Érmék kártyái

Érmék Ásza

Az Érmék Ásza a megvalósítás kártyája; arra utal, hogy új vállakozásaink sikerre vannak itélve.

Leírás:
A legtöbb pakliban egyetlen nagy érmét láthatunk a kártya közepén, körülötte némi dekorációval. Egyes kártyacsomagokban az isteni kinyilatkoztatás motívuma is megjelenik: hatalmas kéz nyúlik elő egy felhőből, s tenyerében tartja az érmét.

Jelentés:
Az Ász a megvalósítás kártyája. Most indított vagy nemsokára induló vállalkozásaink sikeresen fognak végződni, jelentsen ez pénzt, státust, hírnevet, vagy ezek mindegyikét. Kezdeményezéseink mindenképpen nyereséggel zárulnak, függetlenül attól, hogy a többi kártya mit mond. Azonban kedvezőtlen kirakásban a siker és a nyereség boldogtalanságot és féltékenységet von maga után. Ezek a jólét negatív velejárói. De bárhogy is legyen: az Érmék Ásza bőséget és anyagi javaink gyarapodását jósolja.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): új vállalkozás kezdete, ahol a siker garantált.Elégedettség, megvalósítás, jólét, óriási boldogság, dicsőség.

Fordított jelentés (negatív): ugyanaz. Terveink megvalósulása és bőség, de ebben az esetben fájdalom kiséri, vagy legalábbis a siker nem hoz lelki nyugalmat.

Érmék Kettes

Az Érmék Kettes jó szerencsét, vidámságot és örömöt, talán jó híreket jelez, de egyben figyelmeztet is, hogy ne zsonglőrködjünk a pénzügyeinkkel.

Jelentés:
A Kettes jó szerencsét jósol, valamint vidámságot és örömöt. A kérdező híreket fog kapni, talán írásos formában. Negatív kirakásban viszont arra int, hogy ne zsonglőrködjünk pénzügyi kérdésekben, azaz ne próbáljuk a nyereségeinket veszteségeink elmismásolására felhasználni (például ne vegyünk fel hatalmas kölcsönöket, amelyeket majd további kölcsönökből akarunk visszafizetni). Ez nagyfokú bizonytalansághoz vezet, és így sosem fogjuk tudni, hogy mit várhatunk a jövőben. Ez a kártya még a legkedvezőbb kirakás esetén is jelez valami nehézséget.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): jó szerencse, öröm, vidámság; hírek (valószínűleg írásos) üzenetek érkeznek. Akadályok és nehézségek, amelyek mibenlétét és súlyosságát a többi kártya mutathatja meg. Pénzzavar, az anyagi biztonság és jólét megteremtése akadályokba ütközik.

Fordított jelentés (negatív): visszataszító élmény, erőltetett vidámság, tettetett élvezet. Levélváltás. Zsonglőrködés a pénzügyekkel és a kapcsolatokkal. Kétség, aggodalom, bizonytalanság.

Érmék Hármas

Az Érmék Hármas valamilyen mesterségben, szakmában vagy üzletben való jártasságot jelöl, valamint azt, hogy képességeinkből hasznot húzhatunk.

Jelentés:
Ez a kártya újfent sikerre utal, de ezúttal nem kizárólag az üzlet és az anyagi javak területén. Az Érmék Hármas valamilyen mesterségben, szakmában vagy üzletben való jártasságot jelent, amelyet majd jól tudunk kamatoztatni. Ha a kártya a kérdezőt jelöli, akkor készen áll arra, hogy kialakítsa a jóléthez szükséges feltételeket (a kirakás arra is utalhat, hogy ugyan a kérdező még nem készült fel teljesen, de a közeljövőben fel fog). Ezenkívül az Érmék Hármas azt jósolja, hogy választott hivatásunkban sikeresek leszünk, ha egy szituációról vagy jövőbeli eseményről van szó, akkor viszont arra figyelmeztet, hogy tanuljunk piacképes szakmát. Szerencsére el tudjuk végezni az ehhez szükséges iskolákat, ami sokak számára a legjobb hír, amit csak el tudnak képzelni.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): vállalkozás, kereskedés; szakképesítés vagy készségek megszerzése; képesség, szaktudás. Üzleti siker. Méltóság; presztizs, hírnév és dicsőség növekedése.

