9. A Remete

A Remete egy magányos férfi, akinek fényre van szüksée ahhoz, hogy megtalálja az utat. Lámpása a tudás és a megértés fényét jelképezi.

Dióhéjban: Önvizsgálat; egy látomás felkutatása.

Általános értelmezés:
Szinte minden vallásnak megvan a saját legendája az útkeresésről, vagy egy nagy tanítóról, esetleg prófétáról, aki a világban kóborol az igazságot – vagy Istent – keresve.

A Remete arra tanít, hogy eljön egy pillanat a spirituális fejlősésünk során, amikor ki kell vonulnunk a civilizációból, tábort kell vernünk a sivatagban, hogy rátalálju nk létünk értelmére – és az Istenünkre.

Isten üzenete nem juthat el hozzánk, amíg mindennapi életünk csábításai és elvárásai kötik le a figyelmünket. Az igazságot csak magányosan kutathatjuk.

A keresés azonban legalább annyira irányul önmagünkra, mint Istenre – bár a kártya szimbolikája arra utal, hogy ha elkötelezettségünk őszinte, isteni útmutatásban részesülhetünk. A lámpás jelképezi a tudásunkat, amely fénybe borítja az előttünk lévő utat, a bot pedig Istent, az ő erejét, amelyet kölcsönvéve állhatatosak maradhatunk keresésünk során, s amely védelmet nyújt az úton felbukkanó ellenségekkel szemben. A Remete hátrahagyja a civilizáció fényűzését, s csak az igazság felkutatására koncentrál – mindez az önbeavatás tapasztalatát szimbolizálja.

A kártya jelentése a kirakásban:
Elsődleges jelentés (pozitív): önviszgálat, higgadtság, bölcsesség és csend. Rejtett igazság; körültekintés, visszahúzódás, megfontoltság és elővigyázatosság. Magány; tanulás tapasztalat útján, útkeresés. A közeljövőben utazás igérkezik.

Fordított jelentés (negatív): hiszékenység, hazugság, hamis információ. Korrupció, titkolózás; olyan eszmények, amelyek tévútra visznek. Színlelés és csalás.

Míg a 8. Adu az igazságosságot, addig a 9. Adu az igazság keresését ábrázolja annak tiszta formájában, mindenféle ideológia, részrehajlás és szorongató szükség káros befolyása nélkül. Ha a kártya ránk (vagy a kérdezőre) vonatkozik, akkor most vagy a közeljövőben önvizsgálatot kell végeznünk, amelynek során át fogjuk értékelni az életünket, a céljainkat, s a környezetünkben lévő embereket. A kirakásban felbukkanó többi lap mutatja meg, hogy ez milyen lehetséges változásokkal (illetve milyen tanulságok levonásával) jár majd.

Leirás:
Ezen a lapon egy idős, általában köpönyegbe burkolózó szakállas férfi szerepel. Köpönyege egyszerű és dísztelen, habár sok esetben a pakli stílusától is függ, hogy mit visel: egyes lapokon egyiptomi vagy ószövetségi öltözékben, másokok középkori szerzetesként, sőt a wicca tradícionális viseletében is láthatjuk. Bár ruházata többnyire mégis a kolostori szerzetesek csuháját idézi: csuklyás és deréktájon egy csomóra kötött zsinór fogja össze.

A Remete mindig áll, sőt sok pakliban járás közben ábrázolják. A háttérben általában kietlen táj vagy egyéb természeti látkép nyílik, a távolban hegyláncok is kirajzolódhatnak. A Remete egyik kezében lámpást tart maga elé, hogy bevilágítsa az utat. Egyes csomagokban botra támaszkodik.

A kártya egy magányos ember útkeresését jelképezi, akinek célja eléréséhez fényre van szüksége (lámpása a megértést és a tudást szimbolizálja). A Remete nem visz magával felesleges dolgokat, nem tart igényt királyi pompára, se társadalmi rangra (erre utal szegényes ruházata). Egyszerű útkereső – az a célja, hogy tökélyre fejlessze a magában meglévő lehetőségeket.