Kardok sorozat

A négy sorozat közül a legerősebb – és a legveszélyesebb – a Kardok. A világi hatalmat jelképezi, amellyel önző okokból gyakran visszaélnek. Kirakásban a Kardok ellenségekre, veszélyre, szerencsétlenségre, vagy akár erőszakra és halálra is figyelmeztethet.

Kardok tipusú embereket nemcsak a középkorban, hanem a modern társadalomban is találhatunk.

Társadalmi szinten ez a szín utalhat hatalommal rendelkező csoportokra, például politikusok, diktátorok, terroristaszervezetek és az ezek mögött álló tőkésekre és hatalmi érdekekre, sőt a szervezett bűnözésre is. Azaz bármilyen egyénre vagy csoportra, amely csak a saját érdekét nézi – különösen, ha hatalom is összpontosul a kezükben, vagy erőszakkal próbálnak meg politikai székbe ülni, valamint fenntartani a befolyásukat.

Egyéni szinten a Kardok a hamis barátokat, a hűtlen üzleti partnereket vagy más, a kérdezőre nézve veszélyes személyeket jelképezi. Minden esetben olyan embereket jelöl, akik azt teszik, amit akarnak, tekintet nélkül az igazságra vagy a tisztességre. Fütyülnek arra, hogy másokat esetleg megsértenek vagy megkárosítanak.

A Kardok olyan egocentrikus személyekre vonatkozik, akik akár gondatlanságból, akár rosszindulatból negatív dolgokat tesznek. Semmi esetre se bízzunk bennük, mivel még az erőszaktól sem riadnak vissza. Kizárólag a saját érdekük vezérli őket, s nem igazán törődnek senkivel. A lényeg, hogy megkapják azt, amit akarnak. Ha véletlenül valamiben a segítségünkre sietnének, tudjuk, hogy ez az ő javukat legalább úgy szolgálja, mint a miénket. Sok esetben pedig élvezetből okoznak szenvedést másoknak.

Ha a Kardok eseményekkel vagy helyzetekkel kapcsolatban jönnek elő a kirakásban, akkor nem csak az utunk során felbukkanó akadályokat jelölik, hanem tényleges, sokszor halálos veszélyre is figyelmeztethetnek. Ez lehet betegség, természeti katasztrófa vagy más súlyos probléma, például erőszakos cselekmények vagy haláleset. Még ha nem is olyan komoly a baj, vagy sikerül elhárítanunk, akkor is jókora frusztrációt, aggodalmat és feszültséget kell elszenvednünk, nem is szólva a veszekedésekről és vitákról.

Ha a Kardok kártya a kérdezőt jelöli, akkor a jós legyen nagyon óvatos ezzel az emberrel. Az illető valószínűleg nem túl kedves – az adott helyzetben bizonyosan nem az, sőt könnyen lehet, hogy a megjelenő Kardok lapok az alaptermészetére utalnak. De azért ne ítélkezzünk elhamarkodottan, lehet, hogy a Kardok által jelzett düh és gyűlölet a kérdéses állapot következménye. A kirakásban szereplő többi lap el fogja árulni, hogy a kérdező dühe valóban jogos-e (például valaki bántotta, és ezt meg akarja torolni), vagy általában veszélyes és megbízhatatlan személlyel állunk szemben.

Összegezve a Kardok baljóslatú és kifejetetten negatív szín, így ha felbukkan a kirakásban, akkor valamilyen kellemetlenség van készülőben. Még veszélyesebbé teszi a Kardokat az, hogy nem csak bajt és szerencsétlenséget jelölnek, hanem hatalmat és befolyást is. Így a Kardok típusú személyeknek nemcsak a hajlandóságuk van meg a károkozásra, hanem az eszközeik is.

A Kardok szimbóluma

A számozott lapokon (az Ász kivételével) kétélű kardokat láthatunk, néha görbe szablyát hüvelybe bújtatva, csúcsvédővel vagy anélkül. Az Ász és az udvari figurák kardjai azonban többnyire meztelen pengéjű, tekintélyes méretű pallosok.

Tőröket, rövid pengéjű, könnyű kardokat sosem látunk ezeken a lapokon, csak széles pengéjű katonai szablyákat, küzdőfegyvereket, súlyos, gyilkos vágású pallosokat: az előbbiek a ravaszság eszközei, míg azutóbbiak gyilkolószerszámok. Ez a szimbolika azt sejteti, hogy olyan mértékű hatalomról van itt szó, amelyhez ravszságra már nincs szükség.

A királyi udvar

A Kardok sorozata az abszolút hatalmat testesíti meg, amely belülről rothadt.