Botok kártyái

Botok Ásza

A Botok Ásza egy új kezdetet, örökség lehetőségét, elégedettség vagy diadal érzését jelzi.

Leírás:
Szinte minden pakliban – még azokban is, ahol a többi sorozat Ásza teljsen dísztelen – ezen a lapon egy kéz jelenik meg, mely egy botot tart (néha a kéz egy felhőből nyúlik ki). A legtöbb kártyacsomagban, még ott is, ahol a többi lapon megmunkált, vagy legalábbis eldolgozott végű botokat látunk, az Ászon egy hatalmas bunkósbot tűnik fel, amelynek az egyik vége szélesebb, mint a másik. A szimbolika arra utal, hogy a Botok típusú emberek elszántak, s készek bármikor harcba szállni. A legtöbb pakliban a furkósbotból ágak és levelek hajtanak ki, vagy valamilyen módon megjelennek a képen (például az ábra szélén “úsznak”). Ez jelképezi azt, hogy képesek vagyunk a növekedésre, pedig vagy éppen azért, mert elszakítottak a gyökereinktől.

Jelentés:
Egy üzleti vagy pénzügyi vállalkozás kezdetéről, vagy talán alkotási folyamatról, esetles egy üzlet vagy ötlet születéséről lehet szó. Örökséghez juthatunk, amely lehet pénz vagy ingatlan, sőt olyan képességek is, amelyek segítségével sikeres vállalkozásokat indíthatunk be. A hozzáállásunk is éppen megfelelő – sok szakértő ezt a kártyát az elégedettséggel és a dicsőséggel kapcsolja össze. Tehát hasonló dolgokat jelent, mint a Kardok Ásza, de sokkal pozitívabb értelemben. Célunk nem az, hogy térdre kényszerítsük az ellenségeinket, hanem hogy elszakítsuk a láncainkat, áttörjük a korlátainkat, s végre szabadon szárnyalhassunk. Lényegében a Botok Ásza a szabadságba való ugrást jelképezi.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): sikerrel kecsegtető üzleti vállalkozás kezdete; az időzítés kitűnő, a körülmények ideálisak, ahogy az ötletek és a tervek is éppen megfelelőek. Elégedettség és dicsőség.

Fordított jelentés (negatív): pusztulás és hanyatlás. A megkezdett projekt vagy eleve halálra volt itélve, mivel nem rendelkeztünk elegendő információval és a megfelelő képességekkel, vagy az időpont nem volt kedvező. A másik lehetőség, hogy a hozzáállásunkkal, a gondolkodásmódunkkal volt a baj. Például, ugyan a kirakás megmutatja, hogy mit kellene tennünk, de önbizalom és a vállalkozásunkba vetett hit hiányában nem sokra megyünk vele. A végeredmény kudarc, kivéve persze, ha képesek vagyunk megtenni a megfelelő lépéseket.

Botok Kettes

A Botok Kettes szerint valami váratlan történik, nem sejtett dolgok kerülnek a képbe, sőt új vállalkozásunkat kudarc fenyegeti.

Jelentés:
A Botok Kettes nem egy szerencsés kártya: valamilyen váratlan dolog történik. Valami, amit nem vettünk számításba a tervezési folyamat során; egy biztos: alaposan meglep majd. Sőt, veszteségre és bukásra is számíthatunk új válalkozásunkkal kapcsolatban.

Egyes szakértők nem értenek egyet ezzel az értelmezéssel, és a fejet tetejére fordítják. Szerintük a Botok Kettes jólétet, tulajdont, szerencsét és pompát jósol. De még ekkor is könnyen lehet, hogy boldogtalanok leszünk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): előre nem látott problémák új vállalkozásunkban. Talán éppen azok az emberek akadályoznak, akiktől támogatást vártunk. Lehet szó pénzügyi veszteségről, vagy arról, hogy házasságunk vag ykapcsolatunk zátonyra fut. Elégedetlenség a dologok jelenlegi alakulását és üzletünk menetét látva. Bosszúság; a siker csak látszólagos volt, most azonban minden fuccsba megy.

Fordított jelentés (negatív): meglepetés vagy csoda; erős érzelmek ébrednek bennünk. Váratlan dolgokra számíthatunk; hogy ez jó vagy rossz, azt a környező kártyák fogják elárulni. De nagyon valószínű, hogy nem fogunk tapsolni örömünkben.

