított jelentés (negatív): kicsinyesség, gyengeség; vakság, féltékenység, betegség; balsors, rossz választások. Olyan események, amelyek számunkra katasztrofálisak, mások viszont hasznot húzhatnak belőlük.

Az Ördög problémáinkra gyors megoldást ajánl. Ha annyira türelmetlenek vagyunk, hogy elfogadjuk ezeket, végignézhetjük majd, ahogy minden álmunk és tervünk romba dől. Pedig egyedül is sikert arathatnánk. Ne engedjük, hogy a rövidebb út – legyen bármilyen vonzó – elcsábítson. Ne rémüljünk meg a kemény munkától sem, ami ránk vár, ha egyedül akarjuk folytatni az utunkat.

Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) utal: vigyázzunk! Mámorító a hatalom, amely beosztottjaink, alávetettjeink fölé emel, nem igaz? Élvezetet találunk abban, hogy manipuláljuk, irányítjuk őket, hogy akár még az életüket is tönkretehetjük. Azonban van egy pont, ahonnan még a legravaszabb Ördögöknek is lefelé vezet az út.

Leirás:
A kártyacsomagok többségében hagyományos módon ábrázolják az Ördögot; szarvakkal, patával, farokkal és vasvillával. Egy síró ember fölé magasodik, egyik karja a magasba lendül, mintha bábjátékos lenne, aki az előtte álló embert kénye-kedve szerint dróton rángathatja. Ezzel a mozdulattal a Főpap jellegzetes testtartását parodizálja, aki kezével megáldja az előtte állókat.

A legtöbb pakliban az Ördög a központi figura, aki méretében messze felülmúlja a két mellékalakot, egy hímnemű és egy nőnemű lényt, akik a trónja előtt kapnak helyet. A két kisebb figura lehet démon, vagy egyszerű ember, esetleg olyan emberek, akik a homlokukon szarvat viselnek; általában az Ördög trónjához vannak láncolva vagy kötve. Sokszor a kártyán szereplő három alak elrendezése a Főpap kártyájának egyfajta tükörképét, vagy éppen gúnyos kifigurázását adja.

A központi figura, az Ördög sokféle külsővel megjelenhet: lehet kecskebak vagy egészen emberi formájú lény, néha nagyon csábító, máskor egy szörnyeteg. Többnyire szárnyakat és szarvakat egyaránt visel, homlokán vagy a fején pedig fordított pentagramot láthatunk.

Majdnem az összes kártyacsomagban az egyik karját felemeli, és kinyúl a két, trónjához láncolt lélek főlé. Vagy áll, vagy ül, kisértő vigyorral a pofáján vagy a szemöldökét gonoszul összeráncolja. Arckifejezése hatással van a mellékalakok “lelkiálapotára” is: ha vigyorog, szolgái is örülnek, ha vicsorog, a szerencsétlenek halálra vannak rémülve, vagy szomorúan téblábolnak.

Jól jegyezzük meg: az Ördög domináns alakja, testtartása, gesztusai, ahogy uralkodik a hatalmába lévőkön, felfogható úgy is, mint az elé járulókat nyájasan megáldó Főpap alakjának ellentéte vagy paródiája. Nem mindig tudjuk eldönteni, hogy a két mellékalak valójában rabként, szolgaként, vagy valamiféle háziállatkéntsínylődik-e az Ördög karmai közt, de minden esetben gazdájuktól függenek. Vegyük észre, hogy bár a két mellékalak alacsonyabb szinten van, s méretében alatta is marad a főfigurának, mégsem csupán a Főpap védenceire emlékeztetnek, hanem az oly sok lapon látható két oszlopomotívumot is megidézik.