Kezdőknek

“Ha egy könyvektől megfosztott rabnak lenne egy tarot paklija, melyet használni is tudna, néhány év múlva olyan univerzális tudásnak lenne birtokában, hogy páratlan és kimeríthetetlen szónoklatot tudna tartani bármely létező témáról.”
(Eliphas Levi)

A tarot nem csupán az egyszerű hétköznapi problémákban segít eligazodni, hanem a sorsunkat és az élet értelmét érintő kérdéseket is képes megválaszolni.

Kezdjük apró lépésekkel. Próbáljuk feltérképezni az egyes figurákhoz tartozó jelentésrétegeket, hogy végül képesek legyünk folyékonyan beszélni a tarot “nyelvét”.

A tarot végső jelentése nem más, mint mi magunk. Kulcs – és ahol kulcs van, ott ajtó is van. Ennek a bizonyos ajtónak a másik oldalán megtaláljuk a választ a kérdéseinkre.

Amikor elkezdünk ismerkedni a tarottal, először eléggé elveszettnek fogjuk érezni magunkat. Rengeteg különböző stílusú kártyacsomag és ezeket magyarázó kiadványok vannak. A helyzet azonban korántsem reménytelen, az egyes lapokhoz tartozó jelentések többnyire minden csomagban egységesek.

Ha kiválasztjuk a nekünk szimpatikus módszert, a tarot elkezd “beszélni” hozzánk. Sőt, egyenesen az “anyanyelvünkön” fog szólni. Képei olyan filozófiai vagy vallási eszmékké fordítódnak le elménkben, amelyek segítségével könnyedén megérthetjük a lapokat.

Hogy a mi értelmezéseink mennyiben fognak eltérni a hagyományostól, az attól függ, hogy mire használjuk a tarot-t. Ha csak jóseszközként szeretnénk alkalmazni, annyi a dolgunk, hogy kiválasszunk egyet a számunkra legérthetőbb és már létező rendszerek közül. Azonban a tarot, különösen a Nagy Arkanum kitűnően használható spirituális önfejlesztésre. Ha e célból kezdjük el tanulmányozni, akkor egyéni megközelítésmódot kell kialakítanunk: a kártyák szimbolikáját a saját szempontunkból kell magyaráznunk.

Most már csak rajtunk múlik, merre haladunk tovább. Azonban ahogy egyre jobban magunkévá tesszük ezt a tudást, észre fogjuk venni, hogy a tarot nemcsak az élet azon hétköznapi kérdéseire adhat választ, amelyekkel a jövendőmondókhoz szoktunk fordulni, hanem a sorsunkat irányító végső igazságokat is feltárhatja.

A Nagy Arkanum lapjai egy kivételével egytől huszonegyig számozottak. A Bolondot általában nullának tekintik.

A Nagy Arkanum lapjai létállapotokat – az értelmezés pillanatára vagy a kérdéses helyzetre vonatkozó mentális, érzelmi és/vagy spirituális állapotokat – jelenítenek meg. A Kis Arkanum eseményeket vagy helyzeteket szimbolizál, s a színek az élet különböző területeit írják le. Álatlánosságban a Kardok a kérdező mentális vagy intellektuális állapotára, a Kelyhek az érzelmi életére, az Érmék a fizikai vagy anyagi körülményeire, a Botok pedig a karrierjére, képességeire vagy lehetőségeire utalnak.

A kártya szimbólumrendszere egyetemes: mindegy, milyen kulturális háttérrel vagy világképpel rendelkezünk, a tarot mindannyiunk számára mély igazságokat közvetíthet. Egy dologban minden szakértő egyetért: a tarot, különösen a Nagy Arkanum az okkult tudás teljességét hordozza. Segítségével jobban megérthetjük magunkat és a teremtész misztériumát – feltéve, ha képesek vagyunk feltárni szimbólumainak valódi jelentését.

Jóslás és meditáció

Minden ember természeténél fogva képes rátalálni a neki rendeltetett válaszokra. Ezt a képességünket azonban még nem tudjuk akaratlagosan ki-bekapcsolni. A tarot segíthet hogy kiélesítsük tisztánlátásunkat. Így bármikor működésbe hozhatjuk, ha spirituális eligazításra van szükségünk.

Hagyjuk a dolgokat megtörténni! Engedjük, hogy a kártyák beszéljenek hozzánk. Ha az intuícónk mást súg, mint amit a tarot-könyvekben olvashatunk, akkor részesítsük előnyben a megérzéseinket. A tarot-t azért alkották meg, hogy felébressze a bennünk élő tisztánlátót, a tudattalan énünket, amely képes meglátni az igazságot.

P.S.Hollander