Kelyhek kártyái

Kelyhek Ásza

A Kelyhek Ásza a termékenységet, az ünneplést, egy fontos szövetség vagy egyesülés betetőzését jelképezi.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy hatalmas kelyhet láthatunk. A Királynő kelyhéhez hasonlóan általában ennek is van egy kerek, díszes fedője. Néhány pakliban csak a kehely tűnik fel, máshol egy, többnyire felhőből kinyúló kéz tartja. Ha a háttérben megjelenik valamilyen szimbólum, az általában vízzel kapcsolatos, mint például tenger a kehely alatt, vagy vízcseppek felette.

Jelentés:
A Kelyhek Ásza a termékenység, az ünneplés, a dínomdánom és egy értékes szövetség megpecsételésének, egy egyesülés tetőpontjának a szimbóluma. Jelölheti házasság vagy partnerkapcsolat kezdetét, mely boldogságot tartogat mindkét fél számára. Ha ez a lap jelenik meg a kirakásba, akkor azt jósolja, hogy hamarosan szövetség köttetik, kapcsolat jön létre, igaz és tartós szerelem van kibontakozóban.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): termékenység; bőség mindenben, különösen a szerelemben. Szerelmi viszony kezdete, minden érintett számára előnyös egyesülés megünneplése. Igaz szerelem öröm, elégedettség; ünneplés és dínomdánom.

Fordított jelentés (negatív): instabilitás; hazug szív, szerelmi csalódás. Kapcsolat megszakadása az előbb említett okok miatt. Hűtlenség és megtévesztés.

Kelyhek Kettes

A Kelyhek Kettes harmónián alapuló partnerkapcsolatot, házasságot, egységet jelent.

Jelentés:
Egy meg egy az kettő: a Kelyhek Kettes a harmónián alapuló partnerkapcsolatot, házasságot vagy egyesülést jelképezi. Minden kapcsolatunkat, legyen az új vagy régi, a harmónia jellemzi majd.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): szerelem, házasság, vonzalom, ragaszkodás; egység, partnerkapcsolat; szimpátia, egyetértés, harmónia. Leggyakrabban a nemek egyesülésére utal, néhány kirakásban azonban jelezhet másfajta kapcsolatot is, amelyhez a kérdező csatlakozni kíván, vagy amelynek már részese.

Fordított jelentés (negatív): ugyanaz. Ha negatív kártyák veszik körül a lapot, akkor késleltethetik a jósolt események bekövetkezését, vagy akadályokat gördíthetnek az érintettek útjába. Végül azonban a negatív hatások ellenére létrejön az egyesülés, amely eleve elrendeltetett, és minden érintett számára kedvező.

Kelyhek Hármas

A Kelyhek Hármas a siker, a győzelem kártyája – legyen szó üzleti vagy párkapcsolatról.

Jelentés:
Ez a siker és a beteljesülés kártyája. Kapcsolataink és vállalkozásaink boldogságban és bőségben teljesednek ki, az érintettek teljes megelégedésére. Ha nemrég bonyolódtunk romantikus kapcsolatba, akkor ezen a ponton már mindketten fülig szerelmesek vagyunk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): siker, tökéletesség, bőség, boldogság. Boldog események, beteljesedés. Győzelem, nagy dolgok véghezvitele.

Fordított jelentés (negatív): szintén siker és beteljesedés, de pusztán fizikai értelemben. Kicsapongás, érzéki élvezetek hajszolása; kisebb eredmények.

Kelyhek Négyes

A Kelyhek Négyes egy baráti figyelmeztetés: saját negatív szemléletmódunk akadályoz meg abban, hogy elérjük és értékelni tudjuk azt, amire szükségünk van, vagy amire vágyunk.