Botok Hármas

A Botok Hármas azt jelzi, hogy a problémákat meg fogjuk oldani, amennyiben képesek vagyunk megőrizni a hidegvérünket, a méltóságunkat és a józanságunkat.

Jelentés:
A Botok Hármas szerint a gondjainkat csak akkor tudjuk kezelni, ha nem veszítjük el a lélekjelenlétünket és a tartásunkat, s éretten, intelligensen viszonyulunk a felmerülő problámákhoz. Bármivel is szembesültünk korábban, azt most le fogjuk győzni. De ne cselekedjünk meggondolatlanul, hanem legyünk tisztában azzal, hogy mit is teszünk. Használjuk a tapasztalatainkat és a józan paraszti eszünket.

Ha a korábbi kellemetlenségeket mi magunk idéztük elő azzal, hogy alkalmatlannak éreztük magunkat a feladatra, akkor érett és felelősségteljes hozzáállással ezeket a kellemetlenségeket könnyedén kiküszöbölhetjük. Azonban ha a problémáink más emberek ellenállása miatt alakultak ki, akkor most magunkhoz kell ragadnunk, és erős kézzel kell tartanunk a gyeplőt. Ne higgyük, hogy mindenki bajkeverő – segítő szándékú emberek jelennek meg az életünkben, akiktől nemcsak jó tanácsra, hanem hathatós támogatásra is számíthatunk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): ha méltósággal kezeljük az üzleti ügyeinket, az nyereséget fog eredményezni. Egy tanácsadótól vagy üzleti partnertől értékes tanácsot kaphatunk.A kártya az együttműködést és az érettséget jelöli meg a siker kulcsaként. Általánosságban üzleti siker, tárgyalások, szilárd kiindulópont.

Fordított jelentés (negatív): problémáink megoldódtak, a baj elhárult. A viták és a hányattatások végét, vagy legalábbis felfüggesztését remélhetjük. Egy darabig nyugodt vizeken evezhetünk.

Botok Négyes

A Botok Négyes azt mutatja, hogy végre túljutottunk a nehézségeken, Fújjuk ki magunkat, és élvezzük az életet. Egy darabig.

Jelentés:
Már-már megkönnyebbülhetünk: volt egy-két nehéz pillanatunk, de most mintha a problémáink egy csapásra megoldódtak volna. Úgy tűnik, végre kipihenhetjük magunkat, és élvezhetjük az élet apró (vagy nagyobb) örömeit. Ez a kártya általánosságban boldogságot, harmonikus üzleti és személyes kapcsolatokat, valamint szórakoztató társasági életet jelez.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): öröm és vidámság. Pénzért megvásárolható élvezetek, anyagias életszemlélet. Arra költjük a pénzünket, amire tetszik. Harmónia a minket körülvevő emberekkel; bőség és kényelem.

Fordított jelentés (negatív): majdnem ugyanezt jelenti, de talán kevésbé hivalkodó (és kevésbé drága) formában. Jól végzett munka után édes a pihenés. Bőség, pénzügyi gyarapodás, üzleti sikerek.

Botok Ötös

A Botok Ötös kapzsiságot, pénzügyi nyereségért folytatott harcot és nehézségeket jósol.

Jelentés:
A vad költekezés és a pénzügyeink meglehetősen éretlen kezelése oda vezetett, hogy most időnk nagy részét kénytelenek vagyunk azzal tölteni, hohy kitaláljuk, honnan jussunk némi pénzhez. Itt nem arról van szó, hogy az üzletünket szeretnénk felfuttatni – ez egy kapzsi küzdelem az anyagi javakért. Most közelharcba bonyolódtunk vetélytársainkkal, jó darabig komoly nehézségeink adódhatnak. Inkább intézzük egyedül az ügyeinket, így talán sikerül némileg enyhítenünk a kialakult helyzeten. Ha mások okozzák a bajt, akkor bizony szembe kell velük szállnunk, hogy megtarthassuk azt, ami a miénk.

[Figyelem: Néhány értelmezésben ezt a kártyát aranynak, jólétnek, nyereségnek nevezik. Ha más jelek kedvezőek, akkor a Botok Ötös arra utal, hogy elérhetjük a kívánt gazdagságot.]

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): pénzügyi nyereségért vagy anyagi javakért folytatott kapzsi és ádáz küzdelem. “Lépést akarunk tartani a szomszédokkal.” Jólétért folytatott harc.

Fordított jelentés (negatív): a verseny tisztességtelen és becstelen; számíthatunk csalásra, viszályra, akár még jogi problémákra és pereskedésre is.

