Kardok kártyái

Kardok Ásza

A Kardok Ásza erővel kivívott győzelmet ábrázol.

Leírás:
A legtöbb pakli egy kezet ábrázol, amely markolatánál fogva tart felfelé egy kardot. A kard hegye körül egy korona látható. A kardot vagy a koronát, esetleg mindkettőt leveles indák vagy ágak díszítik, sőt néha gyümölcsök és bogyók is.

Jelentés:
A Kardok Ásza a győzelmet jelképezi; azonban ez a diadal már-már szélsőséges méreteket ölt. Talán erővel vívjuk ki: fizikai értelemben vagy akaratunk, pozíciónk erejével, vagy körülményeink folytán. A győzelem elsöprő, magasra jutottunk, s nemsokára megízleljük a hódítás és az eufórikus boldogság ízét. A Kardok Ásza azonban a bőség és a gyarapodás kártyája is. A győzelem életük bármely területére vonatkozhat: hivatásra, szerelemre vagy pénzre. Bármilyen vállalkozásba is fogtunk, most sikerrel végződik. A Kardok esetén (látszólag!) onnan folytatjuk, ahol mások abbahagyták: úgy tűnik, s talán most még így is van, hogy elértük a célunkat.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): győzelem, bőség, hódítás, termékenység; születés (gyermeké, ötleté vagy egy új vállalkozásé). Óriásira duzzadt a hatalmunk, amelyet bármely területen kiélhetünk, a szerelemtől a gyűlöletig. Szélsőséges érzelmek a helyzetre vonatkozóan, vagy azokkal az emberekkel szemben, akik körülvesznek. Mindent túlzásba viszünk, amibe csak belefogunk. A hullámok hátán nyargalunk.

Fordított jelentés (negatív): ugyanaz, de katasztrofális következményekkel a kérdezőre nézve. Óriási győzelmet arattunk, de vagy már most, vagy nemsokára azt kivánjuk, bár ne így lett volna. Feszültség az emberi kapcsolatokban, érzelmi konfliktusok saját magunkkal és másokkal.

Kardok Kettes

A Kardok Kettes általánosságban kedvező kártya, barátságot és egyesülést jelképez.

Jelentés:
Általánosságban véve kedvező jelentésű lapról van szó, amely barátságra és egységre utal. Szövetség egy bajtársunkkal egy közös cél elérése érdekében, vagy legalábbis felismerjük, hogy ezt a célt együtt el tudnánk érni. De legyünk óvatosak, a Kardok-lapok az emberi kapcsolatok terén nem jelentenek túl sok jót. Azonban ez a barátság mégis értékes, bár inkább fogjuk fel úgy, mint egy szövetséget, amely mindkét fél (legyenek személyek vagy csoportok) javát szolgálja. Ideális esetben a szövetség mindaddig fennmarad, amíg a felek nem keresztezik egymás útját. A kártya a legrosszabb esetben is pártatlan, tistességes ellenfelet jelöl, amelyet összefogással fel lehet oldani. Ha a kártya negatív, árulás lehetősége áll fenn, akár a mostani, akár egy jövőbeli szituációban.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): barátság, egység, szövetség; bátorság, harmónia, akár intimitás is. Nyílt ellenségeskedés helyett az ellenfelünk pártatlannak mutatkozik. Ellenségünk patthelyzetbe kerül, így mi végre továbbléphetünk. Ellentét, amely nem elég jelentős vagy tartós ahhoz, hogy feltartóztathasson minket.

Fordított jelentés (negatív): csalás, hűtlenség, hamisság, zűrzavar. Látszólagos szövetségesünk valójában kétszínű szélhámos. Hazugság, árulás, becstelenség.

Kardok Hármas

A Kardok Hármas arra utal, hogy a szövetség felbomlik.