Jelentés:
Ez a kártya egy baráti figyelmeztetés: minden, amire szükségünk van, minden jó dolog, amit csak remélhetünk, elérhető közelségbe került. De elégedetlenségünk és negatív hozzáállásunk miatt nem vesszük észre vagy nem értékeljük mindezt, s ez megakadályoz abban, hogy akár előnyt kovácsoljunk belőle. Annyira lefoglal a saját örömtelenségünk, hogy nem ismerjük fel az örömteli pillanatokat. A régimódi értelmezésekben a Kelyhek Négyest “agglegény/vénlány” kártyának nevezik: ilyenkor a sokáig halogatott házasság oka a kérdező “aggodalmaskodó jelleme”. Valójában az üzenet ugyanaz: mi döntöttünk úgy, hogy elégedetlenségbe lovaljuk magunkat, pedig körülményeink nem is adtak okot minderre.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): örömtelenség, a kielégülés hiánya, életuntság, képzeletbeli bosszúságok, undor, amely arra vezethető vissza, hogy a kérdező nem hajlandó elfogadni a felajánlott jó dolgokat. Elégedetlenség és indokolatlan gyanakvás.

Fordított jelentés (negatív): új párkapcsolat, új ismerősök, új ötletek, újdonság. Előre nem látott esemény.

Kelyhek Ötös

A Kelyhek Ötös azt jelzi, hogy csupán a veszteséget látjuk, nem pedig azt, hogy mit nyerhetünk. csak rajtunk múlik, hogy észrevegyük a pozitívumokat is.

Jelentés:
Ismét a hozzáállásunk miatt nem vagyunk képesek helyesen megítélni egy helyzetet. A Kelyhek Ötös a veszteség és nyereség kártyája, de könnyen lehet, hogy a nyereségek fölött elsiklunk, s csak a veszteségeket tartjuk számon. Megvan a lehetőségünk a boldogságra, ha végre meglátjuk, hogy életünknek van napfényes oldala is. Ez a kártya egyesülést jósol, ami lehet házasság, de egyben arra int, hogy a kapcsolat beteljesülése csak rajtunk múlik. A Kelyhek Négyeshez kapcsolódva a Kelyhek Ötös arra világít rá, hogy boldogtalanságunknak az az oka, hogy igazolni akarjuk eddigi elégedetlenségünket és kiábrándultságunkat, ezért csak a negatívumokra koncentrálunk (bár nem tudatosan tesszük ezt). A két válaszút közül a kevésbé kecsegtető mellett döntöttünk, vagy eldobtuk magunktól a nyereség lehetőségét, mert nem bírtuk ki, hogy ne menjünk fejjel a falnak. Pedig akár boldogok és elégedettek is lehettünk volna. De még nincs veszve minden. A Kelyhek Ötös a határozatlanság kártyája is: azt jelzi, hogy képtelenek vagyunk dönteni fontos dolgokban. Néha környezetváltozást jósol; nem véletlenül, hiszen a problémák elől a legkönnyebb elmenekülni. Azonban ahelyett, hogy megfutamodnánk, próbáljuk megoldani a gondjainkat!

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): egyesülés, házasság vagy partnerkapcsolat. Veszteségek, de nyereség is. A veszteségek csak átmenetiek, a bánat mulandó. Örökség, de nem több és nem is kevesebb, mint amire a kérdező számított. Tervek átalakítása, környezetváltozás.

Fordított jelentés (negatív): keserűség, frusztráció, boldogtalan házasság, rossz választás és irreális elvárások következményeként. Meglepetés, hamis igéret, elsietett tervek.

Kelyhek Hatos

A Kelyhek Hatos az emlékek és a nosztalgia kártyája. Azt jósolja, hogy újra boldogok lehetünk.

