Érmék sorozat

A Kis Arkánum harmadik színe, az Érmék anyagi jólétet, üzleti és kereskedelmi vállakozást, presztizst és tekintélyt szimbolizálnak.

Az Érmék eredetileg a középkori társadalom kereskedői osztályát jelölték.

A kereskedők vezették be a pénzt, amelynek segítségével sokkal kényelmesebben és hatékonyabban lehetett vásárolni és eladni. Smindez végül a bankok, a könyvelési módszerek és s kereskedelmi törvények létrejöttéhez vezetett. Modern értelmezések szerint társadalmi szinten az Érmék a nagytőkések üzleteit, az óriási banki ügyleteket, a belföldi és nemzetközi kereskedelmet jelképezik.

Ha az Érmék lap egy konkrét személyre vonatkozik, akkor az illető sikeres vállalkozó, aki rendkívül ravasz pénzügyekben, s kereskedői vénával van megáldva. Ennek az embernek a bőre alatt is pénz van; de az is lehet, hogy maga nem gazdag, csupán óriási összegek mennek át a kezén. Ha kirakásban bukkan fel egy ilyen lap, akkor a jelölt személy kisebb vagy nagyobb összeghez juttatja a kérdezőt, vagy legalábbis rendelkezik a szükséges mennyiségű pénzzel. Olyan emberről van szó, akit a kérdező csodál és tisztel, elsősorban pénzügyi és társadalmi helyzete miatt.

Ha alapok egy meghatározott szituációra utalnak, az az anyagi jóléttel, pénzzel vagy az általában vett pénzügyekkel kapcsolatos. Az Érmék sorozata a jómódra, a társadalmi statusra (különösen, ha vagyoni helyzetnek köszönhető), az anyagi dolgok birtoklására és az általános jólétre vonatkozik. Lehetséges, hogy a vagyon és a státus öröklött. Ha egy Érmék bukkan fel a kirakásban, akkor a pénzügyi befolyás és az ezzel járó előnyök szele bizonyos mértékig minket is meglegyintett. A legjobb esetben a tömérdek vagyonnak legalább egy szeletkéje a birtokunkba kerül, viszont még a legrosszabb esetben is a tartozásaink egy részét sikerül kiegyenlítenünk, és orvosolni tudjuk pénzügyi jellegű gondjainkat. Néha ezek a kártyák arra utalnak, hogy egy jókora pénzinjekció minden problémánkat megszüntethetné. Hogy ez utóbbi lehetőség jó-e vagy rossz, attól függ, hogy sikerül-e ténylegesen hozzájutnunk ehhez az összeghez.

Ha az Érmék lap a kérdezőt jelöli, akkor nagyon gazdag emberről van szó (ha még nem lenne gazdag, előbb-utóbb az lesz), vagy olyan személyről, aki hatalmas összegek felett rendelkezik (ami nem szükségszerűen jelenti azt, hogy tehetős). Ha a kérdező jelenleg nincs is ilyen pozícióban, azt mindenesetre elmondhatja magáról, hogy van érzéke a pénzügyekhez. Tudja, hogyan forgassa a pénzt, s hogyan használja ki az ebből származó előnyöket.

Az Érmék egy nagyon földhöz ragadt sorozat, amelynek érzelmi vagy szellemi dolgokhoz semmi köze sincs. Kereskedelmi és pénzügyi rafinériára, s az ebbőől származó világi hatalomra utal. Ha a kirakásban jelennek meg ezek a lapok, akkor a kérdéses személyek és körülmények esetén az üzleti és pénzügyek, sőt általában az anyagi javak kiemelt szerephez jutnak.

Az Érmék szimbóluma

A legtöbb pakliban aranyszínű korongokat látunk, amelyeket különböző mintázatok díszítenek koncentrikus körökben. Sokszor ezek a korongok vagy érmék valójában pentákulumok: egy felfelé álló ötágú csillag (pentagram) egy körön belül, amelynek csúcsai érintkeznek a kör vonalával. Sok pakliban, még ha nem is egy pontos pentákulumot látunk, valamiféle ötosztatú alakzat azért megjelenik az ábrán: vagy a központi körszimbólumokban, vagy a kép más részén. Az Érméket ezért néha Pentákulumoknak is nevezik, s ilyenkor nem az aranyra vagy a pénzre utalnak, hanem a mágia hatalmára és az okkult védelemre, Jusson eszünkbe az ötös szám jelentése: kaland, izgatottság, a világi dolgok befolyásolása és változás.

A királyi udvar

Az Érmék igazi gazdagságot, anyagi javakat, gyakran politikai hatalmat vagy másfajta világi befolyást jelöl.