Kelyhek sorozat

A Kelyhek a Kis Arkánum második legerősebb színe, és éppen az ellentéte testvérsorozatának, a Kardoknak. A Kelyhek utalnak a szeretet minden – nemcsak romantikus – formájára. Kirakásban ezek a lapok jelzik a mások iránt érzett őszinte törődés és az aggodalom, a kedvesség, az érzelmi és fizikai gyógyítás, valamint a barátság és az erős vonzalom jelenlétét.

A Kelyhek szimbóluma a középkori társadalomban eredetileg a papságra utalt. Amíg a Kardok a harcoló nemesség legrosszabb vonásaira, addig a Kelyhek a vallásos emberek legjavára utalnak. A szimbolika itt az önzetlen odaadással, sőt néha egyenesen az Isteni gondviseléssel áll kapcsolatban.

Modern értelemben a Kelyhek olyan emberekre vagy embercsoportokra utal, akik szeretettel tevékenykednek mások érdekében.
Társadalmi szinten az a szín karitatív szervezeteket, humanitárius csoportokat és hasonló intézményeket ábrázol, azzal a kikötéssel, hogy tevékenységüket az őszinte segíteni akarás, s nem a haszonszerzés irányítja.
Az egyén szintjén a Kelyhek lapok közeli hozzátartozókat, igaz barátokat vagy szerelmeseket jelölhetnek – bárkit, aki törődik a kérdezővel. Általánosságban a Kelyhek sorozat az önzetlen odaadásra utal, akár egy konkrét személyt, akár egy eszmét vagy ötletet illetően.

Ha a Kelyhek egy személyt jelöl, akkor ez a személy természeténél fogva nagylelkű és szeretetteljes, olyan valaki, akire bizton számíthatunk válságos időkben, s nemcsak érzelmileg támogat, hanem minden téren a segítségünkre siet. Azonban ez a személy nem balek; még egy kedves ember is begurulhat, ha okot adnak rá. Haragja azonban leggyakrabban azok ellen fordul, akik a szeretteit fenyegetik. Ne feledjük azonban, hogy csak azért, mert valaki jó szívvel van irántunk, tanácsai még nem bizonyulnak minden esetben hasznosnak. A környező kártyák fogják megmutatni, hogy ez a szeretet vajon annyira bölcs-e, mint amennyire őszinte.

A Kelyhek által leírt helyzetek vagy események általában szerencsés kimenetelűek. Ez a szín főleg pozitív dolgokra utal: szeretetre, boldogságra, jó egészségre, igaz barátokra, szeretetteli környezetre és kellemes körülményekre. Kirakásban azt jelzik, hogy boldogságban lesz részünk, vagy a legrosszabb esetben is kellemetlen érzéseink enyhülni fognak.

Amikor a Kelyhek kártya a kérdezőre utal, akkor egy kedves, sőt talán kifejezetten melegszívű embert látunk magunk előtt (a konkrét helyzetben mindenképpen, de akár általában is). A kérdező képes erős pozitív érzéseket táplálni azon emberek vagy helyzetek iránt, amelyek jelenleg az élete részét képezik. Ismét a szomszédos kártyák fogják eldönteni, hogy a kérdező bölcsen kezeli a szeretett személyeket és helyzeteket, vagy félrevezetik az érzelmei.

Érdekes vonása a Kelyhek sorozatának, hogy a felbukkanó lapokat milyen mértékben befolyásolja a kérdező hozzáállása. Bár a Kelyhek az érzelmi élet minden pozitív aspektusát felöleli, a legtöbb ember, aki jós segítségét veszi igénybe, elsősorban szerelmi ügyeinek alakulására kiváncsi. Furcsa módon azonban a jóslatok nagy része szerint a többség nem mer belevágni egy ilyen kapcsolatba. Látni fogjuk, hogy a Kelyhek lapok értelmezései ugyanazt ismételgetik: csak akkor lehetünk boldogok, ha hajlandóak vagyunk felismerni és elfogadni a szerelem lehetőségét.

A Kelyhek kártyák általánosságban pozitív kicsengésűek; a legjobb esetben erős szövetségeseket vagy olyan személyeket és körülményeket jelölnek, amelyek a kérdező érdekében lépnek működésbe. Ezek sokszor még a negatív kártyák által jelzett károkat is enyhíteni tudják. Azonban előfordulhat, hogy a szerető lelkeket félrevezetik, vagy a felajánlott segítség nem elegendő a válságból való kilábaláshoz. Ettől függetlenül ezek a lapok sosem utalnak rosszindulatú erők jelenlétére, sőt gyakran még a negatívumokat is elviselhetőbbé teszik.

A Kelyhek szimbóluma

A Kelyhek lapjain a legtöbb pakliban nagy, néha gazdagon díszített, általában aranyból készült kupák vagy kelyhek tűnnek fel. Ezek álló helyzetű, széles szájú kelyhek, amelyeknek a nyakát könnyű megfogni, és szilárd talpakon állnak. Szépségük folytán a gazdagság benyomását keltik, jelképezve, hogy az igazi gazdagság a szeretetben lakozik.

Eezeknél a lapoknál nem okoz nehézséget a fejjel felfelé és a fordított állás megkülönböztetése, mivel a kelyhek többnyire ugyanabba az irányba mutatnak az egyes kártyákon. Némelyik pakliban a kelyhek mellett a vizet (a Kelyheknek megfelelő elemet) is ábrázolják, valósághűen vagy szimbolikusan; többnyre az udvari kártyákra korlátozódik mindez, de néha egyik-másik számozott lapon is feltűnhet vízre utaló jelkép.

A királyi udvar

A Kelyhek színe szimbolizálja a romantikus vagy családi szeretetet és az önzetlen odaadást.