Jelentés:
Az előző lapok által jelzett elégedetlenség természetesen vezet ehhez a kártyához. A Kelyhek hatos a rég elmúlt szerelem és boldogság emlékeivel foglalkozik. Ez a nosztalgia lapja: azokba az időkbe révedezünk vissza, amikor még olyan boldogok voltunk, mint egy kisgyermek. Most azonban csak tőlünk függ, hogy miként hatnak ránk ezek az emlékek. Ne rágódjunk azon, hogy mit “veszítettünk”. Ha arra használjuk a nosztalgiát, hogy megtanuljunk örülni, hogy visszanyerjük az ártatlanságunkat, s – ami a legfontosabb – eszünkbe jut, hogy már egyszer voltunk boldogok, akkor újra örülni fogunk az életnek! Különösen szerencsés kirakásban ez a kártya arra utal, hogy valaki vagy valami rákényszerít minket, hogy észrevegyük a jó dolgokat az életünkben.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): emlékek, nosztalgia (különösen a gyerekkorral kapcsolatban), régi szerelmek emléke. Múltbeli boldogság, tűnődés rég nem létezó dolgokon. Ígéret a jövőre nézve: megújulás, boldogság és szeretet köszönt be a kérdező életébe.

Fordított jelentés (negatív): új barátok, új tudás, új környezet. Változás a kérdező hozzáállásában és kapcsolataiban. Hamarosan bekövetkező események: nemsokára valami fontos történik.

Kelyhek Hetes

A Kelyhek Hetes jelöli a képzelőerőt és a látomásokat; ezek hol fantasztikus dolgokra, hol a valóságra vonatkoznak.

Jelentés:
Ez a képzelet és a látomások kártyája. A látomások egy része lehet fantasztikus: álmodozás egy tündérvilágról, vagy légvárak építése. Máskor viszont a valóság jelenik meg álmainkban, sőt néha még olyan meglátásaink is lehetnek, amelyek beilleszthetők tényleges terveinkbe. Lényegében egyszerű álmodozásról van szó, amikor nem koncentrálunk semmilyen határozott dologra, hanem hagyjuk, hogy a képzelőerőnk szabadon szárnyaljon. A legtöbb értelmezés ezt szükségszerű folyamatként írja le, különösen a jelenlegi helyzettel kapcsolatban: most nagy szükség van arra, hohy kiszórjuk elménkből a régi ötleteket és téves nézeteket, és hogy megvizsgáljuk a különböző lehetőségeket, legyenek azok bármilyen távoliak. Ezzel csinálunk helyet új céljainknak.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): a kérdező feje tele van friss, de közelebbről nem körvonalazott ötletekkel vagy képekkel; ezek nem tartósak, és nincs semmi velejük. Álmodozás, légvárak; összpontosítás nélküli meditáció,; elmélkedés, álmodozás.

Fordított jelentés (negatív): határozottság, céltudatosság, erőteljes vágyak és tervek. Projektek megtervezése.

Kelyhek Nyolcas

A Kelyhek Nyolcas azt jósolja, hogy megkapjuk, amit reméltünk, feltéve, ha nem vagyunk annyira óvatosak.

Jelentés:
Itt egy ellentmondásos jelentéssel találkozhatunk. A Kelyhek Nyolcas egy jelenlegi vagy jövőbeli helyzetre, eseményre vagy vállalkozásra utal, ahol a dolgok jól fognak elsülni, tehát megkapjuk, amit reméltünk. De egyben arra is figyelmeztet, hogy túlzott óvatosságunk miatt akár mindent el is veszíthetünk. Itt enm arról van szó, hogy ne látnánk meg a jó dolgokat az életünkben. Meglátjuk, de mivel annyira félénkek, annyira bizonytalanok vagyunk önmagunkkal vagy a saját értékünkkel kapcsolatban, nem merünk kezdeményezni. És ha most nem lépünk, talán búcsút mondhatunk mindannak, amiért oly sokat dolgoztunk, és amire oly régóta vágytunk.

