18. A Hold

A Hold üzenete a következő: ha meg akarjuk tanulni, hogyan irányítsuk az eseményeket, ne hagyjuk, hogy azok irányítsanak minket.

Dióhéjban: Misztérium, rejtély, intuíció, pszichikai képességek; csalás és veszély.

Általános értelmezés:
Elképzelhetetlen hatalomra tehetünk szert, de egyben óriási veszély is leselkedik ránk. A Hold az ismeretlen varázsát jelképezi, a rejtett tudást, a homályba burkolt igazságot. Ha nem vagyunk birtokában minden információnak, az félreértéshez és konfliktushoz vezet, amely megnehezíti, sőt el is lehetetleníti , hogy helyes véleményt alkossunk. Meggyőződtünk arról, hogy pontosan tudjuk, mit akarunk? Átlátjuk, mit kell tennünk, mielőtt rászánnánk magunkat a következő lépesre? Biztosan mindenki hallotta már azt a kifejezést, hogy holdkóros. Érdekes, hogy egy elmebajra utaló szó tartalmazza égi szomszédunk nevét; nem véletlenül, hiszen a Hold lapja is előrevetítheti az őrület, a kétségbeesés, sőt akár az öngyilkossági hajlam lehetőségét. Ezek az oldalhajtások pedig hátráltathatják beavatásunkat abba a misztikus tudásba és titkos hatalomba, ami szintén a Holdhoz tartozik.

A Hold mágneses ereje vonz és irányít. Állati természetünket szólítja meg, és tudatalattinkból merít. Rávesz, hogy mindenféle tudatos megfontolás nélkül cselekedjünk. Veszélyeit csak akkor kerülhetjük el, ha ezt az erőt a tudatosság felügyelete alá vonjuk: ellent kell állnunk vonzásának, hogy újra a mi kezünkben legyen az irányítás. Röviden tehát: a kártyában rejlő negatív lehetőségek csak úgy küszöbölhetők ki, ha megtanuljuk, hogyan használjuk elménket, éberségünket és intelligenciánkat minden pillanatban. Nem hódolhatunk be az ösztöneinknek, ahogy az érzeleminknek sem. A tarot ösvényén haladva egy tanulási folyamat részesei vagyunk, amelynek célja, hogy megcsapolhassuk a tudatalattinkat, és kifejleszthessük pszichikai képességeinket, bár ezen a ponton elkerülhetetlen, hogy ezeket a képességeket éber tudatunk irányítása alatt tartsuk. Az embert az különbözteti meg az állatoktól vagy az élettelen dolgoktól (mindkettőre jellemző, hogy öntudatlanul engedelmeskednek a Hold befolyásának), hogy értelemmel bír. Nagyon fontos, hogy mostantól kezdve munkába állítsunk intelligenciánkat, különben útkeresésünk könnyen kurarccal érhet véget. A jövőben már nem hagyatkozhatunk kizárólag az ösztöneinkre.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): elővigyázatosság, veszély a háttérben, alattomos ellenségek; botrány, hiba, kiábrándultság, csalódás, viszály; intuíció, látens pszichikai képesség, okkult behatás.

Fordított jelentés (negatív): csalás, kisebb volumenű veszélyhelyzet; instabilitás, jelentéktelen vétkek, csend.

Egy irdatlan erő munkál körülöttünk rejtett módon; nem uraljuk még, de nagyon figyelnünk kell arra, hogy ez az erő se gyűrjön maga alá minket. Ügyeljünk minden cselekedetünkre!

Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) utal, akkor – akár tudatában vagyunk, akár nem – rendkívüli mértékű, nagyrészt látens pszichikai erővel rendelkezünk. Mostanáig alig vagy egyáltalán nem vettük hasznát. Nos, eljött a pillanat, hogy megtanuljuk irányítani, hiszen nemsokára szükségünk lehet rá. De használjuk bölcsen! Helytelen visszaélni ezzel az erővel, de az sem megoldás, ha kerek perec elutasítjuk – mindkét esetben veszélyes útra tévedhetünk.

Leirás:
Az ábra általában két részre van osztva. A felső rész közepén a Hold látható; többnyire teljes körként rajzolják fel, amely tartalmazza a növekvő periódusban lévő holdsarlót. Így a Hold egyszerre telihold és félhold. Ha Holdnak arca is van, az a kör bal oldalára kerül, hogy onnan nézzen le az alatta kibontakozó jelenetre. Egyes kártyacsomagokban a teljes kör ragyog; s a sugarak mellett rendszerint földre hulló vízcseppek is felbukkannak, jelképezve, hogy a szellem, miközben aláereszkedik, anyaggá válik.

Szintén a kép felső felén, a Hold alatt két torony magasodik (már mondanunk sem kell, ez szintén a két oszlop és a kapuk motívumát idézi). A két torony közt folyó fut, amelynek szemközti partjain egy-egy állat ugatja a Holdat: egy kutya és egy farkas. Állati ösztöneinket szimbolizálják ők, amelyeket lenyűgöz és félelemmel tölt el a Hold, de hatását pusztán érzékelni tudják, irányítani nem.

A kép alsó felén egy medence vagy tó látható, melyből egy rák mászik kifelé. Ennek a jelentése a következő: a Holdból aláhuló cseppek vízből, azaz olyan elemből állnak, amelyre szintén hatást fejt ki égi szomszédunk.

Ez az allegória azt üzeni nekünk, hogy a puszta vonzásnál hatalmasabb erőt meríthetünk a Holdból. Láttuk, hogy a víz az életerő szimbóluma, de ezúttal inkább a folyékonyságán van a hangsúly, azaz hogy képes felvenni annak az edénynek az alakját, amelybe beleöntik. Mindez egy veszélyt sejtet, s egy jó tanácsra utal: ha meg akarjuk tanulni, hogyan alakítsuk a körülményeinket, nem engedhetjük, hogy azok alakítsanak minket.