Fordított jelentés (negatív): középszerűség a munkában vagy más területeken; kicsinyesség, gyengeség.

Érmék Négyes

Az Érmék Négyes a birtoklás lapja; most úgy érezzük, hogy meg kell védenünk a tulajdonunkat.

Jelentés:
Az Érmék Négyes arra utal, hogy fontosnak tartjuk, hogy birtokoljunk, és ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. Ingó és ingatlan vagyonunkat jogosan tekintjük a magunkénak, hiszen vagy megdolgoztunk érte, vagy a rokonainktól örököltük. (Figyelem: az “örökség” lehet valamilyen képesség vagy tehetség is.) De most úgy érezzük, hogy meg kell védenünk a tulajdonunkat valakitől vagy valamitől. A kirakásban szereplő többi lap alapján majd kiderül, hogy mennyire megalapozott ez az érzés. Az Érmék Négyes arra is figyelmeztet, hogy amíg a babérjainkon ülünk, nem fogunk előrejutni, sem felkészülni azokra a váratlan helyzetekre, amelyek a jövőben ránk várnak.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): javak, tehetség. Ragaszkodunk ahhoz, amink van. Hagyaték vagy örökség. Elégedettek vagyunk a jelenlegi helyzetünkkel, sőt még örömünket is leljük benne. Mind az üzleti életben, mind a személyes kapcsolatainkat illetően végre megállapodtunk, így nem kell többé aggódnunk a holnap miatt. Jó érzések a jövőre nézve.

Fordított jelentés (negatív): ellentét, bizonytalanság, késedelem, akadályok; lehetséges veszteség. Veszekedés hozzánk közel álló személyekkel (például vagyon vagy örökség miatt).

Érmék Ötös

Az Érmék Ötös azt jelzi, hogy üzleti bukás, anyagi probléma, veszteség vagy szegénység fenyeget.

Jelentés:
Ez egy figyelmeztető kártya: van némi esély arra,hogy sikerünk lesz üzleti téren, de sokkal valószínűbb, hogy minden katasztrófával végződik. Még pozitív kirakás esetén is az Érmék Ötös anyagi problémát, veszteséget vagy szegénységet jósol. A kérdező pénzszűkében van vagy abban lesz, mivel javai és ingóságai hamarosan köddé válnak. Lehet, hogy rajta kívül álló okok vezetnek a katasztrófához, de az is lehet, hogy a saját meggondolatlansága. Mindkét esetben nagyon oda kell figyelnie arra, hogy mit tesz, mivel kellő körültekintéssel talán elkerülheti a totális anyagi megsemmisülést.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): átmeneti üzleti siker, amely elővigyázatosság híján veszteséghez vezet. Pénzügyi gondok, nélkülözés; szegénység, magány, hirtelen veszteség.

Fordított jelentés (negatív): összevisszaság, disszonancia, káosz, csőd; kicsapongás, meggondolatlanság, becstelenség.

Érmék Hatos

Az Érmék Hatos azt üzeni, hogy korábbi problémáink megoldódtak. Végre törődhetünk másokkal, s vagyonunkból juttathatunk a nélkülözőknek is.

Jelentés:
Ez a kártya azt jelzi, hogy korábbi anyagi problémáink elrendeződtek, így végre egy új, dicséretre méltó vállalkozásba kezdhetünk (például jótékonykodhatunk). Az Érmék Hatos egyértelműen kimondja,hogy rendelkezünk azokkal a képességekkel és javakkal, amelyek ehhez szükségesek. Mivel anyagi bőség van kilátásban, lesz miből félretenni. A kártya olyan embernek mutat bennünket, aki odafigyel mások szükségleteire is, s anyagi javait eszközként használja, hogy lehetőségeihez mérten segíthessen a rászorulókon.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): eljött az idő egy dicsőséges tett végrehajtására; reményeink valóra válnak. Jószívűség, ajándék, jutalom, bőség, jólét. Anyagi jólét és takarékoskodás.

Fordított jelentés (negatív): vágy, féltékenység, írígység, illúzió; lehetséges veszteség, boldogtalanság, ingerlékenység.

Érmék Hetes

Az Érmék Hetes a nyereség kártyája; végre learathatjuk munkánk gyümölcsét.