Egyes szakértők egy további, a kirakások során nagyon hasznosnak bizonyuló jelentésárnyalatra hívják fel a figyelmet: az a dolog – legyen jó vagy rossz -, amely túlzott körültekintésre késztet bennünket, talán nem is annyira fontos, Ha közelebbi kapcsolatba kerülünk vele, kiderül majd, hogy értékes-e vagy sem, így a továbbiakban nem érzünk késztetést, hogy állandóan vele foglalkozzunk. Tehát lépjünk nyugodtan tovább, s észre fogjuk venni, hogy a kérdéses helyzet nem is volt olyan fenyegető. Mindegy, hogyan döntünk, a siker ránk vár, s csak tőlünk függ, hogy megkapjuk-e, amit akarunk.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): kívánság beteljesülése, amelyet a kérdező félénksége és szerénysége hátráltathat. Tanács a kérdezőnek: a tiszteletet úgy tudja kivívni, ha megragadja a kínálkozó lehetőséget, nem pedig meghátrál előle. A kérdező agyában fenyegetőnek tűnő problémáról kiderül, ha végre hajlandó szembenézni vele, hogy egyáltalán nem is olyan félelmetes. Azonban ha a szőnyeg alá söpri a gondokat, akkor szörnyű csalódásban lesz része.

Fordított jelentés (negatív): túláradó öröm és boldogság, ünneplés, élvezet. Többnyire olyan eseményről van szó, amelyet a kérdező már várt vagy megtervezett. A kirakás többi lapja fogja megmutatni, hogy más emberek vagy történések elrontják-e az örömét, vagy minden éppen a reményeinek megfelelően fog alakulni.

Kelyhek Kilences

A Kelyhek Kilences azt jósolja, hogy minden, amiben reménykedtünk, most valóra válik. Dicsőség és teljes siker kiséri minden léptünket.

Jelentés:
Ennek a kártyának egyáltalán nem létezik negatív értelmezése. A Kelyhek Kilences a diadal, az abszolút siker, és a majdnem teljes elégedettség kártyája. Minden reményünk és tervünk hamarosan megvalósul, és legalább olyan jó, vagy még nagyszerűbb lesz, mint amilyennek megálmodtuk. Ezt a kártyát néha “kívánságkártyának” is nevezik. Beteljesülést, harmóniát és sikert igér a kirakásban szereplő többi kártya által jelölt vállalkozásokban. Ha a kirakásban kedvezőtlen kártyák is vannak, azok késleltethetik a végső győzelmet, de az általuk támasztott akadályok csak átmeneti boszzúságot okozhatnak. Mi mindent megtettünk, amit lehetett, s más emberek, sőt a történések is mintha a mi érdekünkben esküdtek volna össze. Eljött a mi időnk!

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): dicsőség, győzelem. A kérdező elégedett, akár még önelégült is lehet. Siker, előny, teljes elégedettség a bekövetkező eseményeket és/vagy terveink kimenetelét illetően. Általában anyagi természetű sikerekre és pénzügyi gondtalaságra utal, de más pozitív hylezetekről is szó lehet. Azonban mindegyik általános jólétet eredményez. A nehézségeket legyőztük, s minden rosszon túljutottunk.

Fordított jelentés (negatív): itt különböző értelmezésekkel találkozhatunk. Egyesek igazságot és szabadságot és hűséget jósolnak, míg mások a tökéletlenségből és hibákból adódó csalódásra intenek. Ismét mások mindkettőt megemlítik. A lényeg az, hogy minden jól alakul, bár ha nagyon akarjuk, még ezt is eltolhatjuk.

Kelyhek Tízes

A Kelyhek Tízes az igazi szeretetet jelképezi, amely elégedettséghez, házi áldáshoz vezet, s még a saját teljesítményünkben sem találunk kivetnivalót.

