17. A Csillag

A Csillag nem csupán türelemre int, hanem azt kéri tőlünk, hogy adjunk vissza a forrásnak valamennyit abból, amit kaptunk.

Dióhéjban: Bölcsesség, halhatatlanság; céljaink elérése, nagylelkűség és megértés.

Általános értelmezés:
Csodáltuk már valaha a csillagképek szépségét éjszakánként? Őseink is áhitattal tekintettek ezekre a távoli világítótornyokra. Az asztrológusok szerint nemcsak a bolygók, hanem a csillagok is hatást fejtenek ki emberi életünkre, de még azok is, akik nem hisznek a horoszkópoknak, elismerik, hogy a csilagok milyen sokszor voltak a hasznunkra. A régi tengerészek például a Sarkcsillagot (vagy az egyenlítőhöz közel a Dél Keresztjét) használják viszonyítási pontként a navigációhoz. A csiilagképek hasonlóan jöttek létre, mint az a rejtvény, amelyben a pontok összekötésével valamilyen ábrát kapunk. Őseink is épp így tettek, majd a különös alakzatok köré mítoszokat szőttek. A modern ember számára a csillagok azonban további jelentőséggel is bírnak, mivel lassan, de biztosan egyre közelebb kerülünk hozzájuk.

Ezek az égi tünemények jelképezik a világegyetem misztériumát, valamint a lehetőséget a növekedésre, a tanulásra és a hatalmunk kiterjesztésére. Azokat a dolgokat szimbolizálják, amelyek bár még a materiális síkon találhatók, de már jóval túlnyúlnak ismert világunk peremén. A csillagok erőteljes hatást fejtenek ki az életünkre, s nemcsak asztrológiai értelemben. Azonban a Nagy Arkánum tanyulmányozása során olyan módszereknek juthatunk a birtokába, amelyek segítségével életünk irányítását végre a saját kezünkbe vehetjük.

A Torony (16. Adu) megmutatja, mekkora katasztrófához vezet, ha ostobán használjuk a hatalmunkat, most a Csillag pedig azt mutatja meg, hogy a bölcsesség és a megértés az igazi hatalom. A 17. Adu a saját halhatatlanságunk kezdetét jelöli.

A spirituális útkeresés ezen szakaszában többé már nem csupán útkeresők, hanem tanítók is vagyunk. A csillagok ránk mutatnak, s olyan hatalommal ruháznak fel minket, amelyről a Mágus csak álmodozott: az univerzum középpontjában lehetünk, és akaratunk szerint formálhatjuk az égboltot.

Azonban ennek a hatalomnak a megszerzéséhez és megtartásához vissza is kell adnunk valamit. A képen látható fiatal nő a víz által szimbolizált életerőt viszajuttatja a földbe, ahogy a feje fölött lévő csillagok is olyan alakzatot vesznek fel, hogy a nőbe tölthessék az erejüket. Ez az átalakulás kezdete: a nő ugyanazt teszi, mint a fölötte lévő csillagok, mivel kezd hozzájuk hasonlóvá válni. Ez egy remek példa – még ha kissé más megfogalmazásba is – arra, amit a Mágus az “ahogy fent, úgy lent” elvével közvetíteni akar.

A fiatal nő az örök fiatalságot és az igazi szépséget testesíti meg. A feje fölött lévő csillagok jelképezik a célok elérésének lehetőségét – és, ami még fontosabb, annak megértését, hogy ezek a célok mit is foglalnak magukba.

A patakban csörgedező víz nyugodt derűre utal, amely a türelemnél is erősebb, s annak tudásából születik, hogy végül minden akadályt képesek leszünk leküzdeni. Tudásának és hatalmának jelentős részét a nő visszajuttaja a földbe, hogy új élettel töltse a forrást, ahonnan mindezt kapta. A csillagok arra tanítanak, hogy miközben a tudás egy magasabb szintjére készülünk lépni, ne feledjük, hogy gyökereink – s így erőnk alapja is – még ehhez a síkhoz kötnek. Ne csak azzal törődjünk, hogy hová tartunk, hanem azokkal is, akik utánunk jönnek.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): bölcsesség, halhatatlanság, spirituális megvilágosodás; remény, boldogság, intellektuális kiteljesedés; elégedettség, remény, ragyogó kilátások, végzet, megvilágító erejű bepillantás valaminek a lényegébe. Töretlenül haladunk a célunk felé, s közben képesek vagyunk meg is érteni.

Fordított jelentés (negatív): Frusztráció, tehetetlenség, lopás. Beteljesületlen elvárások, csalódás, elhagyatottság. Arrogancia, amely nem nyereséget, hanem veszteséget eredményez.

Megleltük az ösvényt, ami lehetővé teszi, hogy elérjük a halhatatlanságot, bármit is értsünk ez alatt.

Használhatjuk bölcsen a hatalmunkat, nyugodt derűvel, hiszen amit keresünk, az karnyújtásnyira van tőlünk. Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor elmondhatjuk maj, hogy törekvéseink eredményeként maradandó nyomot hagyunk a világban. Nincs olyan vetélytársunk, akitől félnünk kellene, hiszen senki sem veheti el tőlünk a sikert. Ha bölcsek és nagylelkűek vagyunk, meglátjuk majd, hogy befolyásunk és hírnevünk csak növekszik aztáltal, ha tudásunk egy részét átadjuk másoknak.

Leirás:
A képen egy női alakot látunk, amint éppen féltérdre ereszkedik egy patak vagy csermely partján. A legtöbb kártyacsomagban a nő térde a földön van, míg másik lábával a vízben áll. Két korsót tart, mindkét kezében egyet-egyet; az egyik korsóból a vizet a patakba önti, míg a másikból a földre; jól kivehető, hogy az így képződő pocsolyából egy kevés visszaszivárog a patakba. Figyeljük meg, hogy a Csillag bozonyos mértékig emlékeztet a Kiegyenlítődésre (14. Adu); azonban nem egyszerűen türelemre int (s hogy addig is elfoglaljuk magunkat valamivel, amíg erőfeszítéseink beérnek), hanem arra kér, hogy adjunk vissza egy részt aból, amit kaptunk.

A nő feje felett csillagok ragyognak az égen, bár ezek száma és elrendezése paklinként eltérő lehet. Egyes csomagokban hét csillag látható kör alakban fenn az égbolton, mint egyfajta glória a nő feje körül. Máshol a hét kisebb csillag mellett egy nagyobbat vehetünk észre közvetlenül a nő feje fölött. A kisebb csillagok ilyenkor a nagyobb két oldalán sorakoznak fel, újfent a két oszlop motívumára utalva. De olyan paklik is akadnak, ahol csak a nagyobb csillag látszik.

A háttérben tágas térség, vidéki táj terül el. Egyes lapokon két-három fa is feltűnik, s az egyik legfelső ágára éppen egy madár telepszik le. Ha csak két fa van, akkor azok a nő két oldalán helyezkednek el, éppen úgy, ahogy a Nagy Arkánum más lapjain a már látott oszlopok.

A Csillag allegóriájának lényege a következő: a nő a vizet visszaönti a patakba, azaz visszad a forrásnak valamennyit abból, amit kapott.