Jelentés:
Ez a lap profitra utal, különösen abban az értelemben, hogy végre megkapjunk munkánkért a jogos fizetséget. A profit általában üzleti jellegű (lásd a kártya színét!), de más terület is szóba jöhet, ahol sokat és jól dolgoztunk. Az Érmék Hetes folyamatos növekedést jósol személyes téren éppúgy, mint az üzletben. Mindennek munkánkkal és annak eredményével való elégedettség a következménye. (Numerológiai helyzetéből kifolyólag ez a kártya azt a jelentést hordozza, hogy sikereink részben korábbi jótetteinknek köszönhetők. Jótett helyébe jót várj, mondja a szólás, s most végre elnyerjük méltó jutalmunkat.)

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): siker, általában pénzügyi téren; nyereség, profit, pénz. Elégedettség érzése a jól végzett munka felett, és erőfeszítéseink jutalma. Jó szerencse. Jóakarat a kérdező iránt.

Fordított jelentés (negatív): anyagi gondok, különösen ostoba költekezés vagy vissza nem fizetett kölcsön miatt. Aggodalmunk megalapozott, legyünk óvatosak és körültekintőek. Behajthatatlan követelés, óriási veszteségek szerencsejátékban, balszerencse.

Érmék Nyolcas

Az Érmék Nyolcas azt jelzi, hogy tudjuk, hová tartunk, s azt is, hogyan juthatunk el oda.

Jelentés:
Mint az Érmék Hármasnál, most is a szakértelem és a tudás a végső siker záloga – és az a siker most már nagyon közel van. A kártya arra utal, hogy tisztában vagyunk vele, hová tartunk, s hogyan juthatunk el oda. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ezen a ponton már rendelkezünk az ehhez szükséges képességekkel, csak végre kezdjük el használni is őket! A siker alapfeltételét képzettségünk és szakmai tapasztalatunk jelenti, így elmondhatjuk, hogy pozíciónkra tisztességes körülmények között, bölcs hozzáállásunknak köszönhetően tettünk szert.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): tapasztalaton alapuló tudás, biztos célok. Állás, megbízás, új üzlet, a meglévő képességek kamatoztatása és új készségek megszerzése. Szaktudás. Munkánkat busásan megfizetik.

Fordított jelentés (negatív): a kérdező nem tudja eldönteni, hogy merre tovább. Talán még saját törekvései természetével sincs tisztában, vagy egyáltalán nincsenek ambíciói. Az előzőekben említett képességek itt arra is utalhatnak, hogy valaki már annyira okos, hogy nem származik belőle haszna, vagy az észjárása túl fortélyos és ármánykodó. Hiúság, kapzsiság, hamis hízelgés, álszenteskedés.

Érmék Kilences

Az Érmék Kilences rendet és biztonságot jelöl a javak és az emberi kapcsolatok területén. A problémák kezeléséhez szükséges bölcsesség és tapasztalat a rendelkezésünkre áll.

Jelentés:
Az Érmék Kilences szerint javainkat és kapcsolatainkat illetően minden rendben van, terveink megvalósulnak, siker vesz körül. Az Érmék Hármastól eltérően, mely azt jelezte, hogy a küzdelem még nem ért véget, az Érmék Kilences megmutatja, hogy milyen érzés megmártózni a sikerben. Ezen a ponton már elég bölcsek és tapasztaltak vagyunk ahhoz, hogy megfelelően kezeljük ügyeinket, és megbírkózzunk bármilyen jövőbeli problémával. Céljainkat valóban elértük, vagy hamarosan elérjük.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): rend és fegyelem; bőség minden területen, anyagi jólét; tervezés képessége; biztonság, védelem, megfontoltság, siker, megvalósítás, bölcsesség. Nem szenvedünk hiányt semmiben. Néha a lap a jól megérdemelt pihenésre vagy nyaralásra utal.

Fordított jelentés (negatív): vakhit, csalás, átverés, becsapás; füstbe ment vagy félresikeredett tervek.

Érmék Tízes

Az Érmék Tízes kiegyensúlyozott családi életre, jól menő üzletre utal, így önbizalmunk jogos. Örökség is lehetséges.