Jelentés:
Ez a kártya azt mutatja meg, miről is szól az igazi szeretet, s milyen jótéteményekkel jár: elégedettség, házi áldás, s még a saját teljesítményünkkel és a kapcsolataink minőségével is ki vagyunk békülve. Olyan emberek vesznek körül, akiket szeretünk, s akik minket is szeretnek, s mindkét fél tiszteletben tartja azt, ami a másiknak fontos. A Kelyhek Tízes egy békés és harmonikus életformát vetít elénk, amelyet egymással törődő emberek hoztak létre, hogy szeretetben osszák meg egymással a mindennapjaikat.

A kirakásban felbukkanó udvari figurák vagy Aduk mutatják meg, hogy kikkel fogunk ezen a harmonikus életformán osztozni, vagy megjelölik azokat a személyeket, akik vigyáznak az érdekeinkre. A Kelyhek Tízes nemcsak kedvező, hanem befolyásos lap is: erősíti a kirakásban lévő jó lapokat, miközben elnyomja a negatív kártyák hatását.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): az emberi szeretet és barátság tökéletes állapota, igazi bajtársiasság, a kapcsolatok kiteljesedése. Az otthon szeretete és a saját teljesítményünkkel való elégedettség. Siker, de nem feltétlenül anyagi: lehet boldog családi élett, tisztelet, megbecsülés.

Fordított jelentés (negatív): szomorúság, küzdelem, viták; méltatlankodás és erőszak, talán érzelmi jellegű; hamis szív.

Kelyhek Apródja

A Kelyhek Apródja olyan személyt jelöl, aki fontos szolgálatot tesz nekünk; esetleg üzenet vagy vendég érkezését jelzi.

Leírás:
Az ábrán egy jól öltözött fiatal férfit látunk, aki laza testtartásban áll, s egyik kezében egy kelyhet fog. Néhány pakliban úgy ábrázolják, hogy előretartja a kelyhet, mintha meg akarná mutatni valakinek. Más paklikban egyértelműen látszik, hogy a kehely az övé: felfelé tartva csodálja. Gyakran ábrázolják mosolygva, és szinte mindig a kelyhet nézi.

Jelentés:
Egy fiatal férfi vagy nő, talán a kérdező lánya vagy fia (vagy ehhez hasonló szerepet tölt be a kérdező életében), esetleg testvér (általában fiatalabb). Egy érzékeny fiatal személyről van szó, aki általában ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a másik három udvari figura, csak nem akkora “svunggal”. Ha ez a kártya jelenik meg a kirakásban, akkor az általa jelölt személy hatalmas szolgálatot tesz nekünk a jövőben. Ha a lap egy helyzetet jelez, akkor üzenet vagy vendég érkezik, esetleg kisgyermek születik.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): érzékeny fiatal férfi vagy nő, aki szoros kapcsolatban áll a kérdezővel, mint például a fia vagy a lánya, a testvére vagy az unokatestvére, a régi barátja, iskolatársa vagy gyermekkori szerelme, és nagy szolgálatot fog tenni neki. A kártya szorgalmas, intelligens ifjú embert mutat, Hírek, üzenet, vednég vagy küldemény érkezik. Születés, gyermeké vagy ötleté; ígéretes kezdet.

Fordított jelentés (negatív): csalás, csábítás, hamis hízelgés, megtévesztés.

Kelyhek Lovagja

A Kelyhek Lovagja többnyire udvarlót vagy szerelmi hírnököt jelöl.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy fiatal férfit láthatunk, amint díszesen felszerszámozott lován léptet parádésan. A férfi jól öltözött, lehet, hogy páncélja is van. Néha vadászkürt lóg a vállszíjáról, ha nem, akkor tolldíszes sisakja van. A szimbolika valamilyen hírnökre utal. Jobb kezében egy kelyhet visz, melyet vagy oldalra, vagy a ló feje fölé tart, miközben vagy rá, vagy belenéz. A háttér általában vidéki táj.

