8. Az Igazság

Az Igazságosság nem embertől, hanem Istentől való: abszolút pártatlan és tántoríthatatlanul korrekt.

Dióhéjban: Pártatlan és előítéletektől mentes igazságosság, szigorú korrektség.

Általános értelmezés:
Az emberi igazságossággal szemben itt isteni igazságosságról beszélünk, amely abszolút pártatlan, és szigorúan korrekt. Sőt, kifejezett ellentéte az emberi igazságszolgáltatásnak, amelyre olyan tényezők vannak befolyással, amelyek ideálisnak távolról sem nevezhetők. A valódi isteni igazságosságot sem részrehajlás, sem személyes előszeretetnem képes kibillenteni, szemben azzal, hogy mi, emberek nem mindig tudunk különbséget tenni jó és rossz között. A 8. Adu esetében az történik, aminek történnie kell, és ezen senki nem változtathat.

Mikozben mérlege tökéletes egyensúlyban van, az Igazságosság pontosan látja, mit kell tennie. A kezében tartott kard és a mérleg természetének két fő elemére utal, a pontosságra és a szigorra.

Spirituális fejlődésünk ezen lépcsőfokán kifejezetten erre a fajta tisztánlátásra van szükségünk ahhoz, hogy a beavatásra várva is fejlődni tudjunk. Ha át akarunk jutni a következő szintre, meg kell tanulnunk nyitott szemmel, előítéletek nélkül szemlélni a külső világot és önmagunkat. Csak azt lássuk, ami valójában előttünk van, s ne azt, amit látni szeretnénk – így kizárólag a tények alapján hozunk majd ítéletet.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): igazságosság; általánosságban a jó, jogi úgyekben pedig az ártatlanok, a tisztességes fél győzelme. Képesség az előítéletektől és személyes elfogultságtól mentes döntéshozatalra. Korrektség, méltányosság, egyensúly és pártatlanság. A kártya pereskedést és jogi úgyeket is jelez.

Fordított jelentés (negatív): vakbuzgóság, az egyensúly hiánya, előítéletek. Visszaélés az igazsággal, komplikációk jogi ügyekben. Igazságtalan büntetés, túlzott szigor.

Az Igazságosságot fogjuk fel úgy, mint egy ideált: helyesen cselekdni minden ellenkező vélemény, személyes hajlamaink és az emberi törvények vadhajtásaival szemben. Ha a kártya egy helyzetet jelöl, akkor végül megkapjuk, amit megérdemeltünk – a végkimenetel szigorúan korrekt s a körülményeknek megfelelően igazságos lesz. Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor helyzetértékelésünket és emberismeretünket nyugodtan tekinthetjük csalhatatlannak. Képesek vagyunk helyes döntést hozni, s ne engedjük, hogy bárki is meggyőzzön az ellenkezőjéről.

Leirás:
A lapon álló vagy ülő női alakot látunk, aki a kártyacsomagok többségében két oszlop között helyezkedik el. Fején koronával, néha fegyverzetben, máskor palástban ábrázolják. Egyik kezében egy álló kardot tart, míg a másikban egy tökéletes egyensúlyban lévő mérleget.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az Igazságosság kártyájának nőalakja a modern Justitia-ábrázolásoktól eltérően nem bekötött szemmel jelenik meg. Szeme tágra nyílik, szinte egyenesen ránk néz. Az isteni Igazságosságot soha nem vakítja el az emberek korlátozásokkal terhes világa.