Jelentés:
Egy kapcsolat megszakadása, szétválás. A korábban létrejött szövetség viták, összeférhetetlenség, a felek közötti ellentétek miatt felbomlik. Valójában ez a szövetség már az elején sem volt szilárd, vagy az egyik, vagy mindkét fél részéről önös szempontokon alapult. Az elválás során védjük az érdekeinket, mert volt partnerünk is ezt fogja tenni. Maradjunk a helyzet ura! Zűrzavaros időszak következik, amikor minden a feje tetejére áll, így ha nem járunk kihúzott derékkal, a dolgok számunkra nagyon rosszul végződhetnek.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): a kapcsolat megszakítása, távolság, válás; személyes vagy üzleti kapcsolatok felfüggesztése vagy megszakadása. A vagyon szétszóródik, és a hatalom koncentrációja megszűnik. Veszekedsé, hűtlenség, szomorúság. Lehetséges “szerelmi háromszög” – egy harmadik fél (vagy esemény, esetleg érdek) lép be a képbe, hogy akapcsolat megszakadását okozza. A szakítás nem lesz barátságos: számíthatunk veszekedésre, dührohamokra és gyűlölködésre is.

Fordított jelentés (negatív): zűrzavar, elmebaj; hibák, összpontosítási képtelenség. Nem látjuk tisztán, hogy mit kell tennünk, így a veszteségek még nagyobban lesznek. Egy partneri kapcsolat felbomlása: gondolkodjunk világosan, különben jobban megjárjuk, mint kellene.

Kardok Négyes

A Kardok Négyes azt jelzi, hogy éberségre és tiszta fejre van szükség. Itt az idő erőink visszaszerzésére.

Jelentés:
Most egyedül kell megoldanunk a problémáinkat, s megtervezni jövőbeli tetteinket. Ilyenkor csak a magány és a csend segít, ahelyett, hogy megpróbálnánk elkerülni az egyedüllét perceit, inkább keressük azokat. A Kardok Négyes az elmélkedés és éberség, szinte már a remeteség lapja. Idő kell, míg helyrebillen az egyensúlyunk a viszontagságok után. Használjuk ki ezt a szünetet arra, hogy fejben elrendezzük a dolgainkat, s felkészüljünk a jövőre. Ne várjuk, hogy a régi diadalaink vissztérjenek, már láttuk, hogy ezek hosszú távon nem vezetnek sehová. Ha megint a tűlfűtöttséget hajhásszuk, újfent kellemetlen helyzetben találhatjuk magunkat.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): magány, csend, száműzetés, visszavonulás. Át kell gondolnunk a dolgokat, mivel óvatos tervezéssel sikert arathatunk ellenségeink felett. Gyógyulás, lábadozás. Óvatosságra, elővigyázatosságra, takarékosságra és megfontoltságra van most szükség.

Fordított jelentés (negatív): kapzsiság; rémálmok. Rövidebb gyengélkedés vagy átmeneti pénzügyi zavar. Irigység és kicsinyes féltékenység – akár a mi, akár mások részéről – negatív hatással vannak terveink megvalósulására; kisebb balszerencse következhet be.

Kardok Ötös

A Kardok Ötös terveink összeomlását, veszteséget, pusztulást vagy szerencsétlenséget vetít előre.

Jelentés:
A pusztulás és a szerencsétlenség kártyája. Terveink füstbe mennek, boldogtalanság, tragédia, szerencsétlenség lehet az osztályrészünk. A kirakás más lapjai (azaz bizonyos események vagy emberek) tompíthatják ugyan a Kardok Ötös jelentését, de összességében mégis szörnyű időszak vár ránk. Nem tehetünk mást, minthogy igyekszünk a tőlünk telhetően legjobban túlélni.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): szomorúság, gyász, tragédia. Lealacsonyítás, pusztítás, becstelenség és veszteség. Rejtett vagy előre nem látható veszélyek. Csüggedés és vereség.

Fordított jelentés (negatív): ugyanaz. Ellenségeink, akiket már régebben legyőztünk, most diadalmaskodnak felettünk.

Kardok Hatos

A Kardok Hatos utazást, látogatót vagy üzenetet jelez.

