Botok sorozat

A Kis Arkánum negyedik és egyben utolsó színe a Botok, amely a maga módján a legnagyobb dicsőség ígéretét hordozza.

Kirakásban a Botok is a kérdező üzleti sikereire vagy pénzügyi helyzetére utal, de az Érméktől eltérő nézőpontból. A Botok ugyanis a lehetőségekre, az ambícióra és a személyes erőfeszítésre fektetik a hangsúlyt.

A Botok eredetileg a társadalmi ranglétra legalján álló jobbágyokat és parasztokat jelképezték. Bár a jobbágynak voltak bizonyos jogai is, például élvezhette a földesúr védelmét, és néha pénzügyi, orvosi vagy akár más természetű segítséget is kapott, valamint jogot formálhatott az általa megművelt földdarabkára. Joggal számíthatott ura segítségére akkor is, ha valamilyen ok – időskor, betegség, vagy néha a lustaság – miatt munkaképtelenné vált. Így bár a jobbágyok személyes szabadsággal nem, de személyes biztonsággal rendelkeztek – ilyen kiváltságban egyetlen más osztály, még a nemesség sem részesült.

Tehát két veszély fenyegette a hűbérbirtokról elszökött jobbágyot: fennállt a veszélye, hogy elkapják és megbüntetik, illetve ott volt a bizonytalaság, hogy egyedül kell boldogulnia. Ahhoz, hogy egy jobbágy le akarja vetni a rabigát, olyanfajta kezdeményezőkészségre is szüksége volt, amely a született rabszolgákból általában hiányzik.

Egyéni szinten a Botok a saját erejéből felemelkedett férfit vagy nőt jelöl, egy tipikus self-made mant, aki gyenge hátszéllel, vagy mindenféle segítség nélkül, sőt akár aktív ellenállással szemben is képes volt feltörni. A Botok típusú személyek hajlamosak együttérzően figyelmi mások felemelkedéséért folytatott küzdelmét. Megértik, hogy ezek az emberek min mennek keresztül, így sokszor tanácsokkal, sőt anyagi segítséggel támogatják őket. Például ugyan nagyon jólesik, ha egy Kelyhek típusú ember szimpatizál velünk, de az ő tanácsa gyakran csupán érzelmi elfogultságon alapul. Ezzel szemben a Botok-emberek tanácsait mindig érdemes megfogadni, mivel tapasztalataik adják hozzá az aranyfedezetet. Különösen a sikerrel kapcsolatban, hiszen ők aztán tényleg tudják, hogy miről beszélnek.

A Botok személyiségek gyakran ragadják magukhoz a kezdeményezést, különösen azok, akik a ranglétra alján kezdték, majd legyőzve a nehézségeket, sikerült jólétet és tiszteletet kivívniuk. Ezek az emberek intelligensek, tehetségesek, ambíciózusak és szorgalmasak. Fenntartások nélkül meg lehet bennük bízni, mivel mindíg teljesítik az igéreteiket – legyenek azok helyesek vagy helytelenek, sőt még akkor is, ha másoknak kárt okoznak.

Fontos megjegyeznünk: a Botok-személy nemcsak eltökélt, de rendelkezik a céljai eléréséhez szükséges eszközökkel is.

Egy másik ismert értelmezés szerint a Botok-emberek hajlamosak tipikus újgazdagként viselkedni: hivalkodó, harsány ruhákat viselnek, imádják a luxust és a státusszimbólumokat, s folyton a sikereikkel kérkednek. Azonban sokan hozzáteszik még, hogy ezt a viselkedésformát valószínűleg azok kritizálják a leghangosabban, akik örökölték a vagyonukat és a rangjukat, így nem kellett egy szalmaszálat sem keresztbe tenniük érte.

Talán azok a Botok-emberek, akik sokat adnak a külsőségekre, egyszerűen csak ki akarják élvezni, amit elértek. Keményen megdolgoztak a dicsőségért, ezért szeretik kényeztetni saját magukat, de nagylelkűek másokkal is.