Botok Hatos

A Botok Hatos jó híreket jelöl. A remény és a győzelem hírei, vagy akár ajándékok érkezhetnek.

Jelentés:
A kérdező ismét arra számíthat, hogy valami új dolog jelenik meg az életében, de ebben az esetben csupán jó hírekről van szó. Nagyszerű hírekre számíthatunk, a remény és a győzelem üzenetére. Amire vágytunk, valóra válik.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): a jó hírek már úton vannak felénk. Reményeink, vágyaink megvalósulnak; ajándékot kapunk, diadalt aratunk vagy megnyerünk valamilyen ügyet. Kapcsolataink végre révbe érnek, erőfeszítéseinket hamarosan siker koronázza.

Fordított jelentés (negatív): valószínűleg árulás miatt bekövetkező késedelem. Félelmeink beigazolódtak, készüljünk a harcra, az ellenség már a kapuknál van. Hűtlenség, akadályok, amelyek megbuktathatják a vállalkozásunkat.

Botok Hetes

A Botok Hetes bátorság és eltökéltség által elért sikert igér, valamint nyereséget és vagyont.

Jelentés:
A Botok Hetes bátorság és eltökéltség nyomán bekövetkező sikert jósol. A kártya nyereségre utal, sőt néhány szakértő szerint “kincstári szimbólum”. Végre legyűrtük a vetélytársainkat, s győztesként kerültünk ki a nehéz helyzetből. A Botok Hetes jelölheti azt is, hogy az időpont tökéletes egy kockázatos hazárdjátékhoz, különösen, ha pénz a tét.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): nyereség, siker. Vállalkozásunk nagyrészt beváltja a hozzá fűzött reményeket. Versengés, sőt viszály várható, de ha a sarkunkra állunk, az ellenségeink megfutamodnak. Első látásra úgy tűnhet, túlerőben van az ellenfél, pedig valójában nálunk a nyerő lap.

Fordított jelentés (negatív): a kártya arra figyelmeztet, hogy most semmi szín alatt nem szabad tétováznunk. Döntsünk, és lépjünk akcióba. Lehet, hogy összezavarodtunk, nem tudjuk, mihez is kezdjünk, de ebben a helyzetben méga határozott, bár ostoba tettek is elfogadhatóbbak, mint a tettek hiánya. Ez most nem a határozatlanság és a döntésképtelenség pillanata.

Botok Nyolcas

A Botok Nyolcas azt üzeni, hogy ideje cselekedni. A remény nem hiábavaló, így nyugodtan megtervezhetjük a következő lépéseket.

Jelentés:
Kapcsoljunk nagyobb sebességre a célunk felé vezető úton, mert ez most a mi időnk. A siker szinte már biztosra vehető. Semmi kapkodás, cselekedjünk higgadtan. Akár a következő lépéseket is kijelölhetjük.

De ne csak egyetlen történésre készüljünk, hanem az ebből következő teljes eseménysorra. A dolgok mostantól mozgásba lendülnek. Bár a Botok általában az üzletre és a pénzügyekre vonatkozik, a Botok Nyolcas jelezheti a szerelem ébredését is. Igazából ez a szerelem azonban nemcsak két ember között ébredhet fel. Táplálhatunk szenvedélyes érzéseket a munkánk iránt is.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): ideje cselekedni, mivel vállakozásunk új szakaszba ért. A remény újra él, így húzzunk bele jobban. Az események mozgásba lendültek, tartsuk mi is a lépést. A lap utalhat jó szerencsére, de a szerelem ébredésére is.

Fordított jelentés (negatív): viták, féltékenykedés, ellentét, belső viszályok (párok, üzletfelek, stb. között). A dolgok mozgásban vannak, de lehet, hogy a helyzet, vagy akár annak következményei nem lesznek túl kellemesek. Készüljünk fel minden eshetőségre, s legyünk tudatában a cselekedeteinknek. A pillanat nemcsak nekünk kedvező, így más játékosok is a pályára lépnek. Azonban amikor elindul az ereszd-el-a-hajamat, mindenki szerezhet egy-két kék foltot.

Botok Kilences

A Botok Kilences egy jól végzett munkát, a bölcs tervezés képességét, s a küzdelem során tanúsított bátorságot jelképezi.

