20. Az Itélet

Az Ítélet szimbolizálja régi életünk végét és az új kezdetét, azonban bármilyen változás történjék is, annak végeredménye mindenképpen pozitív lesz.

Dióhéjban: Végső döntések, új élet kezdete, eredmények, végkimenetel, következmények. Kétségeinknek vége, minden kérdésünkre választ kapunk.

Általános értelmezés:
A Halál lapjához hasonlóan az Ítélet régi életünk végét és egy új kezdetét jelenti. Új életünk azonban jobb lesz, mint a régi volt. Kérdéseinkre válasz érkezik, kétségeink elillannak. Végre megtudjuk az igazságot.

A válaszok egyaránt vonatkozhatnak életünk anyagi és spirituális oldalára. Fizikai szinten például lehet egy új hivatásról, váratlan szerelemről vagy életszínvonalunk javulásáról szó.

A spirituális természetű válaszok azonban még nagyobb jelentőséggel bírnak. Mostanáig küzdelmünknek egyedül az a hit volt a motorja, hogy a célunk valóságos, és érdemes érte küzdeni. Azonban most végre túlléphetünk a hiten: kézzelfogható bizonyossággá válik, hogy célunk igaz, s nincs nála méltóbb.

Az Ítélet megigéri, hogy hitünknek és erőfeszítéseinknek meglesz a jutalma: a bizonyíték, hogy létünknek oka és célja van, s hogy a világ, melybe születtünk, s amelyen keresztül utunk vezet, úgyszintén nem ok nélkül jött létre. Mostantól nem kell hinnünk, már tudunk. Figyelem: a lapon látható ábra ellenére az Ítélet nem jelenti ismert világunk végét. Azonban nagyon is jelenti az útkereső eddigi – zavarodottsággal, kétellyel és kétségbeeséssel teli – életének lezárulását. Az Ítélet pozitív kártya, a regenerációt, az újjászületést és amegértést jelképezi. S ami a legfontosabb: kiérdemeltük a díjat, mert minden kétely ellenére kitartottunk a hitünk mellett, és nem adtuk fel a harcot. Tetteink és jellemünk ítéltetik meg e helyen.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): elhatározás, döntés, eredmény, végkimenetel; szerencsés bemutatkozás, kezdet. Készüljünk fel egy fontos bejelentésre, amely előnyösen értinti hivatásbeli előmenetelünket. A problémák megoldódnak, kérdéseinkre válasz érkezik. Változás, újjászületés, megújulás: hamarosan gyökeres – és pozitív – változás áll be az életünkben.

Fordított jelentés (negatív): késlekedés, óvatosság, elhalasztott eredmények, gyengeség, gyávaság; büntetés ezen hibák miatt.

Eddig vakon botorkáltunk célunk felé, most azonban eljött a siker és a tudás pillanata. Nem kell többé félnünk, csak ragadjuk meg a lehetőséget! Ha késlekedünk, ha habozunk, életünk legnagyobb esélye csúszhat ki a kezünk közül.

Ha akártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy végig a jó úton jártunk. Nem számít, mennyi kétség merült fel bennünk – vagy mennyi kérdés kínoz még most is -, sőt az sem nyom a latban, hogy mennyi negatív visszajelzést kaptunk utunk során. Helyes döntéseket hoztunk nemcsak a saját, hanem azon emberek életére vonatkozóan is, akikre döntéseink hatással voltak. Hamarosan pozitív eredményekre számíthatunk. Fontos kérdéseinkre válasz érkezik, kételyeink megszűnnek. Erőfeszítéseink busásan megtérülnek.

Leirás:
A kép felső részén egy álatlában szárnyas angyalként ábrázolt isteni alak látható, aki egy felhőből nyúlik ki, és éppen trombitál. Alatta mezítelen emberek kelnek ki a koporsójukból, vagy másznak elő a földből, arcukon áhitat és félelem tükröződik.

Az ábrán lévő emberek száma három és hat között változik, férfiak, nők, gyermekek vegyesen lehetnek köztük. Némelyik pakliban az emberek kézen fogva egy kört képeznek, vagy karjukat az angyal felé emelik. Ezeltől a jelentéktelem eltérésektől eltekintve azonban a kártyacsomagok többségében kibontakozó jelenet hasonló.

A kártya a feltámadásra és az ítéletnapra utal: végítéletkor minden embernek számot kell adnia a cselekedeteiről, amely felett isteni erők ítélnek.

Egyelőre azonban az emberek még nem tudják, hogy mi lesz a végeredmény, de kaptak egy igéretet arra vonatkozóan, hogy valamikor meg fogják tudni. Az Ítélet az ébredés allegóriája. És amire ráébrednek a feltámadottak, az az, hogy hitük tényeken alapul, miszerint valóban létezik valami ezen a világon túl, amiért érdemes küzdeni.