Jelentés:
Ez a kártya az Érmék Kilences jelentésénél egy lépéssel továbbmegy. Mind üzleti, mind családi szempontból kiegyensúlyozott, megállapodott életet élünk. Amiért eddig dolgoztunk, most már nekünk kamatozik. Önbizalmunk jogos, kiérdemeltük, hogy tiszteljenek. Örökségre is szert tehetünk, hagyatéki ügyek várhatók.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): kiegyensúlyozott családi élet, jól menő üzlet; önbizalom és biztonság, nyereség, tisztelet. A hangsúly a családi ügyeken van, mivel jól megy a bolt, most végre jut idő a személyes kapcsolatokra. Örökség, ajándék, nyugdíj, jólét.

Fordított jelentés (negatív): lehetőség, bizonytalanság, veszteség; halálos kimenetelű baleset; rablás, szerencsejáték, veszélyek. Ne hagyatkozzunk a szerencsére, mert az forgandó.

Érmék Apródja

Az Érmék Apródja iskolázott fiatal férfi vagy nő, művész vagy finom modorú személy, de a kártya jelezhet jó híreket és élvezetet is.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy fiatal férfit láthatunk a mezőn vagy valamilyen más vidéki táj előtt. Jól öltözött és minden jel arra mutat, hogy elégedett önmagával. Testtartása változatos. Néha feltartja az érmét, mintha kérkedne vele, miközben csodálattal bámulja. Bal kezével vagy a földre mutat, vagy az ujját az övébe akasztja. Összességében testtartása a Máguséra emlékeztet. Egyes kártyacsomagokban két kézzel felemeli az érmét, vagy az ujjai hegyén egyensúlyozza. Szinte mindig kissé önelégültnek tűnik, s mintha folyton azzal lenne elfoglalva, hogy örül a vagyonának.

Jelentés:
Egy fiatal férfi vagy nő, talán egy gyerek, aki hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a másik három udvari figura. Ez az ifjú ember nagyon kifinomult, s szüleihez hasonlóan értékeli a művészeteket. Rendkívül érzékeny, egyrészt mások szükségleteivel szemben, másrészt abban az értelemben, hogy tudja magáról, mennyire sebezhető. Feszült figyelemmel tanulmányozza az érmét – ez a tudós szimbóluma, akit nagyon leköt az, amit tanul, miközben a valóságot kizárja. Elég ügyetlen a gyakorlati dolgokban. Ha a kártya egy szituációra vonatkozik, akkor új híreket vagy üzenetet kaphatunk. Ha a Kelyhek Apródja a kérdezőt jelöli, akkor ez az ember nagyon ambíciózus, áhítja a sikert, különösen világi szinten.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): iskolázott, sokat gondolkodó fiatal férfi vagy nő; egy álmodozó. Intelligens, járatos a művészetekben és értkeli is azokat; kifinomult, érzékeny. Jó hírek várhatók, vagy a jelölt személy maga a hírnök; öröm, világi élvezetek, elégedettség, luxus.

Fordított jelentés (negatív): közönséges, durva alak, önző, és csak saját maga érdekli. Tékozlás, bőkezűség, vagyon elherdálása. Rossz hírek hozója. Csalódás vagy fájdalom éri a kérdezőt; aggodalom; anyagi vagy általában vett veszteség.

Érmék Lovagja

Az Érmék Lovagja olyan fiatal férfit ábrázol, aki előtt nagy lehetőségek állnak; vagy veszekedéseket, beteljesületlen elvárásokat jósol.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy páncélos lovagot láthatunk lóháton. Azokban a kártyacsomagokban, ahol a Király és a Királynő kereskedőnek néz ki, a Lovag is ilyen ruhát visel. Sokszor az érmét nem is a kezében tartja, hanem a levegőben lóg előtte vagy mögötte. A Lovag mindig az érmét nézi, még akkor is, ha meg kell fordulnia a nyergében ahhoz, hogy lássa. Ha az érme a kezében van, akkor feltartja, mintha meg akarná mutatni másoknak, azonban úgy tűnik, ő maga nem szentel különösebb figyelmet neki. A lovat – lehet, hogy mozgás közben ábrázolják, például éppen parádésan léptet, de – terhet sosem kell cipelnie. Itt nem a családjáért vagy az elveiért csatába induló fiatalember jelenik meg – a Lovag inkább utazni készül.