Jelentés:
Sikeresen végrehajtottuk a feladatunkat. A kártya olyan személyre utal, aki fegyelmezett, képes a bölcs előrelátásra, és állja a pofonokat. Még ha problémák merülnek is fel (amiről a kirakás más lapjai adnak tájékoztatást), pontosan fogjuk tudni, hogy mihez kezdjünk velük, s többé nem íjedünk meg tőlük.

Képességeink, erőnk és bátorságunk félelmetes ellenféllé tesznek minket.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): erő, merészség; képesség a problémákkal vagy késedelemmel való megbirkózásra. Határozott kiállás a rosszakarókkal szemben. Önfegyelem, rend. Erőfeszítéseinket végül siker koronázza.

Fordított jelentés (negatív): kudarc, szerencsétlenség. Annak a lehetősége, hogy semmit sem tanultunk az erőfeszítéseinkből, így a sikernek a saját makacsságunk lehet a legnagyobb akadálya. Pénzveszteség, veszekedés barátok vagy partnerek között. Akadályok és késlekedés. Számíthatunk a legrosszabbra.

Botok Tízes

A Botok Tízes szerint most bármit megtehetünk, bár arra is figyelmeztet, hogy hiba lenne a dolgokat készpénznek venni.

Jelentés:
Most úgy érezzük, hogy bármit megtehetünk, s mindenkit legyőzhetünk. Ez arra sarkall, hogy nagy tétben játsszunk, s valóban, a nyereség is óriási lehet.

[Figyelem: ha a környező kártyák kedvezőtlenek, a nyereség akkor is a mi zsebünkben köt ki, bár csak boldogtalanságot és bajt hoz magával.]

Ez a kártya arra figyelmeztet, hogy ne vegyük készpénznek a dolgokat. Már kezdeti erőfeszítéseinket is siker koronázza, s még ennél is nagyobb dolgokra vagyunk hivatva, bár ezekért is keményen meg kell majd dolgoznunk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): szerencse, nyereség, siker, amelyet boldogtalanság kisérhet. Vállalkozásunkban bizonytalanságok merülhetnek fel, de annyira hiszünk saját magunkban, hogy tiszteletet fogunk kivívni, s ellenfeleinket félresöpörjük.

Fordított jelentés (negatív): ármánykodás és nehézségek. Ezek lehetnek jogi (például pereskedés) vagy emberek közötti problémák. Veszteség lehetősége; ha a környező kártyák negatívak, akkor mindent elveszíthetünk, amit eddig szereztünk. Árulás. [Figyelem: ha a környező kártyák kedvezőek, akkor a kártya káros befolyását képesek leszünk valamilyen mértékig elhárítani. Azonban még ekkor is a Botok Tízes bajra, illetve hamis barátokra utal.]

Botok Apródja

A Botok Apródja azt jelzi, hogy egy fiatal barát híreket hoz, vagy olyan információt közöl, amely vállalkozásunkra is hatással lesz.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy botjára támaszkodó fiatal férfit láthatunk, háttérként vidéki tájjal. Többnyire a bot magasabb, mint a férfi, akinek a tartása lezser, s egy kézzel tartja a botot az oldala mellett, vagy néhány pakliban mindkét kezével fogja maga előtt. Szinte mindegyik csomagban (kivéve azokat, ahol kurta furkósbot szerepel) a férfi a bot csúcsát nézi. Az Apród jól öltözött, a Királyhoz és a Királynőhöz hasonló ruhákat visel.

Jelentés:
A Botok Apródja egy fiatal nőt vagy fiatal férfit ábrázol, aki ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Király és a Királynő. Lehet, hogy érzékeny természetű, de mindenképpen hűséges. Ha ez a lap bukkan fel a krakásban, akor hírt vagy üzenetet fogunk kapni, de amikor a kártya egy személyt jelöl, a beigért hír egy fiatal baráttól vagy rokontól érkezik; ezenkívül lehet olyan információ vagy esemény is, amely nagyban befolyásolja vállalkozásunk jövőjét. Előfordulhat, hogy (fordított kártya vagy kedvezőtlen kirakás esetén) a jelölt személy a vetélytársunk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): fiatal barát vagy rokon segítségére számíthatunk, de legalábbis erkölcsi támogatására. Ha arra kérjük, hogy tanúskodjon mellettünk (legyen az üzleti vagy családi ügy), akkor az illető szó nélkül megteszi. A lap jelölhet hű barátot vagy udvarlót is. Üzenet érkezhet, vagy olyan szerződést kötünk, amely hasznot hajt.

