5. A Főpap

A Főpap a vallási hatalmat képviseli – kutatja az igazságot, megfejti a titkos misztériumokat s megmutatja az embereknek az utat az üdvözüléshez (vagy bármely más spirituális cél eléréséhez.

Dióhéjban: Isteni Akarat, Isten törvényének lefordítása egyéni és társadalmi viselkedési szabályokra.

Általános értelmezés:
Az isteneknek nem szokása, hogy rendszeresen alászálljanak a mennyből, és szózatokat intézzenek a néphez. Így szinte minden vallásban vannak olyan tisztségviselők, akik Isten akaratát tolmácsolják a híveknek. Minél szervezettebb és strukturáltabb a vallás, annál nagyobb tekintélye van a Főpapnak.

Ne feledjük, hogy nem csak az intézményes vallásoknál találunk felhatalmazottakat, akiket a hívek vakon követnek. A Főpap kártyája kifejezetten olyan tekintéllyel rendelkező vallási vezetőre vonatkozik, aki keresi az igazságot, felfedi a titkos misztériumokat, s megmutatja az üdvözüléshez (vagy a megvilágosodáshoz) vezető ösvényt.

De a Főpap nemcsak az egyházat, hanem az olyan ideológiai irányzatokat és oktatási intézményeket is jelképezi – legyenek vallásiak vagy világiak -, amelyek nyomást gyakorolnak a tagjaik gondolkodására. Az ilyen intézményes ideológiákban mindig van egy vezető vagy egy felügyelő szerv, amely kijelenti, hogy csak ő van a birtokában az egyedül érvényes igazságnak, s ha nem engedelmeskedünk a parancsainak, akkor kiátkoz bennünket.

Az 5. Adu a választás kihívását jelképezi. A spirituális fejlődés ezen szakaszában lehetőséget kapunk arra, hogy felfedjük a végső misztériumot – Isten akaratát, ahogy az ránk vonatkozik. A Főpap is kapuőr, s csak akkor enged át a kapun, ha eggyé válunk vele. Készen állunk arra, hogy mi döntsük el, melyik út vezet az üdvözüléshez, vagy hagyjuk, hogy más hatalom – vagy akár a tarot! – gondolkodjon helyettünk? Akárhogy is döntünk, az ettől a ponttól kezdve hatással lesz a spirituális fejlődésünkre.

Figyelem: ennek a kártyának az üzenete nem mindig kedvező! A Főpapnőtől eltérően, aki bölcsességével és megértésével segít másoknak rálelni az igaz ösvényre, a Főpap arra használja a hatalmát, hogy egyre nagyobb befolyásra tegyen szert a követői felett. Azonban ez a lap a megelőzőhöz képest behoz egy új lehetőséget: választhatunk, hogy saját spirituális szükségleteinket tartjuk szem előtt, vagy énünket mások elvárásaihoz igazítjuk.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): könyörület, jóság, jóindulat, szövetség (akár házasság is). Kreativitás; az Igazság keresése; megértés és inspiráció. Igény vagy hajlam a vallásosságra. Erkölcsi kiállás: akár a többség véleményével szemben is képesek vagyunk a saját utunkat járni, ha hiszünk abban, hogy az az igaz út.

Fordított jelentés (negatív): szélsőséges konzervativizmus, túlzott jólelkűség vagy konformitás; szolgasors, rabság, gyengeség. A közösség jóváhagyására pályázunk, elvtelenül szolgáljuk a rendszert. Személyes hatalom elvesztése (vagy a közösség csak azért fogad el vezetőként, hogy bűnbakot csinálhasson belőlünk).

Kirakásban ez a lap olyan személyre is utalhat, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy segítsen vagy legyőzzön minket. Döntsük el, hogy a várható előnyök érnek-e annyit, hogy megnyerjük ennek a személynek a támogatását. Ha a lap ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor azt szeretnénk, hogy fontos ügyekben mi dönthessünk mások helyett, s olyan módon kivánjuk ezt tenni, hogy vezető pozíciónkat a továbbiakban is megőrizzük. Még valódi tekintélyünket és személyes fejlődésünket is képesek vagyunk kockáztatni saját tévedhetetlenségünkbe vetett hitünk miatt.

Leirás:
Egy férfialak, aki trónon ül. Papi ornátust visel, fején süveg vagy korona, s – általában a bal – kezében jogar. Öltözéke azonban csomagról csomagra eltérő lehet: például jogarának kiképzése a apakli megalotójának vallási hátterétől függhet, sőt ruhája és fejfedője is meghatározott vallási irányzatot idézhet. A Főpap szabad kezét áldásra emeli. Két alacsonyabb rangú pap áll előtte vagy ül a lábánál, s vagy hódolattal adóznak neki, vagy valamiért esdekelnek. Néhány pakliban a Főpapot nagyon fiatal arcú férfiként ábrázolják, vonásai már-már femininnek tűnnek, máshol viszont öreg és szakállas.

A legtöbb pakliban a Főpapnőhöz (2. Adu) hasonlóan két oszlop között ül.

A lap alapjelentése a vallási hatalomra vonatkozik. Olyan személyről van szó, akinek hatalmában áll – bár ezen hatalmat hívei és követői ruházták rá – megmondani, hogy másoknak mit kell cselekedniük az üdvözüléshez.