Jelentés:
Ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Király és a Királynő, de nála már a mozgás motívuma is jelen van, ami lehet érkezés, indulás vagy utazás. A Lovag kevésbé érett, mint a “szülei”; megvannak a lehetőségei, viszont hiányzik a tapasztalata. Lehet kedves ember, kissé megbízhatatlan, csalódást okoz a szeretteinek, és saját magának. Sokszor türelmetlen, s nem szivesen vállalja a felelősséget a tetteiért. A kirakásban szereplő többi kártya mutatja meg, hogy ez maradandó jellemvonás, vagy majd idővel “kinövi”. Ha egy helyzetről van szó, akkor a kártya arra int, hogy az örökös megfutamodás helyett telepedjünk le, és dolgozzunk a személyiségünk negatív vonásain.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): vállalkozó szellemű fiatal férfi. Hatalmas lehetőségek állnak előtte, de nem aknázza ki ezeket, egyelőre legalábbis. Anyagias gondolkodású, felszínes alak, kalandor vagy szerencsejátékos. Ha kap valamilyen értelmes feladatot, akkor képes bátran és felelősségteljesen viselkedni, most még azonban nincsenek céljai, amelyekért harcolhatna. Ha nem egy személyről van szó: indulás vagy érkezés; viszály, vita, általában beteljesületlen elvárások miatt.

Fordított jelentés (negatív): lusta fiatal férfi, hanyag, felelőtlen emder. Gondatlanság, stagnálás, apátia. Ha egy helyzetről van szó: munkanélküliség vagy csüggedés. A kérdező képtele összpontosítani, képtelen célokat kitűzni maga elé, amelyek felé bölcs megfontoltsággal kellene haladnia.

Érmék Királynője

Az Érmék Királynője vezetői pozícióban lévő, mindenki által tisztelt nő; a kártya ezenkívül biztonságot, bölcsességet, megfontoltságot és gazdagságot jósol.

Leírás:
Az Érmék Királynőjét általában érett, jól öltözött nőként ábrázolják, fején koronával, vagy anélkül. Számos pakliban láthatjuk állva, testsúlyát az egyik lábára helyezi, s egy díszes trónnak vagy széknek támaszkodik. A Királyhoz hasonlóan jobb kezében ő is egy érmét tart, amelyet a néző felé mutat. Teljes figyelmét az érmének szenteli. Ha ül, akkor két kézzel fogja, s elmélyülten szemléli, mintha képeket látna benne. Bal kezében néha jogart tart.

A Királynőt gyakran láthatjuk mosollyal az arcán: biztos a szerepében, és kedves, kellemes egyéniség. Vegyük észre, hogy a legtöbb kártyacsomagban úgy tűnik, mintha kizárólag az érmével foglalkozna.

Jelentés:
Az Érmék Királynője egy vezető pozícióban lévő, általános tiszteletnek örvendő nőre utal. Nagylelkű, anélkül hogy bárki bolondot csinálhatna belőle, vagy kihasználhatná. Tiszteli a pénzt, de nem hagyja, hogy az uralkodjon rajta. Bölcs és meggondolt vezető, aki jó példával jár elöl: megmutatja, hogy osszuk szét együttérzően a javainkat, miközben mi magunk is kényelmesen élünk. A Királyhoz hasonlóan a Királynő is intelligens; lelki nagysága arra indítja a vele egyenrangúakat s a neki alárendelteket, hogy csodálják és tiszteljék. Ha a kártya egy helyzetre utal: körülményeink rendezettek, de ehhez nem elég birtokolnunk az anyagi javakat, okosan is kell kezelnünk őket. Az Érmék Királynője azt mutatja, hogy van okunk reménykedni, mivel rendelkezünk azzal a képességgel – s nemcsak rendelkezünk vele, hanem tudatában is vagyunk ennek -, amely segít, hogy józanul és bölcsen túllépjünk az akadályokon.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): kedves és nagylelkű nő, kitűnő, megfontolt vezető, aki egyszerre intelligens és intuitív. A Királyhoz hasonlóan a Királynő is vagy kifejezetten kedveli a kérdezőt, vagy közömbös iránta. Vonzó egyéniség, aki könnyen meggyőz másokat bármiről. Megáll a lábán, nem folyamodik “női praktikákhoz”, hanem egyszerűen kompetens személy. Ha a kártya helyzetre utal, akkor biztonságot, bölcsességet, megfontoltságot, jólétet, sőt fényűzést jelez.

