7. A Diadalszekér

A Diadalszekér a valódi ellentétek fölötti uralmat jelképezi – azt, hogy képesek vagyunk irányítani és használni olyan dolgokat, amelyeknek alaptermészetük az egymás elleni küzdelem.

Dióhéjban: Győzelem. Az ellentétes erők uralása határozottság és akaraterő révén.

Általános értelmezés:
Ha sikerült egységbe hoznunk a bennünk feszülő ellentéteket, akkor szükség esetén meríthetünk ebből az új forrásból, hogy legyűrhessük külső ellenségeinket is.

Ahogy a harci szekerek nekirontanak az ellenséges tábornak a csatamezőn, úgy a Diadalszekér azt szimbolizálja, hogy le tudjuk győzni azokat, akik szembeszegülnek velünk. Itt már nem a Szeretőknél megismert együttműködésre képes ellentétekről van szó, hanem olyan erőkről, amelyek természetüknél fogva egymás oppozíciói, mint a rossz és a jó, a negatív és a pozitív, a helyes és a helytelen. Néha ezek belső tulajdonságainként jelennek meg, így kénytelenek vagyunk őket “csapatmunkára” fogni, és rávenni arra, hogy egyetértésre jussanak. Máskor ezek a poláris erők olyan személyekre vagy eseményekre utalnak az életünkben, amelyek megakadályozzák, hogy elérjük a célunkat.

Most, hogy együttműködésre bírtuk a bennünk feszülő pólusokat, s képesek vagyunk erőt meríteni belőlük, végre arra is képesek vagyunk, hogy felismerjük valódi ellenségeinket, és ellenük fordítsuk a saját gyengeségüket – amely egyben a mi erősségünk is. A Diadalszekér ezt a győzelmet jelképezi. Ellenségeinket eltöröltük a föld színéről, céljaink beteljesedtek, így már semmi sem állhat a siker útjába.

A Diadalszekér szintje nagyon csábító – s valóban sok spirituális kereső torpan meg itt. Végül is már nem csak saját magunkkal vagyunk kibékülve, hanem legyőztük a külső akadályokat is, amelyek a végső cél tekintetében az utunkban álltak. Amit eddig a pontig sikerült elérnünk, olyan értékesnek tűnik, hogy könnyű összetéveszteni az eredetileg kitűzött céllal, sőt akár az egyetlen értelmes céllal is. Nem lesz egyszerű meggyőzni magunkat arról, hogy van még mit keresni, mivel ezt csak akkor tapasztaljuk meg, ha már útnak indultunk.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): hódítás; ellenségek vagy akadályok legyűrése, de néha bosszúra, megtorlásra is utalhat. Nehézségek legyőzése és az ellentétes erők uralása. Szükségben segítség vagy jó tanács érkezik.

Fordított jelentés (negatív): konfliktus, háború, gond és baj. Vereség, diszharmónia, vita és veszekedés. Most ellenségeink nyernek, az előttünk álló akadályokon nem sikerül túljutnunk.

A Diadalszekér megmutatja az eszközöket ahhoz, hogy az eddig tanultak segítségével legyőzzünk mindenkit és mindent, aki vagy ami megakadályoz céljaink elérésében. Ha a kártya minket (vagy a kérdezőt) jelöli, akkor – akár tudatában vagyunk, akár nem – képesek vagyunk diadalt aratni ellenségeink felett, s rájuk kényszeríteni a saját törvényeinket. Tekintsünk magunkba – az erő bennünk van.

Leirás:
A képen egy diadalszekeret hajtó királyi férfialakot látunk. A legtöbb pakliban fején koronával, teljes fegyverzetben ábrázolják. A diadalszekérre álmennyezet vagy baldachin van erősítve, s a figura ennek tartórúdjai között áll.

A diadalszekeret két vadállat húzza, amelyek lehetnek valódi állatok, például vadlovak, vagy mitológiai teremtmények, például szfinxek, unikornisok vagy szárnyas, Pegazus-szerű paripák. Némelyik kártyacsomagban a két állat különböző színű (például fekete és fehér). A paklik többségében úgy tűnik, a szekérhúzó állatok nem egy irányba próbálnak haladni, bár ugyanazon jármű elé vannak fogva. Ez az emberi lények természetének különböző oldalaira utal, amelyek úgyszintén dolgozhatnak egymás ellen, mégis ugyanazon célra törve, legyen az spirituális vagy anyagi természetű.

Ezenkívül ez a jelkép a megelőző tanulási szakaszra is vonatkozhat: a 6. Adunál kibékítettük és uralmunk alá vontuk az ellentétes erőket, amelyeket most már felhasználhatunk arra, hogy a diadal felé repítsenek.

Ez a kártya sokkal erősebb jelentéssel bír, mint a Szeretők. Amíg a 6. Adu a látszólagos ellentétek elsimítását jelképezi, addig a 7. Adu a valódi ellentétek uralására vonatkozik – itt olyan erőkkel van dolgunk, amelyeknek alaptermészete a harc, az egymással való csatározás.