Jelentés:
A dolgok elkezdenek megváltozni, de egyelőre korai lenné még megmondani, hogy pozitív vagy negatív irányban. Talán utazás van kilátásban, vagy látogatónk érkezik, esetleg üzenetet kapunk. Bármi is történjen, szépen, lassan kilábalunk a bajokból. Egyes értelmezések “szerelmi ajánlatra” utalnak ennél a lapnál, ami lehet romantikus közeledés, vagy valaki felajánlja nekünk az őszinte barátságát. Ha az utazás fizikai értelemben vett helyváltoztatást jelent (és nem mentális vagy érzelmi változást), akkor a szakértők többsége szerint ez vízi utazás lesz (vagy figyelembe véve a technológiai fejlődést, egy vizet átszelő repülőút).

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): utazás egy ismeretlen helyre; nem ismert ok változást indít el; üzenet érkezik. Menekülés, haladék. A bekövetkező változás megbénítja ellenségeinket. Ez a kártya azt jelzi, hogy eddigi kudarcaink után végre szerencsénk lesz.

Fordított jelentés (negatív): vallomás, kinyilatkoztatás, szerelmi ajánlat; mindenesetre meglepetésként fog érni.

Kardok Hetes

A Kardok Hetes reményt és megújult önbizalmat jelöl.

Jelentés:
Ez a kártya a reményt és a megújult önbizalmat jelképezi. Ha önbizalmunkat és terveinket egy korábban átélt élmény során szerzett tapasztalatainkra alapozzuk, akkor sikert arathatunk. De ne essünk át a ló túlsó oldalára, mert a túlzott önbizalom és a blöffölés nem vezet semmi jóra. Tapasztalataink már megtanítottak a legszükségesebbekre, így saját erőnkből is képesek vagyunk továbbjutni. Hiba lenne most ennél is többet akarni. Ne fecsegjünk a terveinkről senkinek, mert a pletykákból ellenségeink még hasznot húzhatnak.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): remény és önbizalom. Korábbi kudarcaink következményeinek enyhítésére tett kisérleteink végre sikerrel járnak. Jó tanács (másoké vagy a miénk); mások tanácsai segíthetenek egyenesbe hozni a dolgokat.

Fordított jelentés (negatív): rágalmazás; kudarcra ítélt terv, bosszúságok. A túlzott önbizalom ingataggá teszi kapcsolatainkat.

Kardok Nyolcas

A Kardok Nyolcas szerencsétlenségekre figyelmeztet.

Jelentés:
Egy újabb negatív és veszélyes kártya. Talán egy váratlan szerencsétlenségre hívja fel a figyelmünket, amely lehet betegség vagy baleset. Rossz híreket kaphatunk, vagy valamilyen veszteség ér. Még mindig vannak aktív ellenségeink, akik a bukásunkat szeretnék látni, vagy olyan hamis barátaink, akikből ellenségek válhatnak. A lap egyetlen pozitívuma, hogy ezek a bajok átmenetiek, sőt megfelelő óvintézkedések esetén elkerülhetőek. Így a Kardok Nyolcas megmarad puszta figyelmeztetésnek, amelyből, ha körültekintően járunk el, nem lesz valódi probléma. Késlekedés nélkül vizsgáljuk meg emberi kapcsolatainkat!

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): betegség, sérülés; rossz hírek, kapcsolati krízis, konfliktus; lehetséges veszteségek. A kellemetlen helyzet csak átmeneti, sőt talán el is lehet kerülni. Legyünk résen!

Fordított jelentés (negatív): váratlan (vagy nem várt irányból érkező) árulás és szembeszállás. Baleset vagy halálos kimenetelű szerencsétlenség. Bizonytalanság.

Kardok Kilences

A Kardok Kilences halált, kudarcot, teljes kétsébeesést jósol.

Jelentés:
A legtöbb szakértő szerint a Kardok Kilences a pakli legrosszabb lapja. Halált, kudarcot, teljes kétségbeesést jósol, sőt még a legjobb lapok mellett is betegséget, anyagi veszteséget vagy boldogtalanságot jelez. Van egy könyörtelen ellenségünk, aki lehet egy személy, vagy pusztán az örökös balszerencse. A kártya által jelölt vállalkozások teljes bukásra vannak ítélve. Maximum abban reménykedhetünk, hogy belső erőnk segítségével kiálljuk a vihart. Figyelem: ha olyasmit tettünk, (vagy akarunk tenni), ami nem helyes, akkor garantáltan rajtakapnak és megbüntetnek. Ilyenkor a könyörtelen ellenségünk hajthatatlan bíránkká válik.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): halál, kétségbeesés, teljes kudarc; késedelem és megtévesztés. Kérlelhetetlen ellenség, balvégzet.