Fordított jelentés (negatív): olyan személy, aki azt akarja, ami a miénk, ezést nem szabad bíznunk benne. Veszélyes vetélytárs; rossz hírek; instabilitás és határozatlanság; hízelgés, amellyel könnyen levehetnek a lábunkról.

Botok Lovagja

A Botok Lovagja megbízható, hűséges fiatal férfit ábrázol; ezenkívül jelenthet utazást, költözést, munkahely változtatást vagy párkapcsolat váltást is.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy fiatal férfit láthatunk egy ágaskodó vagy vágtázó paripa nyergében. Néha a botot fegyverként tartja (azokban a paklikban, ahol szépen megmunkált pálcák tűnnek fel a Botok-lapokon, a Lovag ott is többnyire egy jó nagy bunkósbotot lenget), mint aki éppen hárítja vagy maga osztja a csapásokat. Máshol nem harcol, inkább csak erődemonstrációt tart, míg egyes lapokon csodálattal tekint a kezében lévő botra.

Jelentés:
Ha személyről van szó, akkor a Lovag egy fiatal barátra, vagy talán készséges rokonra utal. Egyébként ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a “szülei”. Megbízható, önzetlen és hűséges ember, aki a kedvünkért kész áldozatot hozni. Ha szituációra utal a lap, akor általában valamilyen utazást vagy helyváltoztatást jósol: új lakásba költözünk, munkahelyet változtatunk, vagy a régi kapcsolataink felbomlanak, és helyettük új ismeretségeket kötünk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): férfi barát vagy rokon, aki hajlandó a kérdező segítségére sietni. Fiatal kora ellenére meglehetősen érett. A vérében van az üzlet és a pénzügyek, s igyekszik képességeit tanulással és tapasztalatszerzéssel gazdagítani. Önzetlen barát. Bízhatunk a tanácsában, és zavaros helyzetekben nyugodtan fordulhatunk hozzá támogatásért. De a lap jelölhet utazást, költözést vagy másfajta helyváltoztatást is.

Fordított jelentés (negatív): viták, nézeteltérések valamely kapcsolatunkban. Barátság felbomlása, különköltözés vagy megfutamodás.

Botok Királynője

A Botok Királynője tiszteletre méltó, intelligens, barátságos nőre utal, aki bizalmas barátnőnk vagy hasznos segítőnk lehet.

Leírás:
Sok pakliban a Királynő álló helyzetben van, máskor trónon ül. A kezében fogott bot mindkét esetben magasabb nála. Vagy látunk koronát a fején, vagy nem, attól függően, hogy királynőként ábrázolják, vagy hétköznapi, bár jól öltözött asszonyként. Számos kártyacsomagban a Királynő másfajta tárgyakat is foghat: például jogart vagy egy szál hatalmas virágot (gyakran napraforgót). A Királyhoz hasonlóan ő is nyugodt, valamint elégedett saját magával és a pozíciójával.

Jelentés:
A Botok Királynője gazdag, jólétben élő asszony. Nemcsak a modern, de az eredeti jelentés szerint is ezt a jólétet ő maga teremtette meg, s nem a férje pénzén élősködik. Látszik rajta, hogy kedveli a luxust, a szép ruhákat, és hogy anyagi javakat birtokolhat.

Természetét tekintve nagylelkű és szeretetteljes. Személyisége a Királyénál is nagyobb mágneses vomzerőt gyakorol a környezetére, de egyben sokkal jobban hajlik arra, hogy gondoskodjon a rászorulókról, vagy azokról, akiket szeret. Ugyanolyan józanul és gyakorlatiasan irányítja a magánügyeit, mint az üzleti kapcsolatait. Ahogy a piacon mindennek meg kell fizetni az árát, ő is elvárja, hogy szeretetért cserébe szeretetet kapjon. Ettől függetlenül őszintén tud kötődni. Ha a kérdező férfi, ez a kártya valószínűleg az aktuális feleségét jelöli, vagy arra a nőre utal, akit el kellene vennie (különösen, ha pénzügyi értelemben is boldogulni szeretne, s szívesen megosztaná valakivel a terheket). Ha a kérdező nő, akkor a Királynő egy életre szóló bizalmast és barátnőt jelez a számára.