Jelentés:
A fiatal férfi ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Kelyhek Királya és Királynője. Felebaráti érzésekkel viseltetik irántunk. Őszinte, intelligens, segítőkész – igaz és megbízható batát, vagy akár szerető. Ha a kérdező nő, és a kirakás alapján a kártya udvarlóra utal, akkor a kérdező nyugodtan beleszerethet ebbe a férfiba. Még ha a viszony valamikor a jövőben véget is ér, a férfi nagyon fog igyekezni, hogy ne okozzon érzelmi sebeket. De a kártya jelölhet olyan embert is, aki a jelöltünk bizalmasa, így fontos belső információkkal szolgálhat az áhított partnerről. A Kelyhek Lovagja a Királynőhöz hasonlóan szintén egy álmodozó. Talán nincsenek látomásai, de nagyszerű a képzelőereje, így könnyen megérti úgy a saját, mint mások érzéseit.

Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor üzenet vagy meghívás érkezik. Mindkettő jó hírt hoz, és olyan szituációról tudósít, amely nem tartogat semmilyen veszélyt. A Kelyhek Lovagja jelenthet még szexuális együttlétet, s a szerelem hírnökét is.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): őszinte és intelligens fiatal férfi, a kérdező barátja. Báty, barát vagy udvarló. Jó tanács, üzenet, látogatás vagy meghívás; igaz szerelem, viszonzott érzések.

Fordított jelentés (negatív): fiatal férfi, aki elárul és rászed bennünket. Csalás, fondorlat, megtévesztés, hazugság; visszaélés a bizalommal; összetört szív, érzelmi sebek.

Kelyhek Királynője

A Kelyhek Királynője anyai figurát jelöl, aki művelt és intelligens, vagy egy olyan helyzetet, amelyben biztonságban érezzük magunkat.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy érett nőt láthatunk, aki néha áll, de leggyakrabban egy trónon ül. Drága ruhákat, valamint palástot és koronát visel. A Királynő jobb kezével feltartja a kelyhet; ha áll, akkor a néző felé emeli, mintha át akarná neki nyújtani. Ha ül, akkor a kehely vagy a térdén nyugszik, vagy mindkét kézzel fogja. Néhány pakliban egy kerek fedőt is láthatunk a kelyhen. A Királynő a másik kezében jogart vagy valamilyen más felségjelvényt tart. Szinte minden pakliban a kehelyre néz, mintha elmélkedne rajta, vagy látomásokat látna benne. A Királyhoz hasonlóan a Királynő arca is szelídre hangolt, gyakran ábrázolják mosolyogva, barátságos, kedves kifejezéssel.

Jelentés:
A Kelyhek Királynője egy jóindulatú és nagylelkű nőt jelöl, akit rokoni szálak fűzhetnek hozzánk, vagy ha nem is az édesanyánk, akkor is egy olyan személy, aki a segítségünkre siet a bajban, jó tanácsokkal lát el, és kicsit anyáskodik felettünk. Kedveljük, sőt talán még szeretjük is, s ő is elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Oltalomra, érzelmi biztonságra találunk nála. A Kelyhek Királynője szerető feleség, jó anya és hű barát. Intelligens és művelt, tudja, hogyan kell bölcsen szeretni, s ha megkérjük, a szerelmi ügyek területén is eligazít.

Fő jellemvonásai a szerető intelligencia, a bölcsesség, az erény és a tisztesség. Lehetnek látnoki képességei is, azonban látomásait érett ítélőképessége segítségével formálja pontos előrejelzésekké.

Ha a kérdező férfi, akkor ez a kártya egy igazi és megbízható feleséget mutat, vagy a jelenlegi, esetleg a jövőbeli Nagy Őt. Ha a kérdező nő, akkor a Királynő lehet a bizalmasa vagy riválisa a szerelemben (a környező káryák mutatják meg, hogy melyik), de még ha vetélytárs is, jóindulatú, aki tisztességesen fog játszani.