Fordított jelentés (negatív): gyanakvó nő, aki senkiben sem bízik, ezért benne sem bíznak mások. Minden lében kanál, aki folyton irányítani akarja a körülötte lévőket. Ha helyzetről van szó, akkor a kártya gyanakvásra, félelemre, sőt gonoszságra utal. Ebben a zavaros szituációban a kérdezőnek fogalma sincs, hogy kiben bízzon, ha megbízhat valakiben egyáltalán.

Érmék Királya

Az Érmék Királya nagy hatalmú, befolyásos férfi, aki szívesen patronálja a művészeket és tudósokat, bár nem bánja, ha haszna is származik ebből.

Leírás:
Az Érmék Királya viselhet koronát, de ha nem, akkor is jól öltözött, s úgy néz ki, mint egy tehetős kereskedő. Gyakran vastag, a polgári lánchoz hasonló lánc és medál lóg a mellén. Trónon vagy faragott, míves széken ül, amelyet sokszor mitológiai vagy valós állatfigurák díszítenek, pélául oroszlán, griffmadár, bika vagy sas (királyi szimbólumok, a világi és mágikus hatalom jelképei).

Testtartása egyszerre lezser és büszke. Hatalmi pozícióját természetesnek tartja, s egyszerre kötelességnek fogja fel. Jobb kezében általában egy érmét mutat fel, amelyet mintha a néző felé tartana, néhány pakliban bal kezében jogar látható. Sok pakliban, még azokban is, ahol koronában és páncélban feszít, valamiféle pénzeszsákra emlékeztető batyut vagy táskát látunk nála.

Jelentés:
Az Érmék Királya érett, bátor és gazdag férfi. A Kardok Királyához hasonlóan ő is nagy hatalmú, de ez itt pozitív értelmet nyer. Szilárdan ül a “királyi székben”, s nem engedi ki a kezéből a kormányzást. Valószínűleg tehetséges, és érdeklik a hasonlóan tehetséges emberek. Befolyásos mecénás, szivesen támogat tudósokat és művészeket, bár nem bánja, ha haszna van ebből. Elég jómódú ahhoz, hogy ne jelentsen gondot számára a művészek patronálása; egyben olyan szilárd, prosperáló társadalomra is utal ez a lap, amelyekben a művészet és a tudomány virágzik. Ha a kártya egy konkrét személyre utal, akkor ez az illető a “felvilágosult monarcha” megtestesítője, azaz nemcsak hatalmas, de bölcs is. Olyan férfi, akit a kérdező sikereiért és finom modoráért csodál. Ha a kártya egy helyzetet ábrázol, akkor pénzügyi biztonságról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a kultúra is fejlődjön.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): jómódú, hatalommal rendelkező, művelt férfi, aki tanácsot, segítséget és inspirációt adhat. Kifinomult modorú ember, aki ért a pénzhez és a pénzügyekhez, valamint a művészetek és tudományok elkötelezett mecénása. A kérdezővel szemben vagy közömbös, vagy jóindulatú, azonban annak kicsi a valószínűsége, hogy kifejezetten ellenséges legyen. A kirakásban szereplő többi kártya elárulja majd, hogy ez a személy az adott szituációban hogyan fog viselkedni, s azt is, mit kell tennünk, hogy elnyerjük a támogatását. Ha a lap egy helyzetre utal, akkor valamilyen vállalkozásról vagy dicsőségről, intelligenciáról, üzleti érzékről van szó. Jelezhet tehetséget, különösen a matematika terén, és pénzügyi sikereket vagy magas társadalmi pozíciót. Egyes szakértők szerint ez a kártya szerencsejáték vagy örökség révén szerzett vagyonra is vonatkozhat.

Fordított jelentés (negatív): veszélyes férfi; a kérdező jobban teszi, ha nagy ívben elkerüli. Az üzleti életben könyörtelen versenytárs. Ha egy helyzetre utal, akkor a kártya kétséget, gyengeséget, félelmet, kétségbeesést jelez. A kérdezőt veszély fenyegeti. Erkölcstelenség, perverzitás, korrupció, gonosz szándék, önteltség is szóba jöhet.