Fordított jelentés (negatív): szégyen, félelem, kétely és gyanú. Egy felelőtlen ember miatt a helyzet egyre rosszabb lesz.

Kardok Tízes

A Kardok Tízes bánatra, könnyekre és szenvedésre utal.

Jelentés:
Ami a diadal eksztázisában kezdődött, most nyomorúságosan ér véget. A Kardok Tízes szomorúságot, könnyeket és szenvedést jósol; talán már most is megtapasztaljuk mindezt, de lehet, hogy a közeljövőben fognak bekövetkezni. Ez a lap nem olyan vészjósló, mint a Kardok Kilences, nem jelez halálesetet, de fájdalmat, kudarcot és elhagyatottságot mindenképpen. A legjobb esetben pusztán a szerencse kerül el, a legrosszabb esetben viszont a Kardok Tízes megsokszorozza a kirakásban található többi negatív lap erejét. Barátságaink, szoros kapcsolataink is átmenetivé válnak; az emberi melegség már nem elég, hogy túljussunk elképzeléseink lesújtó megsemmisülésén. Ha szert is teszünk némi nyereségre, sikerünk tiszavirág-életű lesz. S ezek a szerencsétlenségek végleg alááshatják az önbizalmunkat. Keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy ne így legyen.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): könnyek, fájdalom és szomorúság vár a kérdezőre. Szenvedés, nyomorúság és vigasztalanság; romok és szerencsétlenség. Bizonytalan baráti kapcsolatok, kudarcba fulladt tervek. Mindent elveszítünk.

Fordított jelentés (negatív): átmenetileg nyereségre tehetünk szert, de most semmilyen siker nem lehet tartós.

Kardok Apródja

A Kardok Apródja olyan személyt jelöl, aki barátnak adja ki magát. A lap rossz hírre is utalhat.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy magabiztos fiatal férfit látunk a képen, jobb kezében felfelé mutató, kivont karddal. Néha két kézzel fogja a kard markolatát. Általában nem visel páncélt, de nagyon jól öltözött, és gyakran ugyanolyan színű ruhát hord, mint a Lovag. Sokszor úgy ábrázolják, hogy látsszon, mennyire öntelt; vonásai néha femininnek tűnnek. Egyes lapokon minhta ellenség után kutatna, vagy várná, hogy mikor bukkan fel a támadója.

Jelentés:
Egy fiatal férfi vagy nő, aki bár kevésbé érett, de egyébként ugyanazon jellemvonásokkal bír, mint a Kardok másik három udvari figurája. Ugyan nincs akkora hatalma, mint a többieknek, de nagyon kellemetlen tud lenni. Az általa megjelenített fő tulajdonságok: tapntatlanság, rosszindulat és gonoszság. Szimbolikus családjához hasonlóan az Apród is nagyon vonzó lehet a maga módján: kiváncsi, magabiztos, aktív. De egyben ez a fiatal személy a burkolt vádaskodás és az alattomos megjegyzések mestere is. Az Apród egy igazi “ritter”, udvaronc, aki a hatalmasokhoz dörgölőzik, hátha neki is csurran-cseppen valami “odafentről”. Néha csak hazudja, hogy befolyásos támogatói vannak. A barátunknak tettei magát, amíg ez az érdekeit szolgálja. Üzleti ügyekben csak akadályoz minket, vagy szándékosan, vagy azért, mert hanyag és lusta. Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor rossz hírekre, gonosz pletykákra, árulásra és hűtlenségre lehet számítani.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): gonosz, hűtlen fiatal férfi, vagy nő. Ez a személy irigységből vagy merő rosszindulatból kárt okoz nekünk. Ha még nem az ellenségünk, könnyen azzá válhat, akár akarjuk, akár nem (legalábbis mindent megpróbál majd, hogy így legyen). Ha a kártya nem személyre, hanem egy szituációra utal, akkor gonosz pletykákra, rossz hírekre készüljünk, vagy hogy valaki kémkedni fog utánunk. betegség is bekövethezhet.

