19. A Nap

A Nap szimbolizálja az átmenetet a látható és a láthatatlan fény, azaz az anyagi és a spirituális világ között.

Dióhéjban: Boldogság, elégedettség, siker; beteljesedés, ajándékok.

Általános értelmezés:
A Hold a Nap fényét veri vissza, amely így túl gyenge ahhoz, hogy megvilágítsa az univerzum rejtett bölcsességét. De a Nap már nem visszatükrözi, hanem kisugározza a ragyogó és meleg fényt, amely elhozza nekünk a felismerést, a világosságot és a boldogságot.

Az Ég és a Föld között félúton elhelyezkedő Nap közvetítőként szolgál Isten és az emberiség között. Ez az isteni dimenzió legalacsonyabb és egyszerre a világi dimenzió legmagasabb szintje. Az átmenetet szimbolizálja a láthatatlan és látható fény, azaz a spirituális és az anyagi világ között. A Nap ajándékait gyermeki lélekkel kell fogadni – a gyermekkor bölcsessége az ártatlanságban, az egyszerűségben és az élet gondtalan élvezetében rejlik. Így kerülünk egy lépéssel közelebb az istenihez.

Nem arról van szó, hogy többé nem kell használnunk az eszünket. Éppen ellenkezőleg: a gyerekek folyamatosan tanulnak. De a Nap kártyája az ajánlja, hogy a szívünkre is hallgassunk. Nagyszerű ajándékot kaptunk, s tudásunk révén most már mindenféle elemezgetés nélkül élvezhetjük.

Ezt a leckét legalább olyan nehéz átültetni a gyakorlatba, mint a Kiegyenlítődését. Útkeresésünk minden eddigi állomásán egy fontos célért kellett küzdenünk, most pedig azt kérik tőlünk, hogy csak úgy dőljünk hátra és sütkérezzünk a napon, mondván, hogy jól végzett munka után édes a pihenés!

Az isteni és anyagi sík köt a Nap jelenti az öszekötő kapcsot, s egyben azt is jelképezi, hogy az útkereső megtanulta értékelni az életet, és hogy képes elmerülni az itt és mostban. A Nap révén felcsillan a remény, hogy egyszer elérünk egy magasabb létállapotot.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): dicsőség, siker, boldogságok, eredmények, elégedettség és tisztelet. Egy új kezdet, születés (egy gyermeké, egy ötleté vagy egy karrieré). Anyagi szerencse, boldog kapcsolat (például házasság).

Fordított jelentés (negatív): ugyanezek, csak kisebb mértékben. A 19. Adu sosem jósol szerencsétlenséget.

Most már tisztán látjuk az utat magunk előtt. Amiért olyan keményen küzdöttünk, elérhető közelségbe került. Sőt talán olyan ajándékot kaptunk, amelyért nem tettünk semmit, s amelyet nem is vártunk.

Lényeg, hogy ne elemezgessük, ne kérdőjelezzük meg, ne szedjük szét apró darabokra, hogy rájöjjünk az okára. Csak fogadjuk el és örüljünk neki!

Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) utal, eddig keményen dolgoztunk, s most eljött az idő, hogy kézhez kapjuk a “kerestünket”, sőt még prémiumban is részesülhetünk. Találjunk módot arra, hogy megízleljük munkánk gyümölcsét! Nincs abban semmi rossz, ha büszkék vagyunk a teljesítményünkre – és még élvezzük is. Ha ez az alapigazság még ismeretlen számunkra, akkor itt az ideje, hogy megtanuljuk: nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk!

Carpe diem – élvezzük a Napot! Ha nem vagyunk képesek erre, akkor vajon miért születtünk a világra?

Leirás:
Az ábra felső részének közepén egy nagy napkorong látható, amelynek többnyire arca is van. A Nap általában arccal a megfigyelő felé fordul, és mindig sugarak veszik körül, sőt néhány pakliban esőcseppek hullnak alá a Napból, amely a Hold lapjához hasonlóan a szellem leereszkedését jelképezi az anyag világába.

A Nap alatti részen különféle jelenetek tűnnek fel: némelyik kártyacsomagban két gyermeket látunk, akik egymást átölelve ülnek, vagy egy fiatal párt, akik egymás kezét fogják. Máshol a két gyermek a tengerparton látható, védőgáttal a hátuk mögött – ez az Ikrek csillagjegyre utaló megjelenítés. Más csomagokban csak egyetlen gyermek szerepel, aki szemmel láthatóan ujjongva ül meg egy lovat. Mögötte kőből vagy téglából épült fal magasodik, amely mögül óriási napraforgók kukucskálnak ki.

Az alakoktól és a jelenettől függetlenül elmondható, hogy a kártya általában az elégedettség, a béke és a biztonság, sőt az öröm hangulatát idézi fel. Az apróságok a gyermeki (és nem gyermeteg!) örömöt jelképezik – egyszerűen csak élvezik azt, amit az élet nyújt nekik.

A Hold arra figyelmeztetett, hogy a túléléshez teljes egészében ki kell használnunk immár érett, felnőtthöz méltó értelmi képességeinket. A Nap viszont azt sugallja, hogy nyugodtan sütkérezhetünk a napfényben, élvezve a sikert, amit elértünk, sőt örülhetünk nyugodtan annak is, amit ajándékba kaptunk, s nem dolgoztunk meg érte.