2. A Főpapnő

A Főpapnő képes megérteni és értelmezni Isten szavait, azaz felfogni a Törvényt. Az intellektuális képességnek nem lehet ennél magasabb rendű és hasznosabb célja.

Dióhéjban: Isteni bölcsesség, megvilágosodás. A Főpapnő megérti (vagy még szeretné megérteni), hogy miért működnek a dolgok úgy, ahogy működnek.

Általános értelmezés:
A Főpapnő a spirituális fejlődés második lépcsőfoka. Átlátja az univerzum működését és a dolgok miértjét, de ezt nem irányításra és manipulációra hsználja, hanem támogatásra, tanításra és védelemre.

A lap azt a képességet jelképezi, ami segít megérteni és értelmezni Isten szavát. Nem is használhatnánk értelmi képességeinket annál magasabb rendű és hasznosabb módon, minthogy felfogjuk az Isteni Törvényt.

De a Főpapnő az Isteni Törvényt nemcsak képviseli, hanem meg is testesíti, azaz a földi halandók számára is elérhető formába önti. Ő a feminin teremtőerő, minden bölcsesség anyja, Isten női aspektusa. Azt tanítja, hogy a tudást és a bölcsességet magunkban, nem tudatos elménk mélyén kell keresnünk. Ha meríteni akarunk ebből a forrásból, ki kell kapcsolnunk elménk tudatos részét, s nem szabad engednünk, hogy érzékszerveinken keresztül a világi dolgok elvonják a figyelmünket.

Azonban bár a Főpapnő célja magasabb rendűnek (és sokkal kevésbé önzőnek) látszik, mint a Mágusé, mégsem szabad ezen a szinten megállnunk. A Főpapnő energiáját mások segítésére és tanítására fordítja, ami egyszerre korlátozza is, mivel ezeket az energiákat a saját sprirituális fejlődésétől vonja el.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): bölcsesség, józanság, tudás és megértés. Ítélőképesség, tanulás, misztérium, tudomány, művészet. A tanulás és tanítás képessége. Jelenthet olyan titkokat is, melyek a megfelelő időben pattannak ki.

Fordított jelentés (negatív): felszínes tudás vagy akár tudatlanság; képtelenek vagyunk tisztán látni a körülöttünk zajló eseményeket; zavaros gondolkodás, előítélet vagy szemellenzős hozzáállás. Vonakodás, sőt félelem attól, hogy döntést hozzunk.

A Főpapnő ismeri az Ösvényt – szivesen végigvezet rajta, ha hajlandók vagyunk követni.

Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) utal, akkor képesek vagyunk a helyes útra terelni a többi embert. De óvatosnak kell lennünk: ha folyton mások jólétével foglalkozunk, elhanyagolhatjuk a saját boldogulásunkat.

Leirás:
Ülő vagy álló női alak. Ha áll, a kezében pálcát tart és a távolba mutat vele. Ha ül, sok pakliban egy nyitott könyvet fog, amely az univerzum rendjét megszabó isteni törvényt jelképezi. Sokféle öltözetet viselhet, de fejét mindig félholdas fejék vagy korona díszíti.

A legtöbb kártyacsomagban a Főpapnőt úgy ábrázolják, hogy két oszlop vagy pillér között ül vagy áll. Az egyik oszlop általában fehér, a másik fekete. Ez a motívum megismétlődik a Nagy Arkanum más lapjain is. Az oszlopok a rossz és a jó, a világosság és a sötétség, az igazság és a hazugság ellentétére utalhatnak. Kezdetben fogjuk fel úgy az oszlopokat, mint egy ajtó vagy kapu két tartórúdját, az ezek között strázsáló figurát pedig úgy, mint a Kapu Őrét. Amikor át akarunk menni a kapun, nem kell legyőznünk vagy lekenyereznünk az őrt, hanem olyanná kell válnunk, mint ő!

A Főpapnő az isteni bölcsességet képviseli. Egyszerre Istennő, Anya, Védelmező, Tanító. A Mágustól eltérően, aki képességeit a világ manipulálására használja, a Főpapnő azért létezik, hogy védelmezzen és tanítson. Átlátja az univerrzumban működő erőket, de ezk megértése, nem pedig uralásuk a célja és létének lényege.

A lap alapjelentése: bölcsesség, azaz a világegyetem működését szabályozó isteni törvény megértése.