6. A Szeretők

A Szeretők allegóriája az itt férfi és női alakként ábrázolt ellentétek egyesülésére és a rokonlelkek közt meglévő misztikus kötelékre vonatkozik.

Dióhéjban: Az ellentétek egyesülése, elkötelezettség.

Általános értelmezés:
A Szeretők allegóriája az itt férfiként és nőként ábrázolt ellentétek eggyé válására, s a lelki társak közötti misztikus kötelékre vonatkozik. De utalhat romantikus szerelemre vagy ideális barátságra is, sőt akár olyan szoros kapcsolatra, ahol eredetileg ellentétek feszültek, vagy korlátok emelkedtek, de a két lélek felülemelkedett ezeket, hogy egyesülhessen. Ebben az esetben a kölcsönös elkötelezettség feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy összekösse azoknak az életét, akiknek közös volt a sorsuk.

Azonban léteznek másfajta “házasságok” és másfajta megoldásra váró ellentétek is. Spirituális fejlődésünk allegóriájaként a Szeretők a bennünk lévő ellentétek kibékítését sürgeti. Mindenkinek vannak pozitív és negatív tulajdonságai, amelyek egymással összeférhetetlennek látszanak. S negatív jellemvonásaink között is akadnak olyanok, amelyeket még el tudunk fogadni, olyanok, amelyeket meg szeretnénk változtatni, s olyanok is, amelyeknek még a létezését sem valljuk be magunknak.

A Szeretők lapja azt kéri tőlünk, hogy fedezzük fel és békítsük ki saját magunkon belül ezeket az ellentéteket, ahelyett hogy megpróbálnánk megszüntetni vagy megváltoztatni őket. Ha természetünk két ellentétes oldalát képesek vagyunk megérteni és munkába fogni, akkor személyiségünk egységes egésszé válik, s többé nem áll harcban saját magával. Ez a feladat rendkivül nehéz, igy nagyfokű elkötelezettségre van szükségünk, hogy elérjük a célunkat.

Figyelem: nem csak annyi a dolgunk, hogy egyszerűen beletörődünk különböző vonásaink létébe! A kártya arra ösztönöz minket, hogy értsük meg: még az általunk elfogadhatatlan jellemvonások is szükségesek folyamatos fejlődésünkhöz és jólétünkhöz. Ha két dolog ellentétes egymással, abból nem következik, hogy az egyik rossz, a másik jó. Azok az ellentétek, amelyek a jellemünkben – vagy azon emberek jellemében, akikkel szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatunkat – tapasztalhatóak, tükrözik egymást. Olyan ellentétek ezek, amelyek egyszerre ki is egészítik és támogatják a másikat! Tehát a ránk váró feladat a következő: végre kell hajtanunk az ellentétek egyesítését, hogy szembenállásukon túllépve együttműködjenek, hiszen az egység sokkal több, mint a részek összege.

A bennünk lévő kibékíthetetlennek hitt ellentétek feloldása nyomán megnövekszik a tetterőnk, s megerősödik az akaratunk. Soha többé nem fogunk időt és energiát pazarolni arra, hogy a saját magunkban vagy másokban zavarónak talált jellemvonásokat megpróbáljuk kiirtani. Inkább énünk szerves részévé tesszük azokat, hogy segítsenek irányításunk alatt tartani az életünkben előforduló nehéz helyzeteket és váratlan eseményeket.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): vonzalom, szeretet; egység, amely legyőz minden bajt vagy próbatételt. Egység és együttműködés. Bölcs döntések: jó választás (talán két egyformán értékes cél között), lehetséges küzdelem, de minden jó, ha a vége jó.

Fordított jelentés (negatív): kudarc, konfliktus, nézeteltérés, éretlen tervezés, frusztráció. Irreális célok; rossz választások; boldogtalanság.

Amíg a Főpap arra buzdít, hogy a saját akaratunkat kövessük, ahelyett, hogy mások elvárásainak próbálnánk megfelelni, a Szeretők figyelmeztet, hogy ezek a mások – legyenek akár emberek, akár erők – olyan lehetőségekkel és tulajdonságokkal bírhatnak, amelyekre szükségünk lehet a túléléshez. Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor fontos választási lehetőség előtt állunk, amely nagy hatással lehet egész további életünkre. Döntenünk kell – méghozzá bölcsen -, hogy hogyan tovább. De akárhogy is döntsünk, ha hiszünk a sikerben, akkor minden követ meg kell mozgatnunk, hogy valóban be is következzen.

Leirás:
Nem minden pakliban szerepelnek természetfeletti alakok ezen a kártyán, sokszor csak egy fiatal párt látunk meztelenül vagy ruhában. Máskor egy harmadik személy is feltűnik, aki vagy külső megfigyelő, vagy valamilyen módon próbál belefolyni a szeretők játszmájába. Néhány középkori stílusú kártyacsomagban a harmadik személy egy idősebb férfi, aki úgyszintén vagy egyszerű szemlélő, vagy egyfajta apafigura, akinek a fiatalok az áldását kérik. Az egyiptomi stílusú csomagok egy fiatal férfit és két fiatal nőt ábrázolnak, olyan helyzetben, mintha a férfiank választania kellene a nők közül.

Ha három alak szerepel a kártyán, akkor általában felettük megjelenik egy felhőből kinyúló Ámor- vagy Cupido-szerű szárnyas lény, aki nyilaival az egyik vagy mindkét nő felé mutat. Ha a lapon csak egy férfi és egy nő látható, akkor a természetfeletti erő egy szárnyas angyal képében mutatkozik meg, aki mindkét kezét áldón a pár fölé emeli. Gyakran olyan szimbólumok is felbukkannak a lapon, amelyek egy döntési helyzetre utalnak, például a Rider-Waite-pakliban Ádámot és Évát a tudás fája előtt láthatjuk.

A döntés szükségessége ugyanolyan fontos allegória a Szeretők lapjánál, mint a két fiatal egyesülése.