Ha a kártya egy helyzetre vonatkozik, akkor itt az ideje új vállalkozásba kezdeni, különösen pénzügyi téren. Menet közben segítségre és hasznos tanácsokra számíthatunk, valamint olyan segítőtársak felbukkanására, akik hathatós támaszt jelentenek. Ez a kártya sokszor jelzi azt, hogy megvannak bennünk a sikerhez elengedhetetlen tulajdonságok.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): tiszteletre méltó, barátságos és intelligens nő, aki kedveli a luxust. Együttérez a kérdzővel, és anyagilag vagy jótanácsokkal, esetleg mindkettővel támogatja. Üzletasszony, vagy egy gazdag hölgy, aki tudja, hogyan kamatoztassa a vagyonát saját maga és családja javára. takarékos, komoly és jó tanácsadó. Ha helyzetről van szó, eljött az idő, hogy megtegyük a szükséges lépeseket egy fontos (különösen üzleti vagy pénzügyi) vállalkozás esetében.

Fordított jelentés (negatív): veszélyes ellenség, aki nem érzelmileg viszonyul a kérdezőhöz, hanem az intelligenciájára támaszkodik. Különösen kérlelhetetlen akkor, ha saját pozícióját, üzletét vagy családját fenyegetik. Ha a lap egy helyzetre vonatkozik, akkor legyünk elővigyázatosak, elsősorban a kapcsolatok terén (legyenek azok üzleti vagy egyéb jellegűek). Ne taossunk el másokat! A kártya utalhat még csalásra, hűtlenségre, féltékenységre, kapzsiságra és fösvénységre is.

Botok Királya

A Botok Királya magas társadalmi státusú, jómódú férfit ábrázol, vagy arra utal, hogy itt az ideje üzleti ügyekben bizonyos lépéseket tenni.

Leírás:
A legtöbb pakliban a Botok Királyát trónon ülő, előkelő és méltóságteljes külsejű férfiként ábrázolják. Hogy visel-e koronát vagy páncélt, azt paklija válogatja, egyszer királyi öltözetben, máskor jómódú kereskedőként jelenítik meg. Látszik, hogy magabiztos és elégedett saját magával és a pozíciójával. Botja egy hosszú pálca vagy bot, (majdnem olyan magas, mint a Király lenne állva), és vagy messzire tartja magától, vagy a vállának támasztja. A bot így is, úgy is teljes hosszában tárul a kérdező szeme elé. A Botok Királya büszke magára, és biztos a pozíciójában.

Jelentés:
Amikor egy kirakásban megjelenik a Botok Királya, egy magas társadalmi státusú férfit látunk, aki kitűnő üzleti és pénzügyi érzékkel rendelkezik. Általában szerény származású, de a szerencsének, vagy még gyakrabban intelligenciájának és talpraesettségének köszönhetően sikereket ért el. A kérdező csodála emiatt. Ez a férfi meg is érdemli, hogy csodálják: szavatartó ember, akinek a tanácsaiban meg lehet bízni. Ha a kérdező férfi, akkor a Király által jelölt személy nagylelkű, és nyílt vetélytársként fog fellépni vele szemben. Ha a kérdező nő, akkor ez a férfi lehet rokon vagy közeli családi barát, akinek nyugodtan adhat a szavára.

Ha a kártya egy szituációra vonatkozik, akkor az kedvező, vagy legalábbis tisztességes feltételeket teremt számunkra, így végre megtehetjük a megfelelő lépéseket üzleti vagy pénzügyi téren.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): magas rangú, gazdag férfi, aki barátságos a kérdezőhöz, és hajlandó anyagilag támogatni, vagy a tanácsaival segíteni őt. Őszinte, lelkiismeretes és intelligens, vetélytársként tisztességes és nagylelkű. Érdemes megfogadni baráti tanácsait. Ha egy helyzetről van szó, az őszinte és áttekinthető: a dolgok azok, aminek látszanak. Egy váratlan jó hírt kaphatunk, ami lehet örökséggel, előléptetéssel vagy egy (általában üzleti vagy pénzügyi) vállalkozás sikerével kapcsolatos. Váratlan segítség vagy tanács könnyítheti meg vállalkozásunk ügyeinek intézését.

Fordított jelentés (negatív): hatalommal és vagyonnal rendelkező, szigurú, de toleráns férfi. Nem fog azon fáradozni, hogy segítsen nekünk, de szánszándékkal hátráltatni sem fog bennünket. Elismeri, és hagyja kibontakozni az erőfeszítéseinket. Ha egy helyzetről van szó: a siker eléréséhez keményen meg kell dolgoznunk, de ehhez adottak a körülmények. Lehet, hogy nem kapunk túl sok segítséget, de külső tényezők sem fognak akadályozni.