3. Az Uralkodónő

A Császárnő igazi matriárka, aki biztonságot, kényelmet (fizikai és emocionális értelemben egyaránt) és megértést nyújt.

Dióhéjban: Az Anya. Termékenység, házi harmónia – nemcsak egy család otthonában, hanem nagyobb emberi közösségben is.

Általános értelmezés:
A Császárnő a ház úrnője -az Anya. Pontosan tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy alattvalói (akiket szinte gyermekének tekint) biztonságban érezzék magukat, boldogok és elégedettek legyenek. Hatalmánál fogva el tudja érni, hogy a dolgok harmonikusan működjenek együtt.

A Császárnő a női megézrés jelképe is – intuíciója lehetővé teszi, hogy akkor is helyes döntést hozzon, ha nincs ideje a racionális gondolkodásra. A Császárnő a védelem és a termékenység megtestesítője. A felebaráti szeretetet tanítja (a lalkek egységét a pusta szexuális vággyal szemben). Anyaként ő az ajtó vagy a kapu, amelyen keresztül ebbe a világba lépünk. Uralkodóként azon munkálkodik, hogy harmóniát teremtsen, az embereket rábírja az együttműködésre a szüntelen csatározások helyett. Elemi, domináns erő; képes olyan környezetet létrehozni, amelyben a saját képességeihez mérten mindenki szabadon fejlődhet.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): gyümölcsöző cselekedet, szépség, személyes fejlődés; az otthon harmóniája; házasság és anyaság; hosszú élet; személyes tapasztalatokon alapuló megértés; érzelni és fizikai kényelem. Nemcsak a túléléshez szükséges dolgokat vagyunk képesek előteremteni, hanem a luxust is.

Fordítottt jelentés (negatív): az ismeretlen; kétségek és nehézségek; határozatlanság, önzés, a hatalom elvesztése; nem vagyunk képesek elrendezni a gondjainkat, sem értelmes terveket kovácsolni. Vacillálás, nemtörődömség.

A Császárnő tudja, hogyan tegye a világot problémamentes hellyé, ha hajlandóak vagyunk figyelni rá és együttműködni másokkal. Ha a lap ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, képesek vagyunk elsimítani a zökkenőket mások életében, de csak akkor, ha el tudjuk érni, hogy meghallgassanak és megértsenek.

Leirás:
Finom kelmékbe burkolózó érett asszony ül egy trónszéken. Kezében jogar, fején császárnői fejék vagy korona. Néhány pakliban címerpajzs van trónusának lábához támasztva. Más csomagokban kertben vagy a vadonban áll a trónja. A Császárnő anyafigura, a maga gazdag jelentéstartományával: teremtőerő, ami egyszerre gondoskodik is arról, hogy az általa a világba hozott különbözőségek harmóniában, ne pedig egymás ellen dolgozzanak. A kártya alapjelentése a következő: az egyébként egymással szembenálló erők összhangban működnek, egy közös cél érdekében összefognak – ez a cél lehet az otthon harmóniájának megteremtése vagy az érintettek személyes boldogulása. A Császárnő igazi martiárka, aki biztonságot, fizikai és emocionális kényelmet és megértést hoz a világba.