1

Ebben az élethelyzetben az első emberi tett a semmiből születik, tapasztalatok és tanulás nélkül: ez az első ösztönös alkotás. Célok és érdekek nélküli spontán teremtés, melyben az ember kipróbálja az erejét és megtapasztalja képességeit. A mágus szimbolizálja az első önálló cselekvést, a képességek és adottságok kipróbálását. A mágus az eredetiség és a kreativitás jelképe bennünk. Az az élethelyzet, amikor egy feladatot sikeresen és saját erejéből old meg az ember önbizalommal és akaraterővel. Negatív jelentése a szélhámos, az elbizakodott, a kókler, ugyanis ebben az állapotban az ember még nem rendelkezik megfelelő ismeretanyaggal és felelősségtudattal.

Az egyes szám az első értékkel rendelkező szám. A kezdet, a teremtés, az első alkotás, ami a semmiből jön, ezért a legjelentősebb és ezért varázslatos. A mágus a kártyán magasba tartott botjával irányít, “varázsol”, míg a bolond botját könnyedén vállára veti. A mágia a láthatatlan, észlelhetetlen erők feltételezését jelenti, a fejlődés kezdetén a varázslatosnak tűnő első tettet. Az alchímiában ez az állapot az ún. osiris, vagyis az abszolút aktivitás állapota. A varázsló archetípusa megtalálható a mítoszok legendás hőseiben, például Prométheusz alakjában, aki tüzet adott az embereknek. A varázsló hasonló a sámánok, a csodadoktor alakjához, kik kivételes képességekkel rendelkeztek, feladatuk pedig a gyógyítás és a tanítás volt. Bonyolult technikák elsajátításával csodát műveltek, ugyanakkor a szellem manipulátorainak is nevezik őket, mert erejük és képességük segítő és ártó szándékkal egyaránt felhasználható.

Az 1. számú kártya a személyiségfejlődés első fázisa; az első tudatos és sikeres lépés egy új életszakasz, vagy valamilyen vállalkozás kezdetén. A mágus a kreativitás képességét mutatja bennünk, a lehetőségek gyors felismerését és a képességek birtokbavételét. Az 1. számú kártya az önbizalom megtapasztalása, az első alkotás örömének és hatalmának tudata bennünk. A mágusnak sikerült energiát koncentrálni és végrehajtani az első tettet, ez büszkeséggel tölti el és kiválasztottnak érzi magát. Az egyes magányos szám: az egyedüllétet is jelenti. A mágus izoláltan és öncélúan alkot, társtalan. Ez az állomás a képességek “kipróbálása”, amikor az ember még csak önmagára figyel, magának bizonyít. Ebben az állpotban az ember még nem sajátította el a szükséges ismereteket, nincs felelősségtudata, alkotása öncélú. A mágus, a varázsló a tehetség szimbóluma. Az ember ezen a fokon nem képes objektíven megítélni a dolgokat, nincsenek tapasztalatai, hajlik a szubjektivitásra a világ és önmaga megítélésében. Fennáll a veszélye a tévedésnek, elhamarkodottságnak és túlzott önbizalomnak..