Kirakások 3.

Kelta Kereszt

A Kelta kereszt kirakásának leírása

SZÁMTALAN kirakási mód létezik. A kelta kereszt, a kártya az egyik legismertebb, legelterjedtebb módja. Annyira árnyalatosan világit rá az események környezeti, gondolati, érzelmi hátterére, a múlt, jelen jövő tükrében, hogy szinte minden kérdésfajtára választ kaphatunk általa.

A kirakás értelmezése:

1. lap a ki indulási helyeztet, állapotot mutatja meg, amiről valójában szó van.

2. lap megmutatja, hogy az eseményre jelenleg milyen energiák hatnak. Gyengítik, vagy erősítik a pozícióját.

3. lap megmutatja, hogy a kérdező hozzáállását tudati szinten, amit elfogad, amit lát, amit érez a témával kapcsolatban. (bizonyos kérdéseknél ez az ész, értelem útját is jelenti)

4. lap arra az energiákra utal, ami a gyökereit jelentik az adott kérdésnek, ami valójában a bölcsője, ahonnan láthatatlan módon kifejlődött (bizonyos kérdéseknél ezt tekinthetjük akár a szív útjának is).

5. lap a közelmúltra utal vissza, ami esetleg kihatással volt a kérdés feltevésére, utalhat a jelen eseményeire.

6. lap a jövő kronológiailag legközelebbi eseményeire utal.

7. lap a kérdező érzelmi viszonyát tükrözi a kérdésre (1. lap), és a ráható energiára. (2. lap).

8. lap a külső eseményekre, személyekre, környezetre utal, ahogyan ez „láthatóan megjelenik” a világ számára. Párkapcsolati kérdésnél ez jelzi a másik személyt

9. lap az érzelmekről árulkodik, a reményekről, félelmekről, melyeket a kérdező érez a feltett kérdés kapcsán. Értelmezésben nincs különösen nagyobb értelme, de mindenképpen információt hordoz a kérdezőt illetően.

10. lap a távoli jövőre utal, ahová ez út vezet, ami várható.

Ennél a kirakásnál a 6, 10. kártya utal csak a jövőre. Ami valójában pontosítja ezt az összes többi, ami magyarázattal, utalással szolgál a kérdés hátterére, környezetére.

Amilyen sorrendben összeolvassuk a lapokat.

1. megnézzük az 5. lapot, ami megmutatja a múltat.

2. értelmezzük a 9. lapot, ami információt ad, hogy a kérdező milyen reményekkel, félelmekkel indult.

3. ezután megnézzük a jelenlegi helyzetet (1. lap),

4. majd a rá ható másodlagos energiákat (2. lap)

5. majd ezt követi a 3. kártya, amivel feltárjuk, hogy miként gondolkodik, hogyan tudatosul mindez a kérdezőben.

6. megkeressük a kérdés gyökerét, ami az egészet élteti, ezt a 4. lap feltárásával végezzük. Amennyiben itt negatív lap bukkan fel, akkor egyértelmű, hogy ez gyengíti a többi pozitív lap erősségét.

7. megnézzük a 7. helyen lévő kártyát, amiből megtudhatjuk, hogy a kérdező hogyan viszonyul a témához.

8. feltárjuk a 8. helyen lévő kártyát is, hogy pontos képet kapjunk a környezet külső befolyásoló hatásáról.

9. értelmezzük a 6. helyen szereplő lapot, ami a közeljövőre utal.

10. az utolsó, 10. lap feltárása adja meg a teljes kimenetelt, a távoli jövőt.

Ankh Kereszt

AMIRE ALKALMAZZUK A rejtett okok, indokok, és kilátások: Mi az oka a válságnak, problémának, betegségnek, stb…? Milyenek a kilátások.

Az életed