A Botok által leírt események vagy helyzetek a siker lehetőségét hordozzák. Ha egy ilyen lap jelenik meg a kirakásban, az arra utal, hogy a kérdező képességei és lehetőségei dacára utat nyitnak a siker felé. Esetleg egy olyan emberről vagy helyzetről van szó, amely a kérdező számára előnyös, vagy valamilyen módon a segítségére lesz. A Botok szerencsét is jeleznek: a körülmények és az események nekünk dolgoznak, s amikor végre készen állunk, hogy felismerjük és kihasználjuk a lehetőségeket, azok ott lesznek a kezünk ügyében. Vegyük észre, hogy míg más sorozatbeli lapoknál mindig üzletről vagy pénzügyekről van szó, a Botoknál ez az “üzlet” bármilyen próbálkozás lehet, amelyben nagyok akarunk lenni, akár köze van annak a pénzkereséshez, akár nincs.

Ha a Botok kártya a kérdezőt jelöli, akkor az illető magáénak mondhatja a sorozat által megtestesített jellemvonásokat, így a kérdéses helyzetben bátran támaszkodhat a saját tapasztalatára, tudására és megérzéseire. Az ilyen ember addig nem nyugszik, amíg törekvései, kezdeményezései a megfelelő eredménnyel nem zárulnak. Ha most vág bele valamibe, vállakozásának még ebben az embrionális szakaszában is világosan kirajzolódik a siker lehetősége. Bármilyen célt is tűzzön ki maga elé, az eredmények jóval túl fogják szárnyalni. Ráadásul a Botok-személy kedves, rendes ember, vagy azzá fog válni, ha eléri, amit szeretne.

A Kardok és a Kelyhek testvérsorozatok, csakúgy, mint az Érmék és a Botok. De amíg az Érmék a jólét sorozata, addig a Botok a küzdelemé és terveink magvalósításáé. A maga módján a Botok is világi dicsőségre és pénzügyi gyarapodásra utal, azonban a hangsúly azon van, hogy maximálisan ki tudjuk-e aknázni a képességeinket. A körülményektől függ, hogy ez a folyamat pénzügyi értelemben is gyümölcsöző lesz-e. A botok elsősorban nem az anyagi javakra vonatkozik, hanem a legnagyobb jutalom itt a személyes siker – bármit is tartsunk annak.

A Botok szimbóluma

A Botok ábrázolása pakliról paklira változik, sőt egyetlen csomagon belül is eltérő lehet. Néhány esetben szépen kimunkált, díszes, gombos végű sétapálcaként jelenik meg, máshol viszont úgy tűnik, minthe élő fáról nyesték volna le, mert levelek és/vagy virágok sarjadnak belőle. Egyes paklikban furkósbotnak néz ki, súlyos, durván faragott darab, nagyjából olyan, mint egy baseballütő, mivel az egyik vége bunkós, míg a másik végén keskenyebb, hogy jól meg lehessen markolni. Az egyes ábrázolásmódok keveredhetnek egymással: míg például a lapok nagy részén sima botokat vagy pálcákat látunk, az Ász egy furkósbot, ahogy a Lovag is egy termetes husángot lóbál.

A furkósbot jellegű sorozatkban a szimbolika a folyamatos növekedésre utal, míg az eldolgozptt végű pálcáknál az elért sikert mutatja. A nehéz furkósbotok talán azt jelzik, hogy a Botok típusú emberek gyökerei az alacsony sor durva talajába mélyednek, de egyszerre tele vannak küzdeni akarással is. A három értelmezés adja a Botok allegórikus jelentését: önerőből megvalósított eredmény.

A királyi udvar

A Botok a pénzügyi vagy üzleti sikert, a személyes kezdeményezőkészséget, sőt néha csupán a jó szerencsét szimbolizálják.