Numerológia

A számok okkult magyarázata minden esetben feltárja előttünk az éppen folyamatban lévő események vagy kialakulófélben lévő szituációk lényegét, valamint arra is fényt derítenek, hogy a folyamat éppen melyik szakaszánál tart, és a kérdező a kirakás pillanatában mennyire van belebonyolódva az ügybe.

Eközben a színek megmutatják a szituácó alaptermészetét, hogy milyen erők, magatartásformák vagy szükségletek irányítják az eseménysort. Ha a színek és a számok jelentését összeadjuk, máris egy rendkívül hasznos módszerhez jutunk.

Egy (azaz Ász): a kezdet, a hatóok, az első vagy teremtő cselekedet száma. Ha a kirakásban az Ász felfelé állású, vagy a kirakás nagyrészt kedvező lapokat tartalmaz, akkor ez a kezdet potitív végkifejlettel kecsegtet. Ha a kártya fordított (vagy a kirakás kedvezőtlen), akkor a most kezdődő eseménysor – vagy azok kimenetele, ha nem avatkozunk közbe – szerencsétlen befejezéssel fenyeget.

Kettő: az egyesülés, a képzelet és a fogantatás száma. Kirakásban a kettes azt jelzi, hogy egy új szereplő – egy másik személy, egy váratlan esemény vagy egy számításba nem vett körülmény – lép a színre, s erőteljes hatást gyakorol majd az események folyására. Ha a további jelek biztatóak, az új szereplő hasznos lehet számunkra: segít majd elérni a kivánt , vagy elkerülni a nem kivánt következményeket. Ha a jelek kedvezőtlenek, akkor az új szereplő ellenünk fog majd dolgozni: megnehezíti vagy ellehetetleníti célunk elérését, vagy megnöveli az esélyét, hogy az események kellemetlen fordulatot vegyenek.

Három: a kifejezés vagy az önkifejezés száma. Az egyes (kezdet) és kettes (egyesülés vagy fogantatás) számú lapok által jelzett eseményekre adott reakció, vagy ezen események következménye. Ezen a ponton néhány helyzet, amelyet vagy mi idéztünk elő, vagy egyszerűen belekeveredtünk, önálló életre kel. Ha a kirakás kedvezőtlen, akkor ez az a pont, ahol minden elromlik, még akkor is, ha kezdetben reménytelinek látszott. Ha a kirakás kedvező, akkor repülőrajtot vehetünk, s még ah nyögvenyelősen is indultak a dolgok, most már jól fognak végződni.

Négy: a kemény munka és a gondos tervezés száma. Mostanra már nagyjából átlátjuk a szituációt, amelyben érintettek vagyunk, de innentől fogva keményen kell dolgoznunk azért, hogy elérjük a vágyott eredményt. Ha a jelenlegi helyzettel elégedettek vagyunk, akkor azért kell dolgoznunk és előre terveznünk, hogy további növekedést érjünk el, ha viszont nem vagyunk elégedettek, akkor meg azért kell dolgoznunk, hogy a kérdéses állapotot megszüntessük, vagy legalábbis a hatásait tompítsuk. Azonban a Négyes a nem szokványos viselkedés és a váratlan események száma is. Olyan új tényezők is bekerülhetnek hirtelen a képbe, amelyek miatt minden rosszra vagy jóra fordul – függetlenül attól, hogy mennyire szorgalmasan robotolunk vagy mennyire óvatosan tervezünk. Hogy a végkimenetel kedvező vagy kedvezőtlen lesz-e, azt a kérdéses lap pozíciója vagy a környező lapok fogják eldönteni.

Öt: a mozgás, az izgatottság és a kaland száma. Bár az első látásra pozitív számnak tűnhet, jusson eszünkbe sz ősi kínai átok: “Legyen érdekes az életed!” A háború idején szolgálatra behívott katonák is megtapasztalják az izgalmat és a kalandot, de kétségtelenül meglennének mindkettő nélkül! Ha az Ötös kártya kedvező jelként szerepel a kirakásban, akkor terveink különösen izgalmas végkimenetelt igérnek, és várhatóan nagyon fogjuk élvezni az egészet. Ha viszont az Ötös kártya kedvezőtlen jelként mutatkozik meg, akkor jó nagy zűrzavarra és felfordulásra számíthatunk, s minden füstbe mehet, amiért eddig dolgoztunk.