Fordított jelentés (negatív): rossz szándékú cselekedetek vagy rossz hírek, csak még erőteljesebb formában. Akkor jelennek meg, amikor a legkevésbé vagyunk rájuk felkészülve, s a legváratlanabb helyről érkeznek.

Kardok Lovagja

A Kardok Lovagja olyan embert jelöl, aki megkárosít minket, vagy aláássa a pozíciónkat. A lap gyűlölködésre és ellenségeskedésre figyelmeztet.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy felfegyverzett, teljes páncélzatú lovagot láthatunk vágtató vagy ágaskodó paripán. Éppen harcra hívja ki vagy megrohamozza az ellenséget. Arckifejezése komor, sőt dühös, s látszik rajta, hogy el van szánva a győzelemre. Kardját a magasba emeli, mint aki épp lesújtani készül vele.

Jelentés:
A Kardok Lovagja egy fiatalabb férfi, aki azokka a tulajdonságokkal rendelkezik, mint jelképes szülei, a Király és a Királynő: önző, alattomos, énközpontú és kegyetlen. Mivel fiatal, esetleg úgy tűnhet, nincs elég hatalma, hogy jelentős pusztítást vigyen véghez. Saját befolyási körében azonban éppen elég veszélyes, ráadásul befolyásos támogatói is vannak, akiknek révén még messzebbre ér a keze 8és könnyebben el tud bújni a felelősség elől). A Lovag által jelölt személy olyanná akar válni, mint a Király vagy a Királynő, ezért folyamatosan tesztelia saját képességeit. Jelképes szüleinél azonban kevésbé kifinomult és sokkal erőszakosabb. Lehet kém, ellenség, vagy olyan fanatikus, aki aláássa a kérdező pozícióját vagy valamiféle kárt okoz neki. Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor gyűlölködés és ellenségeskedés van kialakulóban. Negatív jelentésű szomszédos lapok esetén a Kardok Lovagja pusztításra vagy halálra figyelmeztet.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): egy alattomos, fiatal férfi. Hamis barát; egy okos és bátor személy, aki kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt. Kész bárkin átgázolni, aki az útjába áll. Született vezető, könnyen szerez követőket (akiket, ha nem állnak önszántukból mögé, akkor kényszerít erre), így még veszélyesebb azok számára, akiket az ellenségeinek tart. Figyelem: ezt az embert az teszi különlegesen veszélyessé, hogy a kérdező még csodálja is. Pedig nem ajánlaton mellé állni, mert a hívei sem járnak jobban, mint az ellenségei. Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor konfliktust, ellenségeskedést, talán még pusztítást és halált is jelenthet.

Fordított jelentés (negatív): pazarló extravagancia; meggondolatlanság, alkalmatlanság; rossz vezetői képességek. Bolond vagy öntelt személy (vagy a lap arra int, hogy ne legyünk ilyenek). A kártya figyelmezteti a kérdezőt, hogy fokozottan “vigyázzon a hátára”, mert befolyásos és veszélyes ellenség került a képbe. Ha egy helyzetről van szó, akkor a kérdező puskaporos hordón ül.

Kardok Királynője

A Kardok Királynője hatalommal és befolyással bíró nőt jelöl, vagy személyes veszteségre, érzelmileg pusztító helyzetre utal.

Leírás:
A képen egy érett nőt látunk, fejedelmi palástban, koronával a fején. Áll, vagy egy trónszéken ül. A Királyhoz hasonlóan jobb kezében hegyével felfelé kardot tart, míg bal kezét ítélkező pozícióba emeli. Arca eltökéltnek tűnik, sőt kifejezhet szigort vagy hajlíthatatlan akaratot, de még dühöt is.