Ha a kártya egy helyzetre utal, akkor a kérdező érzelmi biztonságban, védve érzi magát. Nincsenek csapdák vagy ellenségeskedés a háttérben. Olyan emberek veszik körül, akikben megbízhat, akik között otthon érezheti magát.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): anyafigura, aki rajongást vagy szeretetet ébreszt, vagy egy őszinte, odaadó barátnő vagy rokon, aki szolgálatot tesz a kérdezőnek. Jó anya, tökéletes társ. Ha helyzetről van szó, akkor érzelmi biztonságot jelez. Siker, boldogság, élvezet; bölcs választások, különösen személyes kapcsolatokban.

Fordított jelentés (negatív): megbízhatatlan vagy perverz nő. Erkölcstelenség, becstelenség, romlottság. Valaki, aki mindenbe beleüti az orrát.

Kelyhek Királya

A Kelyhek Királya igazságos és jólelkű férfit, vagy olyan helyzetet ábrázol, amelyben igazságot, intelligenciát és tiszteletet találunk.

Leírás:
A legtöbb pakliban egy érett férfit láthatunk, aki egy trónszéken ül. Sokszor a trón vízparton áll, vagy egyenesen a víz felszínén lebeg. Némelyik lapon a férfi koronát visel, máshol valamiféle díszes fejfedőt. Általában páncél nélkül, vagy legfeljebb mellvédőben ábrázolják, s többnyire palástot hord a ruhája felett.

Jobb kezében egy kelyhet tart; egyes lapokon felemeli, mintha meg akarná mutatni a nézőnek, más paklikban a kehely a térdén nyugszik. Máshol kormánypálcát fog a bal kezében, de még ekkor is kezét a trón karfájára támasztja. Viselkedése nyugodt és lezser, testtartása természetességet sugároz. Arckifejezése többnyire szelíd, barátságos; sohasem tűnik fenyegetőnek vagy zordnak.

Jelentés:
A Kelyhek Királyáról egy jóságos atya jut az eszünkbe. Az általa jelölt személy igazságos, és jó szándékkal van irántunk. Ha nem is az édesapánk, akkor is egy olyan férfi, aki a tisztességes és szerető apa szerepét tölti vagy töltötte be az életünkben. Őszinte vonzalmat érzünk iránta, amelyet viszonoz is. Tökéletesen megbízhatunk benne, kedvel minket, s más emberekkel is általában barátságosan és nagylelkűen viselkedik. A legtöbb szakértő a Kelyhek Királyát művelt és kuturált embernek írja le, akit érdekel a művészet és a tudomány, és kreatív intelligenciával rendelkezik. Ha egy helyzetről van szó, a körülmények rendkívül kedvezőek, bármilyen tervet is forgassunk a fejünkben.

A kártya jelentése kirakásban
Elsődleges jelentés (pozitív): igazságos és őszinte férfi, aki jó szándékkal tekint a kérdezőre. Felelősségteljes és érett atyai figura. Intelligens, kulturált és magasan képzett, amelynek eredményeként rendelkezik azokkal a képességekkel és kapcsolatokkal, melyekre a kérdezőnek most szüksége van. Ha ez a kártya bukkan fel a kirakásban, akkor olyan férfira utal, aki hajlandó segíteni nekünk, de esetleg meg kell kérnünk rá. Ha a lap nem személyre, hanem egy helyzetre utal, akkor igazságosságra, tiszteletre, tanulásra és megértésre, intelligenciára és intelligens tettekre, röviden: tisztességesen használt hatalomra számíthatunk.

Fordított jelentés (negatív): hamis ember, akiben nem lehet megbízni. Egy tisztességtelen, kétszínű alak rászedhet minket, vagy negatív hatást fejt ki a kapcsolatainkra, esetleg a karrierünkre. Igazságtalanság, erkölcstelenség, botrány várható.

A kártya még ebben az esetben is megőriz bizonyos pozitív vonatkozásokat. Ezt az alakot szeretjük, vagy szeretni fogjuk, de a tarot arra figyelmeztet, hogy a saját érdekünkben ne tegyük.