Hat: a harmónia, az egyensúly és az összeillés, valamint a nyugodt körülmények és a visszafogott cselekvés száma. Ezenkívül a szeretetet és a szerelmet is a Hatoshoz társítják. Kedvező kirakásban azt jelzi, hogy a sok lótás-futás és izgalom után végre egy kis nyugalomra lelünk, így tisztázhatjuk a félreértéseket, legyenek azok a fejünkben vagy köztünk és más emberek között. Eljött a pillanat, hogy megálljunk, és vegyünk egy mély lélegzetet. Terveztünk, kockáztattunk és most a különálló részeket egységes egésszé gyúrhatjuk össze. Ha a kártya vagy a kirakás kedvezőtlen, akkor még mindig veszélyes vizeken járunk. Szerencsére a Hatos kártyák sohasem lehetnek olyan negativak, mint más lapok. Persze ettől még az előttünk álló helyzet lehet kellemetlen.

Hét: a magány és az önvizsgálat száma. Ennek nem kell feltétlenül spirituális síkon zajlania, történhet pszichoanalízis útján is! Mindenesetre olyan időszakról van szó, amikor úgy érezzük, komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogyan és miért történnek bizonyos események. Ha a kirakás kedvező, a kérdéses események talán csodaszámba mennek, mi pedig azon tűnődünk, hogyan történhet ennyi jó velünk. Viszont ha a kirakás kedvezőtlen, akkor nagy valószínűséggel hiú reményekben ringatjuk magunkat, rossz döntéseket hozunk, s végül nyakik ülünk a bajban. Bármelyik esetről is legyen szó, a Hetes lapok azt jelzik, hogy hajlamosak vagyunk vakon navigálni az események viharában. Nagyon fontos, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy hitünk – bizonyos eseményekben, másokban, saját magunkban – megalapozott.

Nyolc: az energia és a hatékonyság, a tapasztalat által nyert bölcsesség, továbbá az óvatosság; az önfegyelem és az (anyagi vagy másfajta) biztonság száma. Kedvező kirakás esetén az ilyen lapok arra figyelmeztetnek, eljött az ideje, hogy ringbe szálljunk, hogy megküzdjünk a célunkért, s hogy végre a saját lábunkra álljunk. Ragadjuk meg a kínálkozó lehetőségeket! Kedvezőtlen kirakásban viszont ez a kihívás és a vele járó felelősség teherként nyomja a vállunkat, s boldogtalansághoz, sőt talán kétségbeeséshez vezet.

Kilenc: a teljesség száma. Az eseménysor az elkerülhetetlen végkifejlet felé tart, sőt talán már el is érte. Ez lehet kellemetlen vagy kellemes, de a lényeg, hogy most végre minden tisztázódik. A Kilences az eredetiség és a kezdeményezés száma, de ezek mellett megjelennek ellentéteik, a sebezhetőség és a naivitás is. Kedvező kirakásban ezen lapok jelentése a következő: bár a történések eljutottak a befejezésig, katasztrófa esetén még mindig van lehetőség a kármentésre, így találhatunk még valami értékeset a romok között. Ha a kirakás kedvezőtle, akkor hiába teljesítettük a feladatunkat, hiába cselekedtünk a legjobb tudásunk szerint, lehet, hogy elsiklottunk valami lényeges felett, vagy az utolsó pillanatban valaki közbelép, hogy mindent tönkretegyen.

Tíz: a kezdet és a vég száma. Azért ez a vég, mert az a jó vagy rossz helyzet, amiben szerepet vállaltunk, most végre elérte a végpontot. Ideje továbblépni. Ezt a tanácsot különösen akkor kell megfogadnunk, ha elégedettek vagyunk a végeredménnyel, az emberek ugyani hajlamosak a babérjaikon ülni. Másrészt, ha a kérdéses eseménysor számunkra csupa lesújtó dologhoz vezetett, akkor legalább már tudjuk, hogy vége a rémálomnak.
A Tízes egyben a kezdetet is jelképezi, mivel az élet körforgás, egy soha véget nem érő “családregény”, amelyben az átélt élmények kisebb-nagyobb mértékben mindnyájunkat megváltoztatnak. Így az a személy, aki az egyik eseménysort lezárta, már nem ugyanaz, mint aki a következőt elindítja.
A Tíz mint kétjegyű szám sokal erőteljesebb az Egynél. A tündöklést és bukást, a jót és a rosszat, a szélsőséges reakciókat – azaz a szeretetet és a gyűlöletet, a büszkeséget és a félelmet – jelképezi. Nem enged meg semmilyen kompromisszumot vagy középértéket. Ha a kirakás kedvező, akkor tudjuk, hogy innen már biztonságban és tisztességeb folytathatjuk utunkat, ha a kirakás kedvezőtlen, akkor a siker csak látszólagos, s a most induló eseménysorra is negatív hatással lesz.

Amikor az udvari figurák konkrét személyeket jelölnek, akkor ezen személyek jellemvonásaitól függ, hogy milyen hatást gyakorolnak a kirakás többi lapjára. Ha azonban az udvari lapok helyzetekre vagy eseményekre utalnak, akkor numerológiai megfelelésük alapján is értelmezhetőek. Látni fogjuk, hogy a numerológia igazolni fogja azokat a jellemrajzokat, amelyeket az udvari kártyáknak előzetesen tulajdonítottunk. Azonban ezehez a lapokhoz már kétjegyű számok tartoznak, amelyek egy további dimenziót adnak az értelmezéshez.

Tizenegy (Apród): összege Kettő, így ez egy konfliktus és ellentét, sőt akár az árulás száma. Utalhat ellenségekre, két olyan személyre, akik ellentétes célokat követnek, vagy két egymással összeférhetetlen helyzetre. Ha a kirakás kedvező, a konfliktust fel lehet oldani; játszhatjuk mi is a békítő szerepét, de megkérhetünk erre egy rokont vagy barátot is. Ha a kirakás kedvezőtlen, akkor nyugodtan elkezdhetünk aggódni, mert jó sok bonyodalomra számíthatunk, és rossz hírek érkezhetnek.

Tizenkettő (Lovag): ez az áldozat száma. Lehet, hogy fel kell áldoznunk valamit, amit fontosnak tartunk, vagy egy rokon, esetleg barát önzetlen tettet hajt végre az érdekünkben. Azonban a háttérben olyan terveket is forralhatnak a tudtunk nélkül, amelyekbe akaratunk ellenére mi is belekeveredünk. Ha a kirakás kedvező, akkor ebből az egészből tanulhatunk valamit, vagy valamilyen előre nem látható módon a helyzet javunkra válik. Kedvezőtlen kirakás esetén azonban ezek a tudtunk nélkül munkálkodó intrikusok kizárólag a saját érdeküket lesik, s minket csak kihasználnak. De végül mindkét esetben résen kell lennünk. Beosztottjainkról, munkatársainkról könnyen azt hihetjük, hogy a bukásunkat akarják, miközben valódi ellenségeink úgy tesznek, mintha mindenben mellettünk állnának. Fő az elővigyázatosság! Ismerjük fel a hamis hízelgést azok részéről, akik a saját pecsenyéjüket a mi kárunkra sütögetik. Jobb félni, mint megijedni.

Tizenhárom (Királynő): szó sincs róla, hogy a Tizenhármas szerencsétlen szám lenne. Inkább olyan felfordulásra, káoszra utal, amely lehetővé teszi az úttörőknek, hogy új területeket fedezzenek fel. Kapcsolatban áll a regenerációval és a változásal is. Nagy erővel bír, s arra int, hogy óvatosan járjunk el: ha önző célokra használjuk a hatalmunkat, az saját bukásunkhoz vezethet. Kedvező kirakás esetén a Tizenhármas lapok kisöprik a rosszat, hogy helyet csináljanak a jónak. Kedvezőtlen kirakásban viszont a totális pusztulás lesz az eredmény, mivel ilyenkor az ellenünk dolgozó gonosz erők győzedelmeskednek. Tulajdonképpen még a jó cél érdekében okozott felfordulás is kellemetlen, de legalább látjuk, hová vezet és így el tudjuk viselni. Azonban ha merő rosszindulatból forgatják fel fenekestül a világunkat, akkor össze kell szednünk minden erőnket, hogy visszavághassunk.

Tizennégy (A Király): a kihívás és a változás száma, de szerencseszám is. Mivel minden állandóan változik, a nyereség és a veszteség csak átmeneti. A kihívás azonban, amellyel szembe kell néznünk, képességeink teljes skáláját igénybe veheti. Legyünk óvatosak a nagy hatalmú emberekkel, mert függetlenül attól, hogy ellenünk vagy mellettünk vannak, elsősorban a sját érdeküket tartják szem előtt. A legnagyobb feladat számunkra, hogy ahelyett, hogy mások segítségére lennénk utalva, vagy az ő szájuk íze szerint cselekednénk, megálljunk a saját lábunkon. A szerencse, amire a Tizennégyes utal, lehet anyagi jellegű, amelybe a kifejezett pénzügyi spekulációk vagy szerencsejátékok is beletartoznak. Azonban mindig fennáll a veszélye, hogy nem a megfelelő emberekbe helyezünk bizalmat, vagy valakinek a rossz tanácsai (tippjei) miatt sokat veszíthetünk. Kedvező kirakás esetén képesek vagyunk megfelelni a kihívásnak, és sikert aratunk, amely még erősebbé és magabiztosabbá tesz minket. Kedvezőtlen kirakásban viszont hagyjuk, hogy kihasználjanak, vagy erőfeszítéseink nem hozzák meg a kivánt eredményt; mindkét esetben szinte biztos a kudarc.