Jelentés:
A Királyhoz hasonlóan nagy hatalmú, tekintélyes nőről van szó, aki befolyását saját céljai elérésére kívánja felhasználni. A kérdező ezt a személyt rosszindulatúnak, dominánsnak és önzőnek látja. Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor özvegység, személyes veszteség vagy olyan katasztrófa történik, amely érzelmi káoszt okoz. (Figyelem: míg a Király fizikai, a Királynő érzelmi veszélyre figyelmeztet.)

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): gonosz, rosszindulatú nő, aki pozíciójánál fogva óriási kárt okozhat. Nem ismer sem kegyelmet, sem könyörületet. Ha a kérdező férfi, ne létesítsen személyes kapcsolatot ezzel a nővel. Ha a kérdező nő, olyan személy fogja elárulni, akit a barátjának hitt.

Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor egy közeli hozzátartozó halála, szomorúság, különélés és szűkölködés, özvegység és gyász várható.

Fordított jelentés (negatív): egy gonosz nő, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy másoknak ártson. Rosszindulat, szenteskedés, csalárdság. Mély boldogtalanságot, vagy legalábbis nagyon kellemetlen érzéseket okozó helyzet.

Kardok Királya

A Kardok Királya nagy hatalmú, befolyásos férfit, vagy egy veszélyes helyzetet jelöl.

Leírás:
A legtöbb pakli egy érett férfit ábrázol en garde egy trónon vagy széken ülve. Teljes fegyverzetben látható, sisakja tetején még koronát is visel. Jobb kezében hegyével felfelé egy kardot tart, és testtartása azt sugallja, hogy bármikor kész talpra ugrani és támadásba lendülni. Arckifejezése komor és elszánt.

Jelentés:
A Kardok Királya nagy hatalmú, befolyásos ember, aki a pozícióját magának köszönheti, s a kérdező magánéletében vagy a munkahelyén játszik szerepet. Parancsoláshoz szokott személyről van szó, aki elvárja, hogy mások úgy táncoljanak, ahogy ő fütyül. A kérdező úgy hiszi, hogy ennek az embernek hátsó szándékai vannak; néha erőteljes szövetségesnek, máskor gátlástalan ellenségnek tűnik. Véssük jól az eszünkbe: bármit is hordjon össze, ezt az embert kizárólag a saját érdekei vezérlik, s bárkin átgázol, aki az útjába áll. Gyakran tetszeleg bírói szerepkörben, s ítélkezik olyan emberek felett, akik neki valamilyen módon alá vannak vetve. Észrevettük, hogy eközben nem tart egyik kezében sem egy kiegyensúlyozott mérleget, mint például a Nagy Arkanum nyolcadik lapján az Igazságosságot megtestesítő figura? Ennek az embernek a szemében mindig az az igaz, ami neki kedvez.

Ha a kártya nem egy konkrét személyre utal, akkor rendkívül kétes, bizonytalan, sőt talán ártalmas helyzetre. Még az is könnyen lehet, hogy élethalál kérdésről van szó. Erősen tanácsos vigyáznunk magunkra, mivel a veszély valós.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): egy hatalommal és tekintéllyel bíró, intelligens férfi van jelen az életünkben. Pozíciója lehetővé teszi számára, hogy mások felett ítéljen; erre törvényes hatalma vagy politikai “befolyása” jogosítja fel. Ha a kérdező férfi, a Kardok Királya ambíciózus, veszélyes vetélytársra utal, aki a magánéletben vagy a hivatás területén okozhat nagy károkat. Ha a kérdező nő, a kártya arra figyelmeztet, hogy messziről kerülje el ezt az egyént. A jobbik esetben a férfi nem méltó hozzá, a rosszabbik lehetőség viszont az, hogy fizikai veszélyt is jelent. A többi kártyából tudhatjuk meg, hogy milyen és mekkora veszélyről van szó.

Ha a Kardok Királya egy helyzetre vonatkozik, akkor aggodalomra, szomorúságra, csalódásra, sőt akár még fizikai sérülésre is számíthatunk.

Fordított jelentés (negatív): egy gonosz férfi vagy valamilyen ártő szándék munkála háttérben. Kegyetlenség, perverzitás, barbárság. Ugyanolyan mértékű hatalomról és befolyásról van szó, mint az előbb, de most határozottan károkozásra használják.