16. A Torony

A Torony a pusztulást jelképezi, amely a megértés és a józan itélőképesség hiánya, valamint a szabad akaratunkkal való visszaélés miatt következik be.

Dióhéjban: Visszaesés; terveink dugába dőlnek. Katasztrófa, amely az Istentől kapott tehetségünkkel vagy hatalmunkkal való visszaélés miatt következik be.

Általános értelmezés:
Az ezen kártyához kapcsolódó legismertebb történet a “Bábel tornya”. Vegyük észre, hogy nem a torony építése volt a fő probléma, ahogy az sem, hogy együtt munkálkodtak rajta. A hiba abban a szándékban keresendő, amely az összefogáshoz vezetett. Egyesült erejükkel nem Istent próbálták elérni, hanem versenyre keltek vele, s trónusáról letaszítva őt, maguk próbálták uralni a Földet.

A Torony az Ördög (15. Adu) után következik. Spirituális fejlődésünknek az a végpontja, hogy olyanná váljunk, mint Isten. Azonban a tarot azt tanítja, hogy az ember nem azáltal válik hasonlatossá Istenhez, ha hatalma van az anyagi világ felett. Ha behódol a kisértésnek, hogy a spirituális fejlődés és a bölcsesség eléréséért folytatott küzdelem helyett a világ felett való uralmat válassza, mindent elveszithet, amit eddig elért. A kudarc oka tehát nem az, hogy hatalmunk óriásira növekedett, hanem az, hogy rosszul használtuk fel azt. A pusztulás közvetlenül megértésünk és ítélőerőnk hiányából, valamint szabad akaratunk téves alkalmazásából fakad.

A Torony tényleges anyagi veszteséget, pénzügyi, párkapcsolati problémát, presztizsünk vagy személyes befolyásunk megfogyatkozását jelentheti. Értelmezhető figyelmeztetésként is: hatalmunk talán nem is akkora, vagy nem látjuk át úgy, mint hisszük. Aki csak belekontárkodik a mágiába, anélkül hogy annak igazi célját felfogná, vagy olyan erőkkel játszadozik, amelyeket nem ért és nem is képes irányítani, előbb-utóbb katasztrofális következményekkel találja magát szembe.

Spirituális értelemben a Torony megmutatja, hová vezet, ha elfogadjuk az Ördög ajánlatát – még akkor is, ha nem hibáztathatunk senki mást a döntésünkért.

Bár burkolt célzásokkal már találkozhattunk, a tarot most először ag egyértelmű információt arra vonatkozóan, hogyan fogjuk fel a végső célt: nos, nem ez a világ, amit meg kell hódítanunk!

Keresésünk jelen szakaszában még mindig kisértést érzünk arra, hogy sikert e világi mércével mérjük, hogy befolyásunk alá vonjunk másokat, hogy uralmunk alá hajtsuk az anyagi világot, vagy legalább valamiféle rangra vagy státusra tegyünk szert. Sőt, a legnagyobb kisértés az, hogy úgy fordítsuk a világ kerekét, ahogy nekünk tetszik, mert már megvan a hatalmunk hozzá. Azonbam valódi célunk magasztosabb ennél. Meg kell tanulnunk a nyilvánvaló mögé látni, s észrevenni, hogy egy magasabb tudás rejtőzik ott. Ha az anyagi hatalom kedvéért feladjuk spirituális fejlődésünket, mindent elveszítünk, amink csak volt.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): balszerencse, elemi csapás, szenvedés, csalódás. Váratlan katasztrófa, valami megszűnik létezni. Kegyvesztettség, szenvedés; pénzügyi vagy személyes veszteség, például otthonunk megsemmisülése, állásunk megszűnése, házasság avyg párkapcsolat felbomlása, személyes vagy pénzügyi katasztrófa, különösen, ha váratlan.

Fordított jelentés (negatív): elemi csapás vagy veszteség, amelyek nem bírnak túl nagy jelentőséggel számunkra, bár átmenetileg felborítják az életünket. Ebből még nem következik, hogy mindenünk megsemmisül. Hirtelen változás; elnyomás, balszerencse, csalás, zsarnokság.

Amit eddig felépítettünk, katasztrofális véget ér, bár mindezt elkerülhettük volna, ha a kezdeti lépéseknél bölcsebben járunk el. Azonban még most is cselekedhetünk helyesen, s így talán enyhíthetünk a felmerülő problémákon.

Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) utal, akkor túlléptük a hatáskörünket, s most felelnünk kell ezért. De még ekkor sem önhittségünkkel érdemeltük ki a büntetést. A katasztrófa annak a következménye, hogy azt hittük, több hatalmunk vagy tekintélyünk van a valóságosnál, vagy hogy befolyásunkat ostobán, rossz cél szolgálatában vetettük be. Magyarul: ráfáztunk, s a kudarcért nem róhatnunk meg senki mást, csak saját magunkat.

Leirás:
Kőből emelt bástya vagy torony, amelynek csúcsa gyakran olyan, mint valami korona. A toronyba villám csap, ami Isten haragját jelképezi. A villám levágja a torony tetejét, s az építmény romba dől. Szemét és szikraeső hull alá a magasból. A képen két emberi alakot is láthatunk, általában két férfit, akik a torony tetejéről vetik alá magukat a biztos halálba.

Az allegória egy olyan emberi alkotást ábrázol, amely hatalmunkat és hiúságunkat jelképezi, s